Kế hoạch giáo dục môn Ngữ Văn lớp 7 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Ngữ Văn lớp 7 giảm tải - Allavida

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ Văn lớp 7 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Ngữ Văn lớp 7 giảm tải

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. Allavida.org mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Ngữ Văn lớp 7 giảm tải theo công văn 4040 nhằm chuẩn bị thời khóa biểu điện tử lớp 9 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện sau khi nghỉ dịch Covid 19.

Nội dung điều chỉnh Ngữ Văn lớp 7 theo công văn 4040

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN LỚP 7

NĂM HỌC 2021-2022

1. Khung thời gian năm học:

Cả năm: 35 tuần = 140 tiết

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết

Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết

2. Điểm số :

Hệ số

HK

Kiểm tra thường xuyên

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra học kì

Học kì I

4

1

1

Học kì II

4

1

1

3. Các chủ đề năm học:

TT

Tên chủ đề

Tên các tiết/bài học trong chủ đề

Số tiết dạy chủ đề

Học kì I

Chủ đề 1: Văn bản nhật dụng và một số kĩ năng tạo lập văn bản.

Gồm 8 tiết / 2 bài:

– Cổng trường mở ra

– Mẹ tôi

– Cuộc chia tay của những con búp bê của

– Liên kết trong văn bản

– Bố cục trong văn bản

– Mạch lạc trong văn bản

8

Học kì II

Chủ đề 2: Văn bản nghị luận chứng minh

Gồm 8 tiết / 2 bài:

– Đức tính giản dị của Bác Hồ

– Ý nghĩa văn chương

– Luyện tập lập luận chứng minh

– Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

8

4. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:

HỌC KÌ I

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ DẠY

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Chủ đề 1: Văn bản nhật dụng và một số kĩ năng tạo lập văn bản.

Tích hợp thành 1 chủ đề

Chủ đề 1

1

Cổng trường mở ra

2

Cổng trường mở ra

3

Mẹ tôi

4

Liên kết trong văn bản.

2

5

Cuộc chia tay của những con búp bê

6

Cuộc chia tay của những con búp bê

7

– Bố cục trong văn bản

8

– Mạch lạc trong văn bản

3

9

Từ ghép

10

Từ láy

11

12

Quá trình tạo lập văn bản

Luyện tập tạo lập văn bản.Viết bài Tập làm văn số 1- học sinh làm ở nhà.

Tích hợp thành 1 bài: tập trung vào phần I (bài quá trình tạo lập văn bản, phần II (Luyện tập tạo lập văn bản

4

13

14, 15

Những câu hát về tình cảm gia đình

Những câu hát về tình yêu quê hương,

đất nước, con người

– Những câu hát than thân

– Những câu hát châm biếm

Tích hợp thành một chủ đề dạy các bài ca dao 1(bài những câu hát về tình cảm gia đình), bài ca dao 4 (những câu hát về tình yêu quê hương đất nước, con người) bài ca dao 2 (bài Những câu hát than thân), bài ca dao 1 (bài Những câu hát châm biếm).

Khuyến khích học sinh tự đọc các bài ca dao còn lại

16

Đại từ

5

17, 18

Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh

GD ANQP

19

Từ Hán Việt (Cả 02 bài)

– Từ Hán Việt

– Từ Hán Việt (tiếp )

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II, III (bài Từ Hán Việt); phần I (bài Từ Hán Việt – tiếp theo).

20

Trả bài Tập làm văn số 1

6

21

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.

HD tự đọc: Côn Sơn ca;

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Khuyến khích học sinh tự đọc

22

Đặc điểm văn bản biểu cảm

23

Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm.

24

Bánh trôi nước

HD tự đọc: Sau phút chia li

Khuyến khích học sinh tự đọc

7

25

Quan hệ từ

26

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

27

Qua đèo Ngang

28

Bạn đến chơi nhà

8

29, 30

Viết bài Tập làm văn số 2.

31

Chữa lỗi về quan hệ từ

HD tự đọc: Xa ngắm thác núi Lư

Khuyến khích học sinh tự đọc

32, 33, 34

Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm (cả 3 bài)

Tích hợp thành 1 bài, tập trung vào phần luyện tập của mỗi bài

Khuyến khích hs tự đọc:

– Từ đồng nghĩa phần: I. II

– Từ trái nghĩa phần I,II

– Từ đồng âm phần I, bài tập 1 phần III (luyện tập)

9

35

Cách lập ý của bài văn biểu cảm.

36

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

37

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

10

HD tự đọc: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Khuyến khích học sinh tự đọc

38

Kiểm tra Văn

39,40

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm. Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người

Tích hợp thành 1 bài: tập trung hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng biểu cảm bằng lời nói có các yếu tố tự sự, miêu tả

11

41, 42

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

GD ANQP

43

Kiểm tra giữa kì: Kiểm tra Văn +Tiếng Việt

44

Trả bài Tập làm văn số 2

12, 13

45

Thành ngữ

46

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy

47, 48

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.

49, 50

Viết bài Tập làm văn số 3.

51, 52

Tiếng gà trưa

53

Điệp ngữ

14

54

Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt

55, 56

Một thứ quà của lúa non: Cốm

57

Chơi chữ

15

Làm thơ lục bát.

Khuyến khích học sinh tự đọc

58

Chuẩn mực sử dụng từ

59, 60

Ôn tập văn bản biểu cảm

16

61

Trả bài TLV số 3

62, 63

Mùa xuân của tôi

64

Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu

65

Luyện tập sử dụng từ

17

66

Ôn tập tác phẩm trữ tình

67

Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp)

68

Ôn tập Tiếng Việt

18

69, 70

Kiểm tra học kì I

71

Trả bài kiểm tra học kì

72

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

Khuyến khích hs tự thực hiện

HỌC KÌ II

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ DẠY

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

19

73

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 2, 3, 5, 8)

74

Chương trình địa phương phần Văn và TLV

75

Tìm hiểu chung về văn nghị luận.

76

Tục ngữ về con người và xã hội

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 3, 5, 8, 9)

20

77

Rút gọn câu.

78

Đặc điểm của văn bản nghị luận

79

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn NL

80

Câu đặc biệt

21

81, 82

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

GD ANQP

HD tự đọc: Sự giàu đẹp của tiếng Việt

Khuyến khích học sinh tự đọc

83

Tự học có hướng dẫn:Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

84

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn NL

22

85

Thêm trạng ngữ cho câu

86

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh. Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

87

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)

88

Kiểm tra Tiếng Việt

23, 24

89,90

91,92

93,94

95,96

Chủ đề 2: Văn bản nghị luận chứng minh

– Đức tính giản dị của Bác Hồ

– Ý nghĩa văn chương

– Luyện tập lập luận chứng minh.

– Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Tích hợp thành 1 chủ đề

Chủ đề 2:

25

97, 98

Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp

99

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

100

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)

26

101, 102

Ôn tập văn nghị luận

103

Kiểm tra Văn

104

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

27

105, 106

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích. Cách làm bài văn lập luận giải thích

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

107

Trả bài Tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn

108

Luyện tập lập luận giải thích

28

109, 110

Kiểm tra giữa kì

111,112

Sống chết mặc bay

HD tự đọc: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

Khuyến khích học sinh tự đọc

29

113

Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp)

114

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

115, 116

Ca Huế trên sông Hương

30

117, 118

Viết bài làm văn số 6

HD tự đọc: Quan Âm Thị Kính

Khuyến khích học sinh tự đọc

119

Liệt kê

120

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

31

121

Trả bài Tập làm văn số 6.

122

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

123

Dấu gạch ngang

124

Văn bản đề nghị; Văn bản báo cáo

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II và phần III của mỗi bài.

32

125

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

126

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

127,128

Ôn tập Văn học

33

129

Ôn tập Tiếng Việt

130

Ôn tập Tiếng Việt

131, 132

Ôn tập Tập làm văn

34

133

Hướng dẫn làm bài kiểm tra

134, 135

Kiểm tra học kì II

136

Chương trình địa phương phần Văn và TLV

Khuyến khích học sinh tự đọc

35

137

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

Khuyến khích học sinh tự thực hiện

138

Trả bài kiểm tra học kì

139, 140

Hoạt động Ngữ văn.

Duyệt của Ban giám hiệu Người thực hiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Top 4 bài phân tích hình ảnh bà Tú hay nhất Hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ

Trả lời