Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần thể hiện được các nội dung chính nào? Đâu là nội dung quan trọng nhất? Đáp án tự luận module 4.0 - Allavida

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần thể hiện được các nội dung chính nào? Đâu là nội dung quan trọng nhất? Đáp án tự luận module 4.0

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần thể hiện được các nội dung chính nào? Đâu là nội dung quan trọng nhất? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Hướng dẫn trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô chỉ nên lấy ý tưởng viết vào bài làm của mình, để đạt được kết quả cao nhất trong tập huấn module 4.

Gợi ý đáp án mô đun 4.0

Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học

Gợi ý đáp án mô đun 4 công nghệ thông tin Tiểu học

Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần thể hiện được các nội dung chính nào? 

Câu hỏi: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần thể hiện được các nội dung chính nào? Đâu là nội dung quan trọng nhất?

Trả lời:

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn gồm:

+ Đặc điểm tình hình về đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh, phòng học bộ môn

+ Kế hoạch dạy học gồm phân phối chương trình, kiểm tra định kỳ

+ Nội dung khác

Trong đó phần: Kế hoạch dạy học gồm phân phối chương trình, kiểm tra định kỳ là quan trọng nhất

Xem thêm  Tù chung thân là gì? Chung thân là hình phạt như thế nào? Quy định về tù chung thân

2. Khung kế hoạch dạy học của Tổ chuyên môn theo Công văn 5512

TRƯỜNG: THCS …………

TỔ: VĂN THỂ MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Năm học 2021 – 2022)

1. Khối lớp: 6, 7, 8, 9 Số học sinh:…………….

STT

Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1

Các CLB TDTT các môn của GDTC (Bóng rổ, cờ vua, cờ tướng, điền kinh…)

Duy trì sinh hoạt CLB.

Tạo sân chơi, tập luyện hàng ngày cho HS.

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu TDTT cho HS.

24

Trong năm học (Theo kế hoạch thi đấu giải HKPĐ/TTHS cấp Quận và cấp Thành phố).

Sân trường

THCS Thoại Ngọc Hầu

GVTD phụ trách chính, GVCN, Bí thư Chi Đoàn, Tổng phụ trách, Ban đại diện CMHS.

Sân bãi và trang thiết bị dụng cụ tập luyện phù hợp với bộ môn.

2

Tham gia thi đấu giải HKPĐ/TTHS các cấp.

Duy trì sinh hoạt CLB.

Tập luyện hàng tuần cho HS.

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu TDTT cho HS.

Tổ chức và hướng dẫn HS tham gia thi đấu giải TDTT các cấp.

24

Trong năm học (Theo kế hoạch thi đấu giải HKPĐ/TTHS các cấp.

Theo thông báo của đơn vị tổ chức.

Đơn vị tổ chức (TT VH-TDTT, Phòng GDĐT Quận 12 Sở VH-TT, Sở GDĐT TPHCM)

GVTD phụ trách chính, GVCN, Bí thư Chi Đoàn, Tổng phụ trách, Ban đại diện CMHS.

Sân bãi và trang thiết bị dụng cụ tập luyện và thi đấu phù hợp với bộ môn.

2. Khối lớp: ………………….; Số học sinh:…………….

Xem thêm  GNP là gì?

STT

Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1

2

(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa…).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời