Hướng dẫn đăng ký học mô đun 4 đại trà Hướng dẫn học tập Module 4 - Allavida

Hướng dẫn đăng ký học mô đun 4 đại trà Hướng dẫn học tập Module 4

Hướng dẫn đăng ký học mô đun 4 đại trà sẽ giúp giáo viên nắm được quy trình đăng ký học cách môn học module 4. Mời các thầy cô tham khảo.

Modul 4 gồm các nội dung: Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học; Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

  • Gợi ý đáp án mô đun 4.0
  • Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học
  • Gợi ý đáp án mô đun 4 công nghệ thông tin Tiểu học
  • Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học

Cách học mô đun 4 Tiểu học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá nhân trên hệ thống https://taphuan.csdl.edu.vn

Bước 2: Trên trang “Học tập” => Click chuột chọn “Đăng ký môn” => Click chuột chọn “Đăng ký

Bước 3: Đối tượng là GV: Click chuột chọn “Khối tham gia tập huấn” => Click chuột chọn “Chọn học chương trình cán bộ quản lý hay giáo viên phổ thông” là “GVPT” => Click chuột chọn “Môn tham gia bồi dưỡng theo phân công của Sở/Phòng/Trường” => Click chuột chọn nút “Tạo mới

CBQL học từ ngày 01/11/2021 – Đăng ký học sau:

Bước 4: Đối tượng là CBQL: => Click chuột chọn “Khối tham gia tập huấn” => Click chuột chọn “Chọn học chương trình cán bộ quản lý hay giáo viên phổ thông” là “CBQL” => Click chuột chọn nút “Tạo mới

Xem thêm  Thu dung trong y tế là gì? Thu dung trong y tế

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời