Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022 Kế hoạch giáo dục môn Toán lớp 5 buổi chiều - Allavida

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022 Kế hoạch giáo dục môn Toán lớp 5 buổi chiều

Tải về

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn bài và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 buổi 2

Tuần Chương trình và Sách giáo khoa
Mạch nội dung /
Chủ đề
Tên bài học / Chủ đề học tập Tiết học
Thời lượng
Tiết theo
PPCT
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; Xây dựng chủ đề học tập bổ sung tích hợp liên môn; Thời gian và hình thức tổ chức … Ghi chú
5 Luyện tập về
cấu tạo số thập phân
1 3 Bài 84: 91;92;93; (trang17; 19)
Bài tập toán 5
*Phần ôn luyện chung:; ôn tập về cấu tạo, hàng của số thập phân.
** Phần nâng cao: Vận dụng xếp thứ tự
***Cách thực hiện: Miệng , bảng con, vở, trò chơi, phiếu bài tập, bảng nhóm.(Phân hóa theo nhóm trình độ).
7 Luyện tập về cộng, trừ số thập phân 1 4 Bài 118,131,143a;155(trang22- 27);
Bài tập toán 5
*Phần ôn luyện chung : Rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân và thử lại; Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, trừ, nhân số thập phân.
** Phần nâng cao: Vận dụng vào giải toán
***Cách thực hiện: Miệng, bảng con, vở, trò chơi, phiếu bài tập, bảng nhóm. (Phân hóa theo nhóm trình độ).
9 Luyện tập về chia số thập phân. 5 Bài 158, (trang 28); 165 ( trang 29).170 ( trang 30)
Bài tập toán 5
*Phần ôn luyện chung: Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số thập phân; Tìm số dư trong phép chia số thập phân.
** Phần nâng cao: Vận dụng giải toán.
***Cách thực hiện: Miệng , bảng con, vở, trò chơi, phiếu bài tập, bảng nhóm. (Phân hóa theo nhóm trình độ).
11 Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm. 6 Bài 159 a (trang 28); Bài 168, 169, 171 (trang 30); *Phần ôn luyện chung: Rèn kĩ năng thực hiện phép tính nhân, chia số thập phân; Giải toán về tỉ số phần trăm. Nhận biết các loại hình tam giác và tính diện tích hình tam giác.
** Phần nâng cao: Vận dụng kĩ năng giải toán về tỉ số phần trăm để tính tiền vốn và tiền lãi.
***Cách thực hiện: Miệng , bảng con, vở, trò chơi, phiếu bài tập, bảng nhóm. (Phân hóa theo nhóm trình độ).
13 Luyện tập về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. 1 7 Bài 237 ;238;242(trang 44, 45).
Bài tập toán 5
*Phần ôn luyện chung:: tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
** Phần nâng cao: Vận dụng công thức tính diện tích để làm các bài tập mở rộng về tính diện tích cần sơn của nhà, phòng học.
***Cách thực hiện: Miệng, bảng con, vở, trò chơi, phiếu bài tập, bảng nhóm. (Phân hóa theo nhóm trình độ).
15 Luyện tập chung 1 8 Bài 239, 240, 241 (trang 44, 46)
Bài tập toán 5
*Phần ôn luyện chung: Nhận biết về hình trụ, hình cầu. Rèn kĩ năng tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của HHCN, HLP.
** Phần nâng cao: Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần thể tích của HHCN, HLP để giải toán.
***Cách thực hiện: Miệng, bảng con, vở, trò chơi, phiếu bài tập, bảng nhóm. (Phân hóa theo nhóm trình độ).
17 Luyện tập về bảng đơn vị đo thời gian, các phép tính với số đo thời gian. 1 9 Bài 262, 263, 265, 266 (trang 51)
Bài tập toán 5
*Phần ôn luyện chung: Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian, các phép tính với số đo thời gian. Giải toán liên quan đến đổi đơn vị đo thời gian.
** Phần nâng cao: Vận dụng kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian để giải toán.
***Cách thực hiện: Miệng, bảng con, vở, trò chơi, phiếu bài tập, bảng nhóm. (Phân hóa theo nhóm trình độ).
Xem thêm  Giáo án PowerPoint Tiếng Việt 1 sách Cánh diều (Đầy đủ cả năm) Giáo án điện tử môn Tiếng Việt 1 sách Cánh diều

Trên đây là Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời