Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc lớp 7 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 7 giảm tải - Allavida

Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc lớp 7 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 7 giảm tải

Tải về

Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19, Bộ Giáo dục đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. Allavida.org mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc lớp 7 giảm tải theo công văn 4040 nhằm chuẩn bị thời khóa biểu lớp 6 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện trong tình hình dịch bệnh phức tạp nhiều trường phải dạy học trực tuyến.

Kế hoạch dạy học Âm nhạc lớp 7 theo công văn 4040

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 4040BGDĐT- GDTrH ngày ….tháng ….. năm 2021. của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung

học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Môn: Âm nhạc – Lớp 7

Năm học 2021- 2022

I/ KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Phân phối chương trình

STT

Chủ đề

Bài học

Nội dung điều chỉnh

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Chủ đề 1:

MÁI TRƯỜNG

Tiết 1:

– Học hát bài: Bài Mái trường mến yêu

01

Tuần 1

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

2

Tiết 2:

– Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu

– Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Học sinh tự thực hiện

– Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu

01

Tuần 2

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

3

Tiết 3:

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

– Học sinh tự học có hướng dẫn.
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

01

Tuần 3

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

4

Tiết 4:

Ôn tập chủ đề 1

01

Tuần 4

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

5

Chủ đề 2: ÂM NHẠC DÂN TỘC

Tiết 5:

– Học hát: Bài Lí cây đa

01

Tuần 5

– Đàn organ

Tại phòng học đa năng

6

Tiết 6:

Ôn tập bài hát: Lí cây đa

– Nhạc lí: Nhịp 4/4

– Tập đọc nhạc: TĐN số 2

– Học sinh tự thực hiện

– Ôn tập bài hát Lí cây đa

01

Tuần 6

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

7

Tiết 7:

– Nhạc lí: Nhịp lấy đà

– Tập đọc nhạc: TĐN số 3

– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây

– Học sinh tự học

– Nhạc lí: Nhịp lấy đà

– Học sinh tự học có hướng dẫn

– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ

01

Tuần 7

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

8

Kiểm tra giữa kì

Tiết 8: Kiểm tra giữa kì

01

Tuần 8

– Đàn organ, thanh phách

Tại phòng học đa năng

9

Chủ đề 3: HÒA BÌNH

Tiết 9:

– Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình

01

Tuần 9

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

10

Tiết 10:

– Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình

– Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Học sinh tự thực hiện

– Ôn tập bài hát Chúng em cần hòa bình

01

Tuần 10

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

11

Tiết 11:

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa

– Học sinh tự học có hướng dẫn.

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa

01

Tuần 11

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

12

Tiết 12:

– Ôn tập chủ đề 3

01

Tuần 12

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

13

Chủ đề 4: ƯỚC MƠ TUỔI THƠ

Tiết 13:

– Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca

01

Tuần 13

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

14

Tiết 14:

– Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca

– Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hóa

– Học sinh tự thực hiện

– Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca

01

Tuần 14

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

15

Tiết 15:

– Tập đọc nhạc: TĐN số 5

– Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét- tô- ven

– Học sinh tự học có hướng dẫn

– Âm nhạc thường thức:
Giới thiệu nhạc sĩ Bét- tô- ven

01

Tuần 15

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

16

Tiết 16:

– Ôn tập chủ đề 4

01

Tuần 16

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

17

Ôn tập kiểm tra

Tiết 17:

– Ôn tập học kì I

01

Tuần 17

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

18

Kiểm tra cuối kỳ I

Kiểm tra cuối kỳ I

01

Tuần 18

– Đàn organ

Tại phòng học đa năng

HỌC KÌ II

19

Chủ đề 5: NÚI RỪNG QUÊ HƯƠNG

Tiết 19:

– Học hát: Bài Đi cắt lúa

– Nhạc lí: Sơ lược về quãng

– Học sinh tự học có hướng dẫn

– Nhạc lí: Sơ lược về quãng

01

Tuần 20

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

20

Tiết 20:

– Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa

– Tập đọc nhạc: TĐN số 6

01

Tuần 21

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

21

Tiết 21:

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

– Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát

– Học sinh tự học có hướng dẫn

– Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát.

01

Tuần 22

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

22

Tiết 22:

– Ôn tập chủ đề 5

01

Tuần 23

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

23

Chủ đề 6: BỐN MÙA

Tiết 23:

– Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa

01

Tuần 24

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

24

Tiết 24:

– Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa

– Tập đọc nhạc: TĐN số 7

– Học sinh tự thực hiện

– Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa

01

Tuần 25

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

25

Tiết 25:

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

– ÂNTT: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

– Học sinh tự học có hướng dẫn

– Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

01

Tuần 26

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

26

Kiểm tra giữa kì

Tiết 26: Kiểm tra giữa kì

01

Tuần 27

– Đàn organ

Tại phòng học đa năng

27

Chủ đề 7: BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tiết 27:

– Học hát: Bài Ca- chiu- sa

– Học sinh tự học

– Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

01

Tuần 28

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

28

Tiết 28:

– Ôn tập bài hát: Ca- chiu- sa

– Tập đọc nhạc: TĐN số 8

01

Tuần 29

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

29

Tiết 29:

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

– Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

– Học sinh tự thực hiện

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

– Học sinh tự học có hướng dẫn

– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

01

Tuần 30

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

Tiết 30:

– Ôn tập chủ đề 7

01

Tuần 31

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

30

Chủ đề 8: MÙA HÈ

Tiết 31:

– Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè

– Học sinh tự học

– Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

01

Tuần 32

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

31

Tiết 32:

– Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè

– Tập đọc nhạc: TĐN số 9

– Học sinh tự thực hiện

– Ôn tập bài hát Tiếng ve gọi hè

01

Tuần 33

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

32

Tiết 33:

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9

– Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người

– Học sinh tự học có hướng dẫn

– Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người.

01

Tuần 34

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

33

– Tiết 34:

Ôn tập cuối năm

01

Tuần 35

– Đàn organ, thanh phách,máy chiếu

Tại phòng học đa năng

34

Kiểm tra cuối kì

Tiết 35: Kiểm tra cuối kì

01

Tuần 36

– Đàn organ

Tại phòng học đa năng

(1) Tên bài học được xây dựng từ nội dung/chủ đề( Được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

Xem thêm  Lạc đà dự trữ nước ở đâu? Nơi lạc đà dự trữ nước

(2)Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy

(3) Tuần thực hiện bài học

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (Lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại đi sản, thực địa..)

Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức hoạt động giáo dục)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…….ngày …tháng 9 năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời