Kế hoạch điều chỉnh Giáo dục thể chất lớp 1 sách Chân trời sáng tạo theo công văn 3969 Nội dung điều chỉnh GDTC lớp 1 sách Chân trời sáng tạo - Allavida

Kế hoạch điều chỉnh Giáo dục thể chất lớp 1 sách Chân trời sáng tạo theo công văn 3969 Nội dung điều chỉnh GDTC lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Tải về

Kế hoạch điều chỉnh Giáo dục thể chất lớp 1 sách Chân trời sáng tạo theo công văn 3969 giúp giáo viên sắp xếp các nội dung dạy học sao cho phù hợp với dạy học trực tuyến. Mẫu được thiết kế dựa trên phụ lục Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19. Mời các thầy cô tham khảo.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, từ đó các giáo viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với lớp học của mình.

Phục lục 2 môn GDTC lớp 1 theo công văn 3969

TUẦN

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI HỌC

TIẾT

Nội dung điều chỉnh, bổ sung dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19

Ghi chú

Tuần 1

CHỦ ĐỀ ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

(14 Tiết)

Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.

1

Điều chỉnh theo công văn 3969/BGDĐT- GDTH.

Giáo viên phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ học sinh biết quan sát tranh ảnh, làm mẫu của giáo viên để tập luyện.

Đối với trường dạy học trực tuyến: giáo viên giới thiệu động tác phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ học sinh nhận biết được nội dung: Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

Bài 1: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.

2

Tuần 2

Bài 1: Điểm số hàng dọc.

3

Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số hàng dọc.

4

Tuần 3

Bài 1: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số hàng dọc.

5

Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang.

6

Tuần 4

Bài 2: Điểm số hàng ngang.

7

Bài 2: Dồn hàng và dàng hàng ngang.

8

Tuần 5

Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số hàng ngang , dồn hàng và dàng hàng ngang.

9

Bài 2: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số hàng ngang , dồn hàng và dàng hàng ngang.

10

Tuần 6

Bài 3: Động tác quay trái.

11

Bài 3: Động tác quay phải.

12

Tuần 7

Bài 3: Động tác quay sau.

13

Bài 3: Động tác quay trái, quay phải, quay sau.

14

Tuần 8

BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

(7 Tiết)

Kiểm tra giữa kì I.

15

Bài 1: Động tác vươn thở.

16

Tuần 9

Bài 1: Động tác tay.

17

Bài 2: Động tác chân.

18

Tuần 10

Bài 2: Động tác văn mình

19

Bài 3: Động tác bụng.

20

Tuần 11

Bài 4: Động tác phối hợp.

21

Bài 5: Động tác điều hòa.

22

Tuần 12

TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

(24 Tiết)

Bài 1: Tư thế cơ bản của đầu, cổ: Cúi đầu, ngửa đầu.

23

Điều chỉnh theo công văn 3969/BGDĐT-GDTH.

Đối với trường dạy học trực tuyến: Giáo viên phối hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh nghiêm túc tích cực tập luyện: Bước đầu hình thành thói quen tập thể dục.

Bài 1: Tư thế cơ bản của đầu, cổ: Nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải.

24

Tuần 13

Bài 1: Tư thế cơ bản của đầu, cổ: Quay đầu sang trái, quay đầu sang phải.

25

Bài 1: Tư thế cơ bản của đầu, cổ.

26

Tuần 14

Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay: Hai tay ra trước.

27

Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay: Hai tay lên cao.

28

Tuần 15

Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay: Hai tay dang ngang.

29

Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay.

30

Tuần 16

Bài 2: Tư thế vận động cơ bản của tay .

31

Kiểm tra HK I

32

Tuần 17

Kiểm tra HK I

33

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân: Bước sang ngang rộng bằng vai, bước sang ngang rộng hơn vai.

34

Tuần 18

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân: Bước ra trước, bước rộng ra trước.

35

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân: Đưa chân ra trước, đưa chân ra sau.

36

Tuần 19

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân: Đưa chân sang trái, đưa chân sang phải.

37

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân.

38

Tuần 20

Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình: Gập thân sâu.

39

Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình: Ngửa thân ra sau.

40

Tuần 21

Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình:Nghiên thân sang trái, phải.

41

Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình: Xoay thân sang trái, phải.

42

Tuần 22

Bài 4: Vận động phối hợp của thân mình.

43

Bài 5: Vận động phối hợp vả các khớp: Xoay cổ, xoay khủy tay.

44

Tuần 23

Bài 5: Vận động phối hợp vả các khớp:Xoay khớp vai.

45

Bài 5: Vận động phối hợp vả các khớp:Xoay cánh tay.

46

Tuần 24

Bài 5: Vận động phối hợp vả các khớp:Xoay hông.

47

Bài 5: Vận động phối hợp vả các khớp:Xoay khớp gối, xoay cổ tay- cổ chân.

48

Tuần 25

THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU

(18 Tiết)

Kiểm tra giữa học kì II

49

Bài 1: Các động tác khởi động.

50

Tuần 26

Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông: Kiễng gót từng chân.

51

Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông: Các tư thế tay cơ bản kết hợp chân kiễng gót.

52

Tuần 27

Bài 2:Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông: Tay co duỗi.

53

Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông: Đẩy hông.

54

Tuần 28

Bài 2: Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông: Đẩy hông tay co duỗi

55

Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối: Nhún gối, nhún gối đưa chân ra trước.

56

Tuần 29

Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối: Nhún gối đưa chân sang ngang.

57

Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối: Nhún gối đưa chân ra sau.

58

Tuần 30

Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối: Nhún gối kết hợp chân và tay ra trước.

59

Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối: Nhún gối kết hợp chân và taydang ngang.

60

Tuần 31

Bài 3: Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối: Nhúng gối kết hợp tư thế chân ra sau và tay lên cao.

61

Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay:Nhún di chuyển sang trái – phải.

62

Tuần 32

Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay: Nhún di chuyển tiến – lùi.

63

Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay: Nhún di chuyển sang trái – phải kết hợp tay.

64

Tuần 33

Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay: Nhún di chuyển tiến – lùi kết hợp tay.

65

Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay.

66

Tuần 34

Bài 4: Các bước nhún di chuyển kết hợp vũ đạo tay.

67

Kiểm tra cuối năm.

68

Tuần 35

Kiểm tra cuối năm.

69

Tổng kết.

70

Xem thêm  Xe máy chuyên dùng là gì Danh mục xe máy chuyên dùng mới nhất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời