Hướng dẫn làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất Thủ tục giãn thời gian nộp thuế theo Nghị định 41 - Allavida

Hướng dẫn làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất Thủ tục giãn thời gian nộp thuế theo Nghị định 41

Chính phủ gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây là nội dung chính của Nghị định 41 2020 của Chính phủ. Sau đây là hướng dẫn chi tiết làm thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020 theo đúng quy định của nhà nước, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế
  • Sáu nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  • Tải giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Theo Nghị định này, để được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020. Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Xem thêm  Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022

Trường hợp người nộp thuế được Nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn.

Lưu ý:

– Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng;

– Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất;

– Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn. Người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách Nhà nước;

– Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách Nhà nước.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời