Kế hoạch giảm tải môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều theo công văn 3969 Nội dung giảm tải Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều theo công văn 3969 - Allavida

Kế hoạch giảm tải môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều theo công văn 3969 Nội dung giảm tải Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều theo công văn 3969

Kế hoạch giảm tải môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều theo công văn 3969 giúp giáo viên sắp xếp các nội dung dạy học sao cho phù hợp với dạy học trực tuyến. Mẫu được thiết kế dựa trên phụ lục của Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Mời các thầy cô tham khảo.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, từ đó các giáo viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với lớp học của mình.

Phục lục 2 môn Tiếng Việt lớp 1 theo công văn 3969

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Ghi chú

1/9

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Số tiết PPCT

Phần học chữ

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 1)

1

1

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 2)

1

2

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 3)

1

3

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 4)

1

4

Bài 1. a, c (Tiết 1)

1

5

Bài 1. a, c (Tiết 2)

1

6

Bài 1. a, c (Tiết 3)

1

7

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 1)

1

8

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học chữ

Bài 2. cà, cá (Tiết 1)

1

9

Bài 2. cà, cá (Tiết 2)

1

10

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 2)

1

11

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Kể chuyện

Bài 3. Kể chuyện Hai con dê

1

12

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

2/9

Phần học chữ

Bài 4. o, ô (Tiết 1)

1

13

Bài 4. o, ô (Tiết 2)

1

14

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 1)

1

15

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 2)

1

16

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 4, 5)

1

17

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học chữ

Bài 6. ơ, d (Tiết 1)

1

18

Bài 6. ơ, d (Tiết 2)

1

19

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 7. đ, e (Tiết 1)

1

20

Bài 7. đ, e (Tiết 2)

1

21

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 6, 7)

1

22

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Kể chuyện

Bài 8. Kể chuyện Chồn con đi học

1

23

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Phần học chữ

Bài 9. Ôn tập

1

24

3/9

Phần học chữ

Bài 10. ê, l (Tiết 1)

1

25

Bài 10. ê, l (Tiết 2)

1

26

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 11. b, bễ (Tiết 1)

1

27

Bài 11. b, bễ (Tiết 2)

1

28

Bê be be.

(Bỏ câu này)

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 10, 11)

1

29

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học chữ

Bài 12. g, h (Tiết 1)

1

30

Bài 12. g, h (Tiết 2)

1

31

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 13. i, ia (Tiết 1)

1

32

Bài 13. i, ia (Tiết 2)

1

33

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 12, 13)

1

34

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Kể chuyện

Bài 14. Kể chuyện Hai chú gà con

1

35

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Phần học chữ

Bài 15. Ôn tập

1

36

4/10

Phần học chữ

Bài 16. gh (Tiết 1)

1

37

Bài 16. gh (Tiết 2)

1

38

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài17. gi, k (Tiết 1)

1

39

Bài 17. gi, k (Tiết 2)

1

40

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 17,18)

1

41

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học chữ

Bài 18. kh, m (Tiết 1)

1

42

Bài 18. kh, m ((Tiết 2)

1

43

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 19, n, nh (Tiết 1)

1

44

Bài 19, n, nh (Tiết 2)

1

45

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 17,18)

1

46

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Kể chuyện

Bài 20. Kể chuyện: Đôi bạn

1

47

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Phần học chữ

Bài 21. Ôn tập

1

48

Ngủ (bỏ)

5/10

Phần học chữ

Bài 22. ng, ngh (Tiết 1)

1

49

Bài 22, ng, ngh (Tiết 2)

1

50

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 23. p, ph (Tiết 1)

1

51

Bài 23. p, ph (Tiết 2)

1

52

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 22, 23)

1

53

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học chữ

Bài 24. qu, r (Tiết 1)

1

54

Bài 24. qu, r (Tiết 2)

1

55

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 25. s, x (Tiết 1)

1

56

quà quà(thay quạ quạ )

Bài 25. s, x (Tiết 2)

1

57

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 24,25)

1

58

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Kể chuyện

Bài 26. Kể chuyện Kiến và bồ câu

1

59

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Phần học chữ

Bài 27. Ôn tập

1

60

6/10

Phần học chữ

Bài 28. t, th (Tiết 1)

1

61

Tivi (bỏ)

Bài 28. t, th (Tiết 2)

1

62

-Thay thế bài Nhớ bố

-GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 29. tr, ch (Tiết 1)

1

63

Bài 29. tr, ch (Tiết 2)

1

64

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 28, 29)

1

65

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học chữ

Bài 30. u, ư (Tiết 1)

1

66

Bài 30. u, ư (Tiết 2)

1

67

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 31. ua, ưa (Tiết 1)

1

68

Bài 31.ua, ưa (Tiết 2)

1

69

-Dưa đỏ

(thay quả dưa)

-GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 30,31)

1

70

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Kể chuyện

Bài 32. Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

1

71

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 33. Ôn tập

1

72

– Nó la cà nhá cỏ, nhá dưa, lơ mơ ngủ. (thay: Nó la cà chỗ nọ, chỗ kia)

Giữa trưa, chị quạ “quà quà”: “A, thỏ thua rùa!”. (thay: Giữa trưa, rùa đã bỏ xa thỏ. Thỏ thua rùa)

Tập chép: Thỏ la cà nhá cỏ, nhá dưa. (thay:Tập chép: Thỏ la cà chỗ nọ, chỗ kia)

7/10

Phần học chữ

Bài 34. v, y (Tiết 1)

1

73

Bài 34. v, y (Tiết 2)

1

74

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 1)

1

75

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 2)

1

76

Tập viết

Tập viết (sau bài 34, 35)

1

77

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 36. am, ap (Tiết 1)

1

78

Thay thế bài Bờ Hồ

Bài 36. am, ap (Tiết 2)

1

79

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 1)

1

80

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 2)

1

81

-Thay thế bài Chăm bà

-GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 36,37)

1

82

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Kể chuyện

Bài 38. Kể chuyện Chú thỏ thông minh

1

83

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 39. Ôn tập

1

84

8/11

Phần học vần

Bài 40. âm, âp (Tiết 1)

1

85

Bài 40. âm, âp (Tiết 2)

1

86

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 41. em, ep (Tiết 1)

1

87

Bài 41. em, ep (Tiết 2)

1

88

gà nhép

(thay: gà nhí)

-GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 40,41)

1

89

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 42. êm, êp (Tiết 1)

1

90

Bài 42. êm, êp (Tiết 2)

1

91

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 43. im, ip (Tiết 1)

1

92

Bài 43. im, ip (Tiết 2)

1

93

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 42,43)

1

94

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 44. Kể chuyện Ba chú lợn con

1

95

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 45. Ôn tập

1

96

9/11

Phần học vần

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 1)

1

97

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 2)

1

98

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 47. om, op (Tiết 1)

1

99

Bài 47. om, op (Tiết 2)

1

100

-thở hí hóp(bỏ)

-GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 46, 47)

1

101

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 1)

1

102

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 2)

1

103

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 1)

1

104

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 2)

1

105

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết

Tập viết (sau bài 48, 49)

1

106

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 50. Kể chuyện Vịt con và sơn ca

1

107

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 51. Ôn tập

1

108

10/11

Ôn tập giữa học kì I

1

109

Tổ của nó nhỏ như hộp diêm mà đẹp. (thay: Tổ của nó nhỏ mà đẹp lắm)

Ôn tập giữa học kì I

1

110

Ôn tập giữa học kì I

1

111

Ôn tập giữa học kì I

1

112

Ôn tập giữa học kì I

1

113

Ôn tập giữa học kì I

1

114

Ôn tập giữa học kì I

1

115

Ôn tập giữa học kì I

1

116

Ôn tập giữa học kì I

1

117

Ôn tập giữa học kì I

1

118

Ôn tập giữa học kì I

1

119

Ôn tập giữa học kì I

1

120

– quà quà(thay quạ quạ )

– gà nhép

(thay: gà nhí)

11/11

Phần học vần

Bài 52. um, up (Tiết 1)

1

121

Bài 52. um, up (Tiết 2)

1

122

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 53. uôm (Tiết 1)

1

123

Thay thế bài Phố thợ nhuộm

Bài 53. uôm (Tiết 2)

1

124

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 52, 53)

1

125

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 1)

1

126

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 2)

1

127

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 55. an, at (Tiết 1)

1

128

Bài 55. an, at (Tiết 2)

1

129

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 54, 55)

1

130

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 56. Kể chuyện Sói và Sóc

1

131

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 57. Ôn tập

1

132

– Có kẻ đã cuỗm gà nhép.(thay: Có kẻ đã tha gà nhí đi.)

– Cả xóm ồ ra, nom rõ quạ tha gà nhép(thay: Cả xóm ùa ra, quạ sợ quá.)

12/12

Phần học vần

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 1)

1

133

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 2)

1

134

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 59. ân, ât (Tiết 1)

1

135

Bài 59. ân, ât (Tiết 2)

1

136

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 58, 59)

1

137

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 60. en, et (Tiết 1)

1

138

Bài 60. en, et (Tiết 2)

1

139

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 61. ên, êt (Tiết 1)

1

140

Bài 61. ên, êt (Tiết 2)

1

141

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 60, 61)

1

142

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 62. Kể chuyện Sư Tử và Chuột Nhắt

1

143

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 63. Ôn tập

1

144

Thay thế bài Kết bạn

13/12

Phần học vần

Bài 64. in, it (Tiết 1)

1

145

Thay thế bài Hồ sen

Bài 64. in, it (Tiết 2)

1

146

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 65. iên, iêt (Tiết 1)

1

147

Bài 65. iên, iêt (Tiết 2)

1

148

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 64, 65)

1

149

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 66. yên, yêt (Tiết 1)

1

150

Bài 66. yên, yêt (Tiết 2)

1

151

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 67. on, ot (Tiết 1)

1

152

Bài 67. on, ot (Tiết 2)

1

153

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 66, 67)

1

154

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 68. Kể chuyện Mây đen và mây trắng

1

155

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 69. Ôn tập

1

156

hí hóp (bỏ)

14/12

Phần học vần

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 1)

1

157

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 2)

1

158

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 1)

1

159

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 2)

1

160

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 70, 71)

1

161

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 1)

1

162

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 2)

1

163

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 1)

1

164

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 2)

1

165

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 72, 73)

1

166

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 74. Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

1

167

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 75. Ôn tập

1

168

15/12

Phần học vần

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 1)

1

169

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 2)

1

170

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 77. ang, ac (Tiết 1)

1

171

Bài 77. ang, ac (Tiết 2)

1

172

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 77, 78)

1

173

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 1)

1

174

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 2)

1

175

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 79. âng, âc (Tiết 1)

1

176

Bài 79. âng, âc (Tiết 2)

1

177

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 78, 79)

1

178

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 80. Kể chuyện Hàng xóm

1

179

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 81. Ôn tập

1

180

16/12

Phần học vần

Bài 82. eng, ec (Tiết 1)

1

181

Bài 82. eng, ec (Tiết 2)

1

182

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 1)

1

183

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 2)

1

184

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 82, 83)

1

185

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 84. ong, oc (Tiết 1)

1

186

Bài 84. ong, oc (Tiết 2)

1

187

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 85. ông, ôc (Tiết 1)

1

188

Bài 85. ông, ôc (Tiết 2)

1

189

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 84, 85)

1

190

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 86. Kể chuyện Cô bé và con gấu

1

191

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 87. Ôn tập

1

192

17/1

Phần học vần

Bài 88. ung, uc (Tiết 1)

1

193

Thay thế bài Gà mẹ, gà con

Bài 88. ung, uc (Tiết 2)

1

194

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 1)

1

195

Thay thế bài Sáng sớm trên biển

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 2)

1

196

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 88, 89)

1

197

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 90. uông, uôc (Tiết 1)

1

198

Bài 90. uông, uôc (Tiết 2)

1

199

Thay thế bài Hạt giống nhỏ

Bài 91. ương, ươc (Tiết 1)

1

200

Bài 91. ương, ươc (Tiết 2)

1

201

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 90,91)

1

202

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 92. Kể chuyện Ông lão và sếu nhỏ

1

203

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 93. Ôn tập

1

204

Thay thế bài Ông bà em

18/1

Ôn tập cuối học kì I

1

205

Ôn tập cuối học kì I

1

206

Ôn tập cuối học kì I

1

207

Ôn tập cuối học kì I

1

208

Ôn tập cuối học kì I

1

209

Ôn tập cuối học kì I

1

210

Ôn tập cuối học kì I

1

211

Ôn tập cuối học kì I

1

212

Ôn tập cuối học kì I

1

213

Ôn tập cuối học kì I

1

214

kêu (bỏ)

Ôn tập cuối học kì I

1

215

Ôn tập cuối học kì I

1

216

19/1

Phần học vần

Bài 94. anh, ach (Tiết 1)

1

217

Bài 94. anh, ach (Tiết 2)

1

218

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 95. ênh, êch (Tiết 1)

1

219

Bài 95. ênh, êch (Tiết 2)

1

220

-Ước mơ của tảng đá (1)(thay bài : Mơ)

-GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 94, 95)

1

221

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 96. inh, ich (Tiết 1)

1

222

Ước mơ của tảng đá (2)

(thay bài : Lịch bàn)

Bài 96. inh, ich (Tiết 2)

1

223

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 97. ai, ay (Tiết 1)

1

224

Bài 97. ai, ay (Tiết 2)

1

225

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 96, 97)

1

226

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 98. Kể chuyện Ong mật và ong bầu

1

227

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 99. Ôn tập

1

228

20/1

Phần học vần

Bài 100. oi, ây (Tiết 1)

1

229

Bài 100. oi, ây (Tiết 2)

1

230

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)

1

231

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)

1

232

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 100, 101)

1

233

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 102. ui, ưi (Tiết 1)

1

234

Bài 102. ui, ưi (Tiết 2)

1

235

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)

1

236

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)

1

237

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 102, 103)

1

238

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng

1

239

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 105. Ôn tập

1

240

21/2

Phần học vần

Bài 106. ao, eo (Tiết 1)

1

241

Bài 106. ao, eo (Tiết 2)

1

242

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 107. au, âu (Tiết 1)

1

243

Bài 107. au, âu (Tiết 2)

1

244

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 106, 107)

1

245

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 108. êu, iu (Tiết 1)

1

246

Bài 108. êu, iu (Tiết 2)

1

247

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 1)

1

248

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 2)

1

249

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 108, 109)

1

250

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 110. Kể chuyện Mèo con bị lạc

1

251

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 111. Ôn tập

1

252

22/2

Phần học vần

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 1)

1

253

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 2)

1

254

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 113. oa, oe (Tiết 1)

1

255

Bài 113. oa, oe (Tiết 2)

1

256

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 112, 113)

1

257

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 114. uê, uơ (Tiết 1)

1

258

Bài 114. uê, uơ (Tiết 2)

1

259

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 115. uy, uya (Tiết 1)

1

260

Bài 115. uy, uya (Tiết 2)

1

261

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 114, 115)

1

262

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 116. Kể chuyện Cây khế

1

263

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 117. Ôn tập

1

264

23/2

Phần học vần

Bài 118. oam, oăm (Tiết 1)

1

265

Bài 118. oam, oăm (Tiết 2)

1

266

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 119. oan, oat (Tiết 1)

1

267

Bài 119. oan, oat (Tiết 2)

1

268

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 118, 119)

1

269

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 1)

1

270

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 2)

1

271

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 121. uân, uât (Tiết 1)

1

272

Bài 121. uân, uât (Tiết 2)

1

273

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 120, 121)

1

274

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 122. Kể chuyện Hoa tặng bà

1

275

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 123. Ôn tập

1

276

24/2

Phần học vần

Bài 124. oen, oet (Tiết 1)

1

277

Bài 124. oen, oet (Tiết 2)

1

278

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 1)

1

279

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 2)

1

280

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 124, 125)

1

281

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 1)

1

282

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 2)

1

283

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 127. oang, oac (Tiết 1)

1

284

Bài 127. oang, oac (Tiết 2)

1

285

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 126, 127)

1

286

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 128 Kể chuyện Cá đuôi cờ

1

287

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 129. Ôn tập

1

288

25/3

Phần học vần

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 1)

1

289

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 2)

1

290

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 131. oanh, oach (Tiết 1)

1

291

Bài 131. oanh, oach (Tiết 2)

1

292

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 130, 131)

1

293

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 1)

1

294

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 2)

1

295

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 133. uynh, uych (Tiết 1)

1

296

Bài 133. uynh, uych (Tiết 2)

1

297

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Tập viết (sau bài 132, 133)

1

298

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Bài 134. Kể chuyện Chim hoạ mi

1

299

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Bài 135. Ôn tập

1

300

26/3

Phần học vần

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 1)

1

301

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 2)

1

302

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Phần học vần

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 1)

1

303

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 2)

1

304

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 3)

1

305

Tập viết (sau bài 136, 137)

1

306

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết.

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

1

307

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)

1

308

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)

1

309

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)

1

310

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)

1

311

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)

1

312

27/3

Gia đình

Bài Tập đọc Chuột con đáng yêu (Tiết 1)

1

313

Bài Tập đọc Chuột con đáng yêu (Tiết 2)

1

314

Chính tả Tập chép: Con mèo mà trèo cây cau.

Chữ: ng, ngh. Vần: uôn, uôt /ương, ươc.

1

315

GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả.

Tập đọc Món quà quý nhất

1

316

Tập đọc Món quà quý nhất

1

317

Tập viết Tô chữ hoa: A, Ă, Â

1

318

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tập đọc Nắng

1

319

Góc sáng tạo Bưu thiếp “Lời yêu thương”

1

320

Kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ

1

321

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Tập viết Tô chữ hoa: B

1

322

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

1

323

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

1

324

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

1

325

28/3

Trường học

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

1

326

Chính tả Nghe viết: Cô giáo với mùa thu. Chữ: g, gh. Vần: ai, ay.

1

327

GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả.

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 1)

1

328

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 2)

1

329

Tập viết Tô chữ hoa: C

1

330

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tập đọc Đi học

1

331

Góc sáng tạo Trưng bày: Bưu thiếp “Lời yêu thương”

1

332

Kể chuyện Ba món quà

1

333

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Tập viết Tô chữ hoa: D, Đ

1

334

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 1)

1

335

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 2)

1

336

29/3

Thiên nhiên

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 1)

1

337

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 2)

1

338

Chính tả Tập chép: Chim sâu. Chữ: c, k. Vần: uyt, uych.

1

339

GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả.

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 1)

1

340

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 2)

1

341

Tập viết Tô chữ hoa: E, Ê

1

342

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tập đọc Kể cho bé nghe

1

343

Góc sáng tạo Em yêu thiên nhiên.

1

344

Kể chuyện Chuyện của hoa hồng

1

345

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Tập viết Tô chữ hoa: G, H

1

346

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 1)

1

347

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 2)

1

348

30/4

Gia đình

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 1)

1

349

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 2)

1

350

Chính tả Nghe viết: Ông giẳng ông giăng. Điền tiếng vào chỗ trống. Chữ: r, d, gi.

1

351

GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả.

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1)

1

352

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 2)

1

353

Tập viết Tô chữ hoa: I, K

1

354

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tập đọc Ngoan

1

355

Góc sáng tạo Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”

1

356

Kể chuyện Ba cô con gái

1

357

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Tập viết Tô chữ hoa: L

1

358

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 1)

1

359

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 2)

1

360

31/4

Trường học

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1)

1

361

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2)

1

362

Chính tả Tập chép: Cô và mẹ. Viết tiếng bắt đầu bằng c, k.

1

363

GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả.

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 1)

1

364

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 2)

1

365

Tập viết Tô chữ hoa: M, N

1

366

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tập đọc Quyển vở của em

1

367

Góc sáng tạo Quà tặng ý nghĩa

1

368

Kể chuyện Đi tìm vần “êm”

1

369

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Tập viết Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ

1

370

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tự đọc sách báo Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống (Tiết 1)

1

371

Tự đọc sách báo Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống (Tiết 2)

1

372

32/4

Thiên nhiên

Tập đọc Cuộc thi không thành (Tiết 1)

1

373

Tập đọc Cuộc thi không thành (Tiết 2)

1

374

Chính tả Tập chép: Rùa con đi chợ. Chữ: ng, ngh. Vần: uôi, uây.

1

375

GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả.

Tập đọc Anh hùng biển cả (Tiết 1)

1

376

Tập đọc Anh hùng biển cả (Tiết 2)

1

377

Tập viết Tô chữ hoa: P, Q

1

378

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tập đọc Hoa kết trái

1

379

Góc sáng tạo Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”

1

380

Kể chuyện Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon

1

381

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Tập viết Tô chữ hoa: R, S

1

382

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

1

383

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

1

384

33/4

Gia đình

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 1)

1

385

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 2)

1

386

Chính tả Nghe viết: Cả nhà thương nhau. Chữ: r, d, gi. Vần: an, ang / oan, anh.

1

387

GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả.

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 1)

1

388

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 2)

1

389

Tập viết Tô chữ hoa: T

1

390

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tập đọc Làm anh

1

391

Góc sáng tạo Em là cây nến hồng

1

392

Kể chuyện Hai tiếng kì lạ

1

393

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Tập viết Tô chữ hoa: U, Ư

1

394

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

1

395

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

1

396

34/5

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 1)

1

397

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 2)

1

398

Chính tả Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ. Chữ: g, gh. Vần: eo, oe.

1

399

GV phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS luyện viết chính tả.

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

1

400

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

1

401

Tập viết Tô chữ hoa: V, X

1

402

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tập đọc Chuyện ở lớp

1

403

Góc sáng tạo Trưng bày tranh ảnh “Em là cây nến hồng”

1

404

Kể chuyện Chuyện của thước kẻ

1

405

GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.

Tập viết Tô chữ hoa: Y

1

406

GV hướng dẫn HS tô chữ hoa (video hướng dẫn), phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ HS tô chữ hoa.

Tự đọc sách báo Củng cố kĩ năng đọc sách báo (Tiết 1)

1

407

Tự đọc sách báo Củng cố kĩ năng đọc sách báo (Tiết 1)

1

408

35/5

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 1)

1

409

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 2)

1

410

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 3)

1

411

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 4)

1

412

Nom (thay : trông)

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 5)

1

413

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 6)

1

414

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 7)

1

415

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 8)

1

416

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 9)

1

417

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 10)

1

418

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 11)

1

419

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 12)

1

420

Xem thêm  Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 - Tất cả các môn Nội dung điều chỉnh lớp 2 theo công văn 3969 bộ Kết nối tri thức

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời