Hướng dẫn đánh giá môn Nghệ thuật lớp 6 Sở Giáo dục TP.HCM - Allavida

Hướng dẫn đánh giá môn Nghệ thuật lớp 6 Sở Giáo dục TP.HCM

Tải về Bản in

Sở Giáo dục TP.HCM hướng dẫn đánh giá môn Nghệ thuật lớp 6

Ngày 22/10/2021 Sở giáo dục đào tạo TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 2822/SGDĐT-GDTrH gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện trên địa bàn về hướng dẫn thực hiện kiểm tra đánh giá môn Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật năm học 2021-2022.

Theo đó, việc thực hiện đánh giá đối với Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) lớp 6 sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 29/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Môn Nghệ thuật lớp 6 bao gồm 02 nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật, mỗi nội dung chọn 01 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kỳ; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập.

Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bao gồm 02 nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét; kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được đánh giá mức Đạt khi cả 02 nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được đánh giá Đạt.

Xem thêm  Tóm tắt văn bản Làng của Kim Lân Tóm tắt bài Làng

Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập khi thực hiện, phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học được qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông trước khi thực hiện.

Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng và các yêu cầu cần đạt môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, thái độ tích cực và sự tiến bộ của học sinh để nhận xét kết quả các bài kiểm tra đối với môn học Nghệ thuật.

Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt; nhận xét những trường hợp đặc biệt về năng khiếu hoặc về ý thức và thái độ học tập (nếu có).

– Đánh giá kết quả trong mỗi học kỳ: Mức Đạt khi có đủ số lần kiểm tra và các lần kiểm tra được đánh giá mức Đạt. Mức Chưa đạt: các trường hợp còn lại.

– Đánh giá kết quả cả năm học: Mức Đạt khi có đủ số lần kiểm tra và các lần kiểm tra được đánh giá mức Đạt. Mức Chưa đạt: Kết quả học tập học kỳ II được đánh giá mức Chưa đạt.

Chi tiết Công văn mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời