Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân cuối năm 2021

Tải về

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Đối với mỗi cá nhân thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì đều phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế của mình. Tuy nhiên nếu khoản thuế bạn đã nộp lại cao hơn mức cần nộp thì bạn hoàn toàn có quyền đề nghị yêu cầu hoàn thuế TNCN đã nộp. Sau đây là chi tiết hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

Cách hoàn thuế thu nhập cá nhân online 2021

Đối với cá nhân tự quyết toán thuế TNCN, các bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Bạn vào đăng nhập vào Trang Thuế điện tử , nhập MST, mã kiểm tra và nhấn Tiếp tục.

– Sau đó, nhập mật khẩu và chọn Đăng nhập để truy cập vào trang Thuế điện tử.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tham khảo: 3 cách đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử nhanh chóng, đơn giản

Bước 2: Chọn vào mục Quyết toán thuế > Chọn Kê khai trực tuyến để tiến hành kê khai thuế.

Bước 3: Điền thông tin tờ khai trực tuyến, gồm:

 • Tên người nộp thuế: Điền họ tên của người tự quyết toán.
 • Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú.
 • Điện thoại liên lạc: Điền số điện thoại của người tự quyết toán.
 • Địa chỉ email: Điền email của người tự quyết toán.
 • Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015).
 • Chọn cơ quan quyết toán: Tùy vào trường hợp của các bạn để tick chọn vào các mục bên dưới. Ví dụ trong bài này, mình chọn trường hợp cá nhân làm việc 2 nơi (có thay đổi nơi làm việc), đã khấu trừ thuế tại nguồn.
 • Nhập mã số thuế của cơ quan khẩu trừ tại nguồn, hệ thống sẽ tự động nhận diện cơ quan quyết toán.
 • Loại tờ khai: Tờ khai chính thức.
 • Năm kê khai.
Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ xét giảm thuế đến cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp.

Sau khi hoàn thành các bước kê khai thông tin bạn tiếp tục nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Bạn cần khai tờ khai quyết toán thuế:

 • [01] đến [06]: Hệ thống tự động nhập.
 • [07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục [08] trước, sau đó chọn quận huyện ở mục [07] (Địa chỉ thường trú).
 • [09]: Điền số điện thoại của người nộp thuế (NNT) – bắt buộc điền.
 • [10]: Fax: Không bắt buộc.
 • [11]: Điền địa chỉ email của NNT – bắt buộc điền.
 • [12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Không bắt buộc.
 • [12a]: Mở tài khoản ngân hàng nào, tại đâu thì điền tên chi nhánh của ngân hàng vào đó.
 • [13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế (nếu không có thì bỏ qua).
 • [22]: Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ: [22] = [23] + [26].
 • [23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác, có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam, bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
Bạn có thể cộng tất cả các khoản tổng thu nhập chịu thuế đã trả tại mục 16 có trên chứng từ khấu trừ thuế nơi bạn đã làm việc để ra được kết quả.

Xem thêm  Câu ca dao, tục ngữ về giữ chữ tín Biểu hiện của giữ chữ tín

Trường hợp công ty không trừ thuế TNCN, bạn sẽ cộng khoản tiền ở mục 16 trong chứng từ khẩu trừ thuế và khoản tiền Tổng thu nhập chịu thuế ở năm trong Thư xác nhận thu nhập sẽ ra kết quả.

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

 • [24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).
 • [25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác, có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có, không có thì không điền).
 • [26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác, có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (Không có thì không điền).
 • [27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai. Trường hợp đã có đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế, bạn kéo xuống dưới cùng, nhấn vào 02-1/BK-QTT-TNCN để tiến hành kê khai.

Sau đó, bạn tiến hành kê khai những người đã đăng ký, bao gồm người đã có CMND/CCCD/Hộ chiếu và người chưa có CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Sau khi bạn kê khai xong, hệ thống sẽ tự động tính khấu trừ cho người phụ thuộc ở chỉ tiêu 30. Bạn tiếp tục nhấn vào Tờ khai ở phía dưới góc trái để quay trở lại tờ khai ban đầu và điền các thông tin tiếp theo ở tờ khai.

 • [28], [29] và [30]: Hệ thống tự động tính.
 • [31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa, các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan Nhà nước (Không có thì không điền).
 • [32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: Là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
 • Bạn có thể tìm thấy khoản này trong chứng từ khấu trừ thuế hoặc Thư xác nhận thu nhập.
 • [33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng (Không có thì không điền).
 • [34], [35] và [36]: Hệ thống tự động tính.
 • [37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Lưu ý: Bạn có thể lấy thông tin này trên chứng từ khấu trừ thuế tại mục 17. Hoặc trong thư xác nhận thu nhập của công ty, tại mục TNCN đã tạm thu.
 • [38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam, căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
 • [39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): Là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.
 • [40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: Là số thuế đã khấu trừ, đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế các năm trước.
 • [41], [42]: Hệ thống tự động tính.
 • [43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: Là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước đó.
 • [44], [45] và [46]: Hệ thống tự động tính.
Nếu tại chỉ tiêu 44 hiển thị là 0, chỉ tiêu 45 là một khoản nhất định, thì bạn được hoàn thuế TNCN đã nộp dư tương ứng ở chỉ tiêu 45. Ngược tại, thuế TNCN bạn đóng vẫn chưa đủ và cần phải nộp bù theo khoản phí hiển thị ở mục 44.
 • [47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: Cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.
 • [48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: Cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt,…) thì ghi vào chỉ tiêu này.
 • [49]: Hệ thống tự động tính.
Xem thêm  Số tiếp theo trong dãy số này là gì? 3, 8, 23, 68, … Số tiếp theo của dãy số 3, 8, 23, 68, …

Bước 5: Khi điền đầy đủ các thông tin, bạn cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin thêm lần nữa và kéo xuống dưới tick chọn ô “Tôi cam đoan số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai và hồ sơ đính kèm” > Bạn có thể nhấn chọn Thêm phụ lục để bổ sung các chứng từ liên quan (nếu có) > Chọn Hoàn thành kê khai.

Bước 6: Kiểm tra xem thông tin tờ khai có đúng hay chưa kéo xuống dưới và chọn Kết xuất XML. Tờ khai của bạn sẽ được lưu về máy. Sau đó, bạn chọn Nộp tờ khai.

Bước 7: Nhập mã kiểm tra và nhấn Tiếp tục. Nếu thông tin đúng và đầy đủ, hệ thống sẽ thông báo nộp thành công.

Bước 8: In tờ khai: Tờ khai sau khi đã kết xuất XML, hãy in tờ khai thành 2 bản.

Bước 9: Nộp tờ khai – Bạn đem tờ khai đã in ra kèm theo chứng từ khấu trừ thuế, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD), nộp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai online.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Theo quy định của Luật quản lý thuế 78/2006/QH11, từ khi người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình thì:

 • Thời gian hoàn thuế là 06 ngày: Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng hoàn thuế trước kiểm tra sau.
 • Thời gian hoàn thuế là 40 ngày: Đối với các trường hợp hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau.
 • Thời gian hoàn thuế là 05 ngày: Đối với trường hợp hồ sơ hoàn thuế đã có xác nhận nộp thừa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Xem thêm  Đáp án module 4 môn Công nghệ Tiểu học Đáp án trắc nghiệm Công nghệ mô đun 4

Đối với trường hợp đã có xác nhận nộp thừa từ cơ quan thuế không thực hiện phân loại hồ sơ thuộc diện: Hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau, mà thông thường thì ngày cuối cùng trong thời gian giải quyết hoàn thuế TNCN, bạn sẽ nhận được khoản tiền này.

6 Một số lưu ý khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN

– Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN như sau:

“a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế”.

Đối với cá nhân khi kê khai quyết toán thuế TNCN cần điền đầy đủ các thông tin sau: Địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, họ tên, mã số thuế,… Đối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng – chi nhánh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời