Kế hoạch giáo dục môn Địa lý lớp 9 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 9 giảm tải - Allavida

Kế hoạch giáo dục môn Địa lý lớp 9 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 9 giảm tải

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. Allavida.org mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Địa lý lớp 9 giảm tải theo công văn 4040 nhằm chuẩn bị thời khóa biểu lớp 9 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện trong tình hình dịch bệnh phức tạp nhiều trường phải dạy học trực tuyến.

Nội dung điều chỉnh Địa lý lớp 9 theo công văn 4040

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9
Năm học 2021 – 2022

CHỦ ĐỀ

TUẦN

BÀI

TIẾT

TÊN BÀI

NỘI DUNG

ĐIỀU CHỈNH

NỘI DUNG

LỒNG GHÉP – TÍCH HỢP

HỌC KÌ I (18 tuần, 2 tiết/tuần)

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

1

1

1

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

– Mĩ thuật 9: Bài: Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam- GDCD 9: Bài: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

DÂN CƯ VIỆT NAM

2

2

Dân số và gia tăng dân số

– Ngữ văn 8: Bài: Bài toán dân số- Sinh học 8: Bài: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai- Sinh học 9: Bài: Cơ chế xác định giới tính- GDCD 7: Bài: Xây dựng gia đình văn hóa- GDCD 8: Bài: Phòng chống tệ nạn xã hội

2

3

3

Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Mục II: Học sinh tự học

Sinh học 9: Bài: Quần thể người

4

4

Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

GDCD 8: Bài: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
3 5 5 Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999 Câu 3: Học sinh tự học GDBVMT:- Dân số đông và gia tăng nhanh kết hợp với sự phân bố không đồng đều làm gia tăng tốc độ khai thác và sử dụng tài nguyên.- Cần có sự điều chỉnh để tạo sự cân bằng giữa dân số và bảo vệ môi trường, tài nguyên nhằm phát triển bền vững

ĐỊA LÍ KINH TẾ

3

6

6

Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới: Học sinh tự học

– Lịch sử 9: Bài:Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)

– Sinh học 9: Bài: Ô nhiễm môi trường

– GDBVMT: Nhiều loại tài nguyên ở nước ta đang bị khai thác quá mức, MT bị ô nhiễm là một khó khăn trong quá trình phát triển đất nước.

4

7

7

Các nhân tố ảnh h­ưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp (Tiết 1)

– GDBVMT:

+ Các tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật là những điều kiện, cơ sở để con người phát triển sản xuất.

+ Phát triển, mở rộng nông nghiệp tăng nguy cơ suy thoái một số tài nguyên.

7

8

Các nhân tố ảnh h­ưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp (Tiết 2)

5

8

9

Sự phát triển và phân bố nông nghiệp (Tiết 1)

– Âm nhạc 7: Bài hát “Đi cắt lúa”

8

10

Sự phát triển và phân bố nông nghiệp (Tiết 2)

6

9

11

Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản (Tiết 1)

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: Thay đổi yêu cầu thành vẽ biểu đồ hình cột

Công nghệ 7: Bài: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng;

9

12

Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản (Tiết 2)

Công nghệ 7: Bài: Bảo vệ môi trường nguồn lợi thủy sản

7

10

13

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ … đàn gia súc, gia cầm

Bài 1: Học sinh tự học

– Hóa học 8: Bài: Tính theo công thức hóa học

– Tin học 7: Bài: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

11

14

Các nhân tố ảnh hư­ởng tới
sự phát triển và phân bố
công nghiệp (Tiết 1)

– Hóa học 9: Bài : Nhiên liệu

– Vật lí 9: Bài: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

– Sinh học 9: Bài: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

8

11

15

Các nhân tố ảnh hư­ởng tới
sự phát triển và phân bố
công nghiệp (Tiết 2)

16

Ôn tập giữa kì I

9

17

Ôn tập giữa kì I

18

Kiểm tra giữa kì I

10

12

19

Sự phát triển và phân bố công nghiệp (Tiết 1)

Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm; phần 3: Một số ngành công nghiệp nặng khác: Học sinh tự học

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập: Học sinh tự học

– Vật lí 9: Truyền tải điện năng đi xa

– Công nghệ 8: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

– GDBVMT: Việc phát triển thiếu kế hoạch một số ngành công nghiệp đã và sẽ tạo nên sự cạn kiệt khoáng sản và gây ô nhiễm môi trường.

12

20

Sự phát triển và phân bố công nghiệp (Tiết 2)

11

13

21

Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.

Lịch sử 9: Bài: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000)

14

22

Giao thông vận tải và b­ưu chính viễn thông.

Mục II: Học sinh tự học

– Lịch sử 9: Chiến tranh Việt Nam giai đoạn từ 1969-1975

– Vật lí 7: Bài: Gương cầu lồi, gương cầu lõm

– GDQPAN: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh

12

15

23

Th­ương mại và du lịch

– Mĩ thuật 9: Bài: Vẽ tranh: “Đề tài lễ hội”

SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ

12

17

24

Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Mục III: Học sinh tự học

– Công nghệ 8: Bài: Sử dụng hợp lí điện năng

– Vật lý 8: Bài: Công suất; Bài: Nhiệt năng

– Hóa học 9: Bài: Sắt

– Ngữ văn 8: Bài: Tức cảnh Pác Pó

– GDBVMT:

+ Hiện trạng môi trường vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Triển khai rộng rãi việc trồng rừng và mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc, phát triển kinh tế đi đôi BVMT.

13

18

25

Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo).

20

26

Vùng đồng bằng sông Hồng

Mục III: Học sinh tự học

– Hóa học 9: Bài: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

– Lịch sử 7: Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

14

21

27

Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

– Công nghệ 7: Bài: Thức ăn vật nuôi

– GDBVMT: Ảnh hưởng của mức độ tập trung dân cư đông đúc, sản xuất nông nghiệp tới môi trường

22

28

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ… theo đầu người

Câu 2: Học sinh tự học

15

23

29

Vùng Bắc Trung Bộ

Mục III: Học sinh tự học

– Toán học 7: Bài: Hai đường thẳng vuông góc

– Âm nhạc: Bài: Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây

– Lịch sử 7: Thời kì phong kiến Trịnh – Nguyễn

– Lịch sử 9: Thời kì kháng chiến chống Mĩ

– GDCD 7: Bài: Đoàn kết, tương trợ

– Công nghệ: Bài: Vai trò nhiệm vụ đất trồng trọt – Khái niệm về đất trồng và thành phần đất trồng

– GDCD 9: Bài: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

– Ngữ văn 7: Bài: Ca Huế trên sông Hương; Bài: Qua đèo Ngang

15

24

30

Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

– Ngữ văn 7: Bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ

– Lịch sử 9: Bài: Cả nước trực tiếp chống Mỹ cứu nước

16

25

31

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Mục III: Học sinh tự học

– GDCD 8: Bài: Bảo vệ di sản văn hóa

– GDCD 9: Bài: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

26

32

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Công nghệ 7: Bài: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

GDBVMT:

– Vùng có nhiều thiên tai

– Một số biện pháp giảm thiểu thiên tai bão lũ, cát biển lấn vào đồng ruộng

17

27

33

Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Mục I: Học sinh tự làm

34

Ôn tập học kì I

18

35

Ôn tập học kì I

36

Kiểm tra cuối kì I

Xem thêm  Kế hoạch giáo dục lớp 9 giảm tải theo công văn 4040 - Tất cả các môn Phân phối chương trình lớp 9 giảm tải

CHỦ ĐỀ

TUẦN

BÀI

TIẾT

TÊN BÀI

NỘI DUNG

ĐIỀU CHỈNH

NỘI DUNG
LỒNG GHÉP – TÍCH HỢP

HỌC KÌ II (17 tuần, 1 tiết/tuần)

19

28

37

Vùng Tây Nguyên

Mục III: Học sinh tự học

Công nghệ 7: Bài: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

20

29

38

Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Công nghệ 8: Bài: Sử dung hợp lí điện năng

GDBVMT:
– Phát triển thuỷ điện, xây hồ chứa nước, thành lập các khu bảo tồn, trồng và bảo vệ rừng… là những biện pháp khai thác và bảo vệ môi trường của vùng Tây Nguyên

21

30

39

Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm… với Tây Nguyên

Mục II: Học sinh tự làm

22

31

40

Vùng Đông Nam Bộ

Mục III: Học sinh tự học

Công nghệ 8: Bài: Biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất

23

32

41

Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

– Công nghệ 7: Bài: Thu hoạch bảo quản, chế biến nông sản

– Vật lý 7: Bài: Chống ô nhiễm tiếng ồn

– Công nghệ 8: Bài: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

– Hóa học 9: Bài: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

24

33

42

Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

– Lịch sử: Giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ

– Âm nhạc 7: Bài hát “Nhớ ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

– GDBVMT:

+ Vùng có tỉ lệ rừng tự nhiên thấp, khí hậu khô hạn, ô nhiễm MT do chất thải công nghiệp

+ Một số biện pháp bảo vệ MT: trồng rừng để hạn chế sự sa mạc hoá, bảo vệ sự đa dạng sinh học của rừng ngập mặn, khai thác hợp lí tài nguyên.

25

43

Ôn tập giữa kì II

26

44

Ôn tập giữa kì II

27

45

Kiểm tra giữa kì II

28

35

46

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục III: Học sinh tự học

– Công nghệ 8: Bài: Biện pháp sử dung, cải tạo, bảo vệ đất

– GDBVMT: Sự cần thiết phải cải tạo đất phèn, mặn; bảo vệ rừng ngập mặn ở ĐBSCL.

29

36

47

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

– Sinh học 9: Bài: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

30

48

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi tr­ường biển – đảo (Tiết 1)

– GDCD 9: Bài: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

– Hóa học 9: Bài: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

– GDCD 7: Bài: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

– Sinh học 9: Bài: Luật bảo vệ môi trường

– GDBVMT:

+ Thực trạng của sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo

+ Một số biện pháp để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

– GDQPAN: Phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển.

31

49

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi tr­ường biển – đảo (Tiết 2)

32

50

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (Tiết 3)

33

51

Ôn tập học kì II

34

52

Ôn tập học kì II

35

53

Kiểm tra cuối kì II

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời