Kiêm nhiệm là gì? Chuyên trách là gì? Quy định về kiêm nhiệm, chuyên trách - Allavida

Kiêm nhiệm là gì? Chuyên trách là gì? Quy định về kiêm nhiệm, chuyên trách

Kiêm nhiệm là gì? Chuyên trách là gì? Quy định về kiêm nhiệm, chuyên trách gồm những gì theo pháp luật hiện hành?

Hãy cùng Allavida.org tìm hiểu các vấn đề về kiêm nhiệm và chuyên trách

1. Kiêm nhiệm là gì?

Kiêm nhiệm chế độ kiêm nhiệm là một cách phân công cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc các hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam.

Hiểu một cách đơn giản thì kiêm nhiệm là việc một người giữ nhiều chức vụ khác nhau.

2. Chuyên trách là gì?

Chuyên trách là việc cá nhân, tổ chức có kỹ năng, kiến thức đặc biệt về một lĩnh vực, ngành nghề, môn học nào đó và chịu trách nhiệm với công việc, lĩnh vực mà mình nắm vững.

Hiểu một cách đơn giản thì chuyên trách là việc một người có kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ về một vấn đề nào đó và chịu trách nhiệm chính về vấn đề đó.

3. Quy định về chuyên trách

3.1 Các chức danh, cơ quan chuyên trách

Các chức danh chuyên trách gồm:

 • Cán bộ chuyên trách
 • Đại biểu Quốc hội chuyên trách

Các cơ quan chuyên trách gồm:

 • Tòa án chuyên trách
 • Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia
 • Các đơn vị chuyên trách trong các cơ quan nhà nước
 • Cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ
 • …………
Xem thêm  Nề nếp hay Nền nếp, từ nào đúng chính tả? Nề nếp hay Nền nếp đúng chính tả?

3.2 Cán bộ không chuyên trách cấp xã

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giữ được quy định tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 34/2019/NĐ-CP

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giữ các chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,…

4. Quy định về kiêm nhiệm

Phụ cấp kiêm nhiệm được quy định thế nào?

Phụ cấp kiêm kiệm được quy định, điều chỉnh bởi Thông tư 78/2005/TT-BNV, Thông tư 25/2007/TT-BQP và một số văn bản pháp luật liên quan khác.

Phụ cấp kiêm nhiệm bao gồm các loại phụ cấp:

 • Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

=

Hệ số lương chức vụ hoặc hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo và % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm

x

Mức lương tối thiểu chung

x

(10%)

 • Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đối với sĩ quan:

Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác

=

Hệ số lương cấp hàm cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung

x

10%

 • Các loại phụ cấp kiêm nhiệm khác
Xem thêm  Làn đường là gì? Dải phân cách là gì? Nhận biết làn đường, dải phân cách

Để biết thêm các quy định về kiêm nhiệm, mời các bạn tham khảo các bài viết:

 • Quy định về phụ cấp kiêm nhiệm
 • Phụ cấp kiêm nhiệm Công tác Đảng 2021
 • Phụ cấp của cán bộ công chức cấp xã
 • Phụ cấp kiêm nhiệm Công tác Đảng 2021
 • Phụ cấp kiêm nhiệm của giáo viên

Trên đây, Allavida.org đã trả lời câu hỏi Kiêm nhiệm là gì? Chuyên trách là gì? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời