Itaxviewer 2.0.2 Phần mềm đọc tờ khai XML - Allavida

Itaxviewer 2.0.2 Phần mềm đọc tờ khai XML

Tải về

ITaxViewer mới nhất 2.0.2 là ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. ITaxViewer 2.0.2 là phần mềm giúp doanh nghiệp đọc các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, các tờ khai tháng hoặc theo quý với ứng dụng mới HTKK 4.8.8 đáp ứng Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021.

iTaxViewer 2.0.2 ngày 01/07/2022 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế.

Ứng dụng itaxviewer Tổng cục thuế mới nhất 2022 hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế. Phần mềm iTaxViewer cũng giúp xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử của bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần Open là xem được.

  • Thông báo nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế iTaxViewer
  • Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

1. Tải iTaxviewer 2.0.2 mới nhất 2022

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8; iTaxViewer phiên bản 2.0.2 đáp ứng Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tờ khai Tem điện tử cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Bổ sung kê khai trực tuyến tờ khai Đăng ký sử dụng tem điện tử mẫu số 01/TEM.

– Bổ sung kê khai trực tuyến tờ khai Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá hoặc tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mẫu số 03/TEM.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.8.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 2.0.2: Tại đây.

Từ ngày 01/7/2022, khi kê khai tờ khai tem điện tử có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Hướng dẫn cài Itaxview 2.0.2

Tải iTaxViewer 2.0.2 mới nhất 2022, tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài đặt ứng dụng iTaxViewer 2.0.2 tại địa chỉ sau: https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

  • Bước 1: Tải file cài
  • Bước 2: Click vào file itaxview 2.0.2 => Next => Install => Finish

Tải iTaxviewer 1.9.8

THÔNG BÁO
Về việc Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4, iTaxViewer phiên bản 1.9.8, HTKK phiên bản 4.8.6

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4, iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng nhập, nhận, xử lý đề nghị tra soát thông tin theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

Xem thêm  Kế hoạch giáo dục môn Địa lý lớp 8 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 8 giảm tải

Nâng cấp bổ sung hồ sơ đề nghị tra soát theo mẫu theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC với các nội dung:

– Văn bản đề nghị tra soát nghĩa vụ theo mẫu số (01/TS)

– Văn bản đề nghị tra soát chứng từ theo mẫu số 01/TS (TT80/2021)

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

Nâng cấp ứng dụng 1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4 nêu trên.

3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ NNT kê khai (HTKK)

– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB), tại phụ lục 01-2/TTĐB:

+ Mục I: Cập nhật cho phép sửa cột (14) – Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau

+ Mục II: Cập nhật cho phép sửa cột (13) – Thuế TTĐB chưa được khấu trừ chuyển kỳ sau

– Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HDDT): Bổ sung 2 loại hóa đơn là “Hóa đơn GTGT (Đặc thù theo quy định của BTC)”, “Hóa đơn bán hàng (Đặc thù theo quy định của BTC)”. Nếu chọn 1 trong 2 loại hóa đơn trên thì:

+ Ký hiệu mẫu hóa đơn: Nhập tối đa 12 ký tự, không kiểm tra định dạng

+ Ký hiệu hóa đơn: Người nộp thuế nhập, không kiểm tra định dạng

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật bắt buộc nhập chỉ tiêu [07] – Quận/ Huyện, chỉ tiêu [08] – Tỉnh/Thành phố

– Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (01/ĐNXLNT): Cập nhật chỉ tiêu ( 8 ) – Số tiền phải nộp 1 tại mục II.1 cho phép nhập số >=0./.

Từ ngày 15/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

2. Tải iTaxviewer các phiên bản trước

2.1. Tải iTaxviewer 1.9.7

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.3, iTaxViewer phiên bản 1.9.7 nội dung xử lý đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế theo mẫu 01/ĐNXN của NNT đáp ứng Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

– Nâng cấp mẫu Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

– Nâng cấp mẫu Văn bản đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước theo mẫu theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC;

– Nâng cấp Văn bản đề nghị xác nhận cho Nhà thầu nước ngoài không trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo mẫu theo mẫu 01/ĐNXN quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

– Nâng cấp bổ sung các thông báo đã được cơ quan thuế xử lý, ký điện tử gửi NNT gồm:

+ Thông báo về việc việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo mẫu 01/TB-XNNV.

Xem thêm  Kế hoạch giáo dục môn Toán lớp 8 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Toán lớp 8 giảm tải

+Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu đề nghị xác nhận theo mẫu 01/TB-BSTT-NNT.

2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.3 nêu trên.

Từ ngày 12/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

2.2. Tải iTaxviewer 1.9.6

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.2, iCaNhan phiên bản 3.2.8, HTKK phiên bản 4.8.5, TMS phiên bản 5.48 đáp ứng đáp ứng kê khai, kết xuất và gửi mẫu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ hướng dẫn gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 và một số nội dung khác phát sinh trong quá trình triển khai, cụ thể như sau:

1. Nội dung nâng cấp:

1.1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax)

-Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

+ Bổ sung kê khai điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

-Nâng cấp cập nhật chức năng kê khai trực tuyến tờ khai 03/DL-HĐĐT

+ Thêm 2 loại hóa đơn đặc thù vào danh mục hóa đơn là Hóa đơn bán hàng (Đặc thù theo quy định của BTC) và Hóa đơn GTGT (Hóa đơn đặc thù theo quy định của BTC)

1.2. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

+ Bổ sung kê khai điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

+ Bổ sung tra cứu tờ khai, tra cứu thông báo đối với Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

1.3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ NNT kê khai thuế (HTKK)

-Nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ lập và gửi tờ khai Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP

+ Bổ sung kê khai, kết xuất Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

1.4. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.2 và iCaNhan phiên bản 3.2.8, HTKK phiên bản 4.8.5 nêu trên./.

3. Sửa lỗi iTaxViewer báo lỗi tệp hồ sơ không đúng định dạng

Trong trường hợp iTaxViewer báo lỗi tệp hồ sơ không đúng định dạng thì phần lớn là do file của bạn có thể đặt tên không đúng định dạng hoặc Folder chứa file iTaxViewer không đúng định dạng. Cụ thể là phần mềm iTaxViewer sẽ không thể đọc được file, Folder file có chứa tiếng Việt có dấu hoặc ký tự đặc biệt, hoặc có thể là do tên file quá dài.

Xem thêm  Top 9 bài tóm tắt Cô bé bán diêm siêu hay Tóm tắt bài Cô bé bán diêm

Cách xử lý là đặt lại tên cho đúng định dạng tiếng Việt không dấu hoặc rút ngắn lại tên file

Sửa lỗi mã hồ sơ (395) hoặc phiên bản 2.4.2 không đúng

  • Tìm file lưu tờ khai Quyết toán 05/QTT-TNCN năm 2020
  • Nhấp chuột phải tờ khai -> chọn Open with -> Notepad hoặc Notepad++
  • Tìm dòng 2.4.x -> sửa lại thành 2.1.6
  • Chọn chức năng File -> Save. Đóng file và mở lại, sau đó tiến hành nộp lại tờ khai lên website thuế điện tử.

4. Hướng dẫn cài đặt và fix lỗi iTaxViewer

Tải phần mềm iTaxViewer theo link:

http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/iTaxViewer.rar

Sau khi đã tải về và giải nén file iTaxViewer ra file iTaxViewer.exe, bạn click vào file đuôi exe.

Các bước cài đặt iTax Viewer vô cùng đơn giản khi bạn chỉ cần ấn Next liên tục cho đến khi ứng dụng tiến hành cài đặt như hình dưới:

Sau khi ứng dụng chạy xong cài đặt, bạn ấn Finish để hoàn thành cài đặt.

Lỗi iTaxViewer không thể đọc file

Lỗi iTaxViewer không thể đọc file còn được gọi là Sửa lỗi iTaxViewer tệp hồ sơ không đúng định dạng. Một số bạn khi sử dụng iTaxViewer để đọc tờ khai có thể gặp phải lỗi này.

Trong trường hợp iTaxViewer tệp hồ sơ không đúng định dạng thì phần lớn là do file của bạn có thể đặt tên không đúng định dạng hoặc Folder chứa file iTaxViewer không đúng định dạng. Cụ thể là phần mềm iTaxViewer sẽ không thể đọc được file, Folder file có chứa tiếng Việt có dấu hoặc ký tự đặc biệt, hoặc có thể là do tên file quá dài.

Cách xử lý là đặt lại tên cho đúng định dạng tiếng Việt không dấu hoặc rút ngắn lại tên file. Có thể nhấn F2 để nhấn đổi tên hoặc click chuột phải vào file chọn Rename để thay đổi tên cho file XML.

Sửa lỗi iTaxViewer không đọc được file XML do File hỏng

Việc iTaxViewer không đọc được file XML cũng rất có thể là do file XML đó đã bị hỏng và có thể thử lại bằng cách tải lại file XML đó rồi sử dụng iTaxViewer để xem có thể đọc được hay không.

Sửa lỗi mở file XML trên iTaxViewer

Lỗi tệp hồ sơ không đúng định dạng: Để sửa lỗi, tắt hộp thoại thông báo rồi mở phần mềm iTaxViewer. Trong giao diện chính iTaxViewer nhấn vào mục Open rồi tìm tới thư mục lưu file XML để mở là được.

Lỗi mã hồ sơ, lỗi phiên bản không đúng: kiểm tra lại thư mục lưu trữ file XML và chắc chắn các thư mục đều không dấu. Tên file XML lưu cũng không dấu để tránh các lỗi xảy ra.

Lỗi không mở được 1 số file XML: Trường hợp này thường gặp khi người dùng nâng cấp iTaxViewer lên phiên bản mới nhất và không mở được một số file XML. Hãy thử xóa file không mở được và tải lại file đó để đọc trên iTaxViewer là được. Đây là cách mở file XML hữu dụng cho các doanh nghiệp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục Hỏi đáp pháp luật và biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời