Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Giáo dục công dân 2020-2021 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT môn GDCD - Allavida

Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Giáo dục công dân 2020-2021 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT môn GDCD

Tải về

Chương trình Giáo dục công dân tinh giản 2020-2021

Chương trình tinh giản môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021 được ban hành theo Công văn 3280 năm 2020 của Bộ giáo dục về hướng dẫn nội dung dạy học khối THCS, THPT năm 2020-2021. Sau đây là chi tiết nội dung tinh giản môn Giáo dục công dân, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Địa lý 2020-2021
  • Hướng dẫn tinh giản chương trình Ngữ Văn 2020-2021

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

  1. Lớp6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 4. Lễ độ

Cả bài

Tích hợp bài 4 với bài 9 thành một chủ đề dạy

trong 3 tiết.

Bài 9. Lịch sự tế nhị

Cả bài

2

Bài 13. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

1. Tình huống

Hướng dẫn học sinh tự đọc.

2. Nội dung bài học

Mục b, c, d

Tích hợp thành một mục: Mối quan hệ giữa công

dân với nhà nước

3

Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập

1. Truyện đọc

Tìm ví dụ thực tế khác thay thế và hướng dẫn học

sinh tự đọc.

2. Nội dung bài học

Mục c

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể,

sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

1. Truyện đọc

Tìm truyện đọc khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc.

5

Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại,

điện tín

1. Tình huống

Hướng dẫn học sinh tự đọc.

2. Nội dung bài học

Mục a

Khuyến khích học sinh tự học.

  1. Lớp7
Xem thêm  Bài tuyên truyền về phòng chống dịch covid19 Bài phát thanh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 5. Yêu thương con người

Cả bài

Tích hợp bài 5 với bài 7 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết

Bài 7. Đoàn kết tương trợ

Cả bài

2

Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch

1. Thông tin

Hướng dẫn học sinh tự đọc

2. Nội dung bài học Mục b, c, d

– Tích hợp thành một mục: Rèn luyện lối sống và làm việc có kế hoạch

– Hướng dẫn học sinh thực hành

3

Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1. Thông tin, sự kiện

Cập nhật thông tin/số liệu mới và hướng dẫn học sinh tự đọc.

2. Nội dung bài học Mục c

Khuyến khích học sinh tự học.

4

Bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa

1. Thông tin sự kiện

Hướng dẫn học sinh tự đọc.

2. Nội dung bài học Mục b

Khuyến khích học sinh tự học.

5

Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và

tôn giáo

1. Thông tin, sự kiện

Cập nhật thông tin/sự kiện mới và hướng dẫn học sinh tự đọc.

6

Bài 17. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Cả bài

Tích hợp bài 17 với bài 18 thành một chủ đề dạy trong 3 tiết.

Lấy dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở (bài 18) làm ví dụ phân tích cho (bài 17)

Bài 18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn)

Cả bài

  1. Lớp8
Xem thêm  Vay tín chấp là gì? Quy định về vay tín chấp

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2. Liêm khiết

I. Đặt vấn đề

– Hướng dẫn học sinh tự đọc

 

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

2

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Cả bài

Tích hợp bài 5 với bài 21 thành một chủ đề dạy trong 4 tiêt

Bài 21. Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Cả bài

3

Bài 7. Tích cực tham gia các hoạt

động chính trị-xã hội

Cả bài

– Chuyển thành hoạt động ngoại khóa

– Hướng dẫn học sinh thực hành

4

Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí,

cháy, nổ và các chất độc hại

I. Đặt vấn đề Mục 1, 2, 3

Cập nhật thông tin, số liệu mới

5

Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa

vụ tôn trọng tài sản của người khác

Cả bài

Tích hợp bài 16 với bài 17 thành một chủ đề dạy trong 4 tiết

Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

Cả bài

  1. Lớp9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

I. Đặt vấn đề

Tìm ví dụ thực tế khác thay thế và hướng dẫn học sinh tự đọc.

II. Nội dung bài học

Khái niệm kỉ luật

Khuyến khích học sinh tự đọc

III. Bài tập 3

Không yêu cầu học sinh làm

2

Bài 4. Bảo vệ hòa bình

I. Đặt vấn đề

Hướng dẫn học sinh tự đọc

II. Nội dung bài học Mục 3

Không dạy

3

Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

I. Đặt vấn đề.

Mục 1

Cập nhật thông tin mới và hướng dẫn học sinh tự

đọc.

II. Nội dung bài học Mục 3

Khuyến khích học sinh tự đọc.

Mời các bạn xem nội dung đầy đủ chương trình tinh giản Giáo dục công dân trong file Tải về.

Xem thêm  Tam Sên là gì? Bộ Tam Sên gồm những gì? Tìm hiểu ý nghĩa bộ tam sên

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời