Hướng dẫn tinh giản chương trình Ngữ Văn 2020-2021 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở môn Ngữ Văn - Allavida

Hướng dẫn tinh giản chương trình Ngữ Văn 2020-2021 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở môn Ngữ Văn

Tải về

Chương trình Ngữ văn tinh giản 2020-2021

Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở môn Ngữ Văn ban hành kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

  • Hướng dẫn tinh giản chương trình Toán 2020-2021

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Con Rồng cháu Tiên

Cả bài

Không dạy

Cây bút thần

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông lão đánh cá và con cá vàng

(Truyện cổ tích của A. Pu-skin)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con hổ có nghĩa (Vũ Trinh)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mẹ hiền dạy con (Theo Cổ học tinh

hoa, quyển nhất)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mưa của Trần Đăng Khoa

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lòng yêu nước của I. Ê-ren-bua

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lao xao của Duy Khán

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

(Theo Thúy Lan)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Động Phong Nha (Trần Hoàng)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Chữa lỗi dùng từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

– Chữa lỗi dùng từ

– Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I, II

(bài Chữa lỗi dùng từ); phần I (bài Chữa lỗi dùng từ – tiếp theo).

Xem thêm  Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở nước ta do ai khởi xướng?

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Danh từ

I. Đặc điểm của danh từ

II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

Khuyến khích học sinh tự đọc

Danh từ (tiếp theo)

I. Danh từ chung và

danh từ riêng

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Danh từ

– Danh từ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần III

(bài Danh từ), phần II (bài Danh từ – tiếp theo).

Chỉ từ

Đưa lên trước bài Cụm

danh từ

Đưa lên dạy trước bài Danh từ

Phó từ

Đưa lên trước bài Động

từ Cụm động từ

Đưa lên dạy trước bài Động từ Cụm động từ

Ẩn dụ

II. Các kiểu ẩn dụ

Tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Hoán dụ

II. Các kiểu hoán dụ

Tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Các thành phần chính của câu

Cả bài

Không dạy

Câu trần thuật đơn

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu trần thuật đơn có từ

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn không có từ

II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

– Câu trần thuật đơn

– Câu trần thuật đơn có từ

– Câu trần thuật đơn không có từ

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

 

Xem thêm  Hiệu quả của vaccine Hayat Vax Vaccine Hayat Vax của nước nào?

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp

theo)

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

– Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

– Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

3

Tập làm văn

Tập làm thơ bốn chữ

I. Chuẩn bị ở nhà

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ

năm chữ

I. Chuẩn bị ở nhà

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Tập làm thơ bốn chữ

– Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II của mỗi bài.

Viết đơn

I. Khi nào cần viết đơn?

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc

khi viết đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

– Viết đơn

– Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần III

(bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

4

Chủ đề tích hợp

Thánh Gióng

Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Tìm hiểu chung về văn tự sự

– Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Mời các bạn xem nội dung đầy đủ chương trình tinh giản Ngữ Văn 6 trong file Tải về.

Xem thêm  Quân triều đình là gì? Lính triều đình là gì?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời