Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Tin học 2020-2021 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT môn Tin - Allavida

Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Tin học 2020-2021 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT môn Tin

Tải về

Chương trình môn Tin học tinh giản 2020-2021

Bộ giáo dục mới ban hành Công văn 3280 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT năm học 2020-2021. Theo đó sẽ tinh giản một số nội dung dạy học của các môn học. Sau đây là chi tiết nội dung tinh giản chương trình môn Tin học năm 2020-2021, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Hướng dẫn tinh giản chương trình Toán 2020-2021
  • Hướng dẫn tinh giản chương trình Ngữ Văn 2020-2021

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIN HỌC

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

  1. Lớp 6

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương II

Bài 7. Quan sát hệ Mặt trời

Cả bài

Không dạy.

2

Bài 8. Học toán với Geogebra

Cả bài

Không dạy.

3

Chương IV

Bài 16. Định dạng văn bản

Mục 2. Định dạng bằng hộp thoại Font

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

4

Bài 17. Định dạng đoạn văn bản

Mục 3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

5

BTH7. Em tập trình bày văn bản

Mục 2b) Thực hành

Học sinh tự thực hành.

Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết.

6

BTH9. Danh bạ riêng của em

Mục 2b) Soạn báo cáo kết quả học tập của em

Học sinh tự thực hành.

Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết

7

Chương I,II,III,IV

Tất cả các bài

Mục Tìm hiểu mở rộng

Không dạy.

  1. Lớp 7
Xem thêm  Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa là những bãi biển nằm ở tỉnh/thành nào? Giới thiệu về Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu.

Mục 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất).

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết.

2

BTH8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài tập 1: Mục c, d. Bài tập 2: Mục c.

Bài tập 3.

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại học trong 1 tiết.

3

Chương II

Bài 11. Học đại số với Geogebra

Cả bài

Không dạy.

4

Bài 12. Vẽ hình phẳng bằng Geogebra

Cả bài

Không dạy.

5

Chương I, II

Tất cả các bài

Mục Tìm hiểu mở rộng

Không dạy.

  1. Lớp 8

TT

Chương/ chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I

BTH5: Sử dụng câu lệnh lặp for … do…

Bài tập 3.

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

2

Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Mục 3. Lặp vô hạn lần – lỗi lập trình cần tránh

Không dạy.

Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.

3

Chương II

Bài 11. Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra

Cả bài

Không dạy.

4

Bài 12. Vẽ hình không gian với Geogebra

Cả bài

Không dạy.

5

Chương I, II

Tất cả các bài

Mục Tìm hiểu mở rộng

Không dạy.

Lưu ý: Để minh họa cho phần Lập trình cơ bản (Lớp 8), trong SGK đã sử dụng Ngôn ngữ lập trình Pascal là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc, các câu lệnh có ngữ nghĩa gần với tiếng Anh thông thường. Tuy nhiên, tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, giáo viên có thể lựa chọn bất kỳ ngôn ngữ bậc cao nào khác để minh họa cho các cấu trúc lập trình cơ bản.

  1. Lớp 9
Xem thêm  Kế hoạch giáo dục môn Toán lớp 7 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 giảm tải

TT

Chương

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Chương I

Bài 1. Từ máy tính đến

Mục 2. Phân loại mạng máy tính.

Không dạy.

………………………………

Mời các bạn xem nội dung đầy đủ chương trình tinh giản môn Tin học trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời