Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác Đáp án module 4 - Allavida

Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác Đáp án module 4

Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác? Đây là câu hỏi giáo viên phải hoàn thành khi học tập và tập huấn Mô đun 4: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để trả lời cho câu hỏi trong tập huấn module 4 này nhé.

1. Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác?

Ví dụ: Trường tôi ở trên vùng cao, nhà các em rất nghèo, phải làm việc đỡ đần cha mẹ nên thường chỉ học nửa ngày. Vì thế khi dậy Văn, vốn là một môn học khá dài, tôi thường dặn các em đọc bài mới trước ở nhà, lên lớp chỉ đọc qua một lần rồi tiến vào phần phân tích luôn. Vì thời gian không nhiều nên tôi chia lớp thành các nhóm rồi cho mỗi nhóm trả lời một câu hỏi, cuối giờ sẽ gọi từng nhóm lên trả lời, các em học sinh còn lại vừa sẽ nhận xét câu trả lời của mỗi nhóm.

Ví dụ phân phối thời gian thực hiện chương trình học phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường

2. Bảng phân phối thời gian thực hiện chương trình môn học với đặc điểm, điều kiện nhà trường

2.1. Phân phối chương trình môn Khoa học tự nhiên 6

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHTN 6

Năm học: 2022-2023

Cả năm: 140 tiết

Học kì I: 72 tiết/18 tuần.

Xem thêm  Tra cứu mã tỉnh mã huyện mã xã thi THPT quốc gia 2022 Mã khu vực tuyển sinh 2022

Học kì II: 68 tiết/17 tuần

HỌC KÌ I:

Tên chương Tiết Tên bài học Ghi chú

Chương I:

Mở đầu về KHTN

(17 tiết)

1, 2 Bài 1. Giới thiệu về KHTN
3, 4 Bài 2. An toàn trong phòng thực hành
5 Bài 3. Sử dụng kính lúp
6,7 Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học
8,9,10 Bài 5. Đo chiều dài
11, 12 Bài 6. Đo khối lượng
13 Bài 7. Đo thời gian
14, 15 Bài 8. Đo nhiệt độ
16, 17 Tổng kết chương I Tính vào tỉ lệ % chương 1
Chương II: Chất quanh ta

( 8 tiết)

18 Bài 9. Sự đa dạng của các chất
19, 20 Bài 10. Các thể của chất và sự chuyển thể
21,22,23,24 Bài 11. Oxygen. Không khí

25 Ôn tập chương II
Chương III: Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng

( 8 tiết)

26, 27 Bài 12. Một số vật liệu
28,29 Bài 13. Một số nguyên liệu
30 Bài 14. Một số nhiên liệu
31, 32 Bài 15. Một số lương thực, thực phẩm
33 Ôn tập chương III
Ôn tập, kiểm tra giữa kỳ I

( 3 tiết)

34 Ôn tập giữa kì 1. Vật lí ( tính vào 10% ôn tập, KT)
35, 36 Kiểm tra giữa kỳ I. Lí – Hóa
Chương IV:

Hỗn hợp, tách chất ra khỏi hỗn hợp

( 5 tiết)

37, 38 Bài 16. Hỗn hợp các chất
39, 40 Bài 17. Tách chất khỏi hỗn hợp
41 Ôn tập chương IV
Chương V:

Tế bào

( 8 tiết)

42,43 Bài 18. Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống
44,45 Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào
46,47 Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
48,49 Bài 21. TH: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào
Chương VI: Từ tế bào đến cơ thể

(7 tiết)

50,51 Bài 22. Cơ thể sinh vật
52,53 Bài 23. Tổ chức cơ thể đa bào
54,55 Bài 24. TH: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.
56 Ôn tập chương V +VI
Chương VII: Đa dạng thế giới sống

( 38 t)

HKI: 12 tiết

57,58 Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật
59,60 Bài 26. Khóa lưỡng phân
61,62 Bài 27. Vi khuẩn
63,64 Bài 28. TH: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn
65,66 Bài 29. Virus
67,68 Ôn tập chương 7
Ôn tập và kiểm tra học kỳ I ( 4 tiết) 69, 70 Ôn tập học kỳ I Vật lí: 1T, Hóa: 01T

Vật lí ( tính vào 10% ôn tập, KT)

71, 72 Kiểm tra học kỳ I Lí – Hóa – Sinh

Phân phối thời gian thực hiện chương trình của môn KHTN tại đơn vị tôi: Do học sinh miền núi, vùng biên giới khó khăn nên việc xây dựng phân phối cần kết hợp các tiết ôn tập trước khi kiểm tra đánh giá để học sinh nắm được kiến thức.

Xem thêm  Chương trình giảm tải môn Hóa 2021-2022 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT môn Hóa

2.2. Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân 6

Câu hỏi: Lấy ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác?

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD LỚP 6

NĂM HỌC 2022- 2023

Cả năm: 35 tiết

Kì 1: 18 tiết. 18 tuần x 1 tiết/tuần

Kì 2: 17 tiết. 17 tuần x 1 tiết/tuần

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Tên bài

1

1

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ

2

2

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ (tiếp theo)

3

3

Bài 2: Yêu thương con người

4

4

Bài 2: Yêu thương con người (tiếp theo)

5

5

Bài 3: Siêng năng kiên trì

6

6

Bài 3: Siêng năng kiên trì (tiếp theo)

7

7

Bài 4: Tôn trọng sự thật

8

8

Bài 4: Tôn trọng sự thật (tiếp theo)

9

9

Ôn tập

10

10

Kiểm tra giữa kỳ

11

11

Bài 5: Tự lập

12

12

Bài 5: Tự lập (tiếp theo)

13

13

Bài 5: Tự lập (tiếp theo)

14

14

Bài 6: Tự nhận thức bản thân

15

15

Bài 6: Tự nhận thức bản thân (tiếp theo)

16

16

Bài 6: Tự nhận thức bản thân (tiếp theo)

17

17

Ôn tập

18

18

Kiểm tra cuối kỳ 1

Phân phối thời gian thực hiện chương trình của môn GDCD tại đơn vị tôi: Do học sinh vùng ven, thuần nông nên việc xây dựng phân phối cần kết hợp các tiết ôn tập trước khi kiểm tra đánh giá để học sinh nắm được kiến thức.

Trên đây là một số ví dụ về phân phối thời gian thực hiện chương trình một môn học cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện nhà trường nơi thầy cô công tác. Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời