Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022 Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt lớp 5 buổi chiều - Allavida

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022 Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt lớp 5 buổi chiều

Tải về

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn bài và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 buổi 2

Tuần Chương trình và Sách giáo khoa
Mạch nội dung /
Chủ đề
Tên bài học /
Chủ đề học tập
Tiết học
Thời lượng
Tiết theo
PPCT
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; Xây dựng chủ đề học tập bổ sung tích hợp liên môn; Thời gian và hình thức tổ chức … Ghi chú
2 Luyện tập từ đồng nghĩa 1 1 Bài 1;2(trang 51),Bài 1;3(trang 52);
TV nâng cao 5
*Phần ôn luyện chung: Tìm từ đồng nghĩa trong các câu thơ; Sắp xếp thành nhóm từ đồng nghĩa
** Phần nâng cao: Điền tiếp các từ đồng nghĩa vào nhóm.
***Cách thực hiện: PHT , vở ,trò chơi.(phân hóa theo nhóm trình độ.)
4 Luyện tập về từ trái nghĩa 1 2 Bài 1(trang 55); Bài 2 ( trang 56)bài 2;3(57)
TV nâng cao 5
* Phần ôn luyện chung:Tìm các từ trái nghĩa trong câu thơ; tìm các cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ; điền cặp từ trái nghĩa.
**Phần nâng cao: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ
***Cách thực hiện: Miệng , vở; trò chơi (phân hóa theo nhóm trình độ.)
6 Luyện tập về từ nhiều nghĩa 1 3 Bài 1 (trang 59); Bài 2; (trang 60);bài 3(61) bài 2 (62)
TV nâng cao 5
*Phần ôn luyện chung: Tìm các từ nhiều nghĩa trong đoạn thơ.
** Phần nâng cao:Xác định nghĩa của từ theo nghĩa gốc, nghĩa chuyển.
***Cách thực hiện: PHT, vở, trò chơi tiếp sức
8 Luyện tập Đại từ 1 4 Bài 1,2 ( trag 65) bài 3(66) bài 2( 67) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung: Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ.
** Phần nâng cao:Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ, cụm danh từ
***Cách thực hiện: miệng, vở, trò chơi
10 Luyện tập về từ loại 1 5 Bài 2(71) Bài 1,2,3(72) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung: Tìm DT,ĐT,TT trong các câu văn.
** Phần nâng cao:Phân chia các DT thành các loại.
***Cách thực hiện: PHT, vở, trò chơi
12 Luyện tập tổng kết vốn từ 1 6 Bài 1; 2 (74) Bài 3(75) Bài 1( 75) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung:Xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp
** Phần nâng cao: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu tục ngữ.
***Cách thực hiện: miệng, vở, trò chơi
14 Luyện tập nối các vế câu ghép bằng QHT 1 8 Bài 2(81); Bài 1(82); Bài 2(83) Bài3 (84) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung: Tìm QHT thích hợp điền vào chỗ trống. Xác định các vế câu và các QHT, cặp QHT.
** Phần nâng cao: Tạo câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí các vế câu.
***Cách thực hiện: miệng, vở, trò chơi
16 Luyện tập Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ 1 10 Bài 1,2(trang88); Bài 3( trang 89) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung: Tìm từ trùng lặp trong đoạn trích
** Phần nâng cao: Viết đoạn văn nói về bạn thân.
***Cách thực hiện: miệng, vở, trò chơi
18 Luyện tập về dấu câu( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) 1 15 Bài 1;2(trang93); Bài 3( trang 94) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung: Tìm dấu chấm, chấm hỏi, chấm than
** Phần nâng cao: Sửa lại dấu cấu và chép lại bài
***Cách thực hiện:PHT, vở, trò chơi
19 Luyện tập về dấu phẩy 1 18 Bài 1(trang96); Bài 2,3( trang 97) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp
** Phần nâng cao: Viết một đoạn văn.
***Cách thực hiện: PHT, vở, trò chơi
20 Luyện tập về dấu hai chấm 1 22 Bài 1(trang99); Bài 2,3( trang 100) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung: Điền vào chỗ trống dấu câu thích hợp
** Phần nâng cao: Đặt câu
***Cách thực hiện: miệng, vở, trò chơi
21 Luyện tập Tả người 1 26 Chọn 1 trong 2 đề bài ( trang 171) TV nâng cao 5 *Phần ôn luyện chung: Tả hình dáng tính tình của 1 em bé.
** Phần nâng cao: Tả cô bán hàng.
***Cách thực hiện: vở
Xem thêm  Trong giấc mơ em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện, hãy kể lại câu chuyện Kể chuyện bà tiên cho ba điều ước trong giấc mơ

Trên đây là Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời