Hướng dẫn chuyển host trong Zoom Hướng Dẫn Share Quyền Host Trên Zoom - Allavida

Hướng dẫn chuyển host trong Zoom Hướng Dẫn Share Quyền Host Trên Zoom

Dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, vì thế nhiều trường học đã cho học sinh học tập trực tuyến qua phần mềm Zoom. Các thầy cô là người tạo lớp học trên Zoom để học sinh tham gia, và được gọi là Host. Trong quá trình sử dụng, có thể thầy cô sẽ bận một số việc và không thể quản lý lớp học của mình. Sau đây Allavida.org sẽ hướng dẫn các bạn Hướng dẫn chuyển host trong Zoom.

1. Điều kiện để chuyển đổi Host (người điều hành) phòng học Zoom

  • Bạn cần là người tổ chức, tạo phòng học trên Zoom
  • Người bạn muốn chuyển Host phải có mặt trong phòng học
  • Bạn nên trao quyền cho những người đáng tin cậy như: giáo viên khác hoặc lớp trưởng

2. Hướng dẫn chuyển host trong Zoom trên máy tính

Bước 1: Bạn mở phần mềm Zoom trên máy tính

Bước 2: Trong phòng học Zoom, bạn nhấn vào mục Participants

Nhấn vào mục Participants

Bước 3: Rê chuột đến người muốn chuyển Host lớp học trên Zoom > Chọn More

Rê chuột đến người muốn chuyển Host lớp học trên Zoom

Bước 4: Chọn Make Host

Bước 5: Thông báo hiện ra, bạn nhấn Yes để chuyển Host lớp học trực tuyến Zoom

3. Hướng dẫn chuyển host trong zoom trên điện thoại

Bước 1: Trong phòng học Zoom, bạn nhấn vào mục Người tham gia

Nhấn vào mục Người tham gia

Xem thêm  Toner là gì? Cách sử dụng Toner

Bước 2: Click chọn người muốn chuyển Host lớp học trên Zoom > Chọn Chỉ định người chủ trì trong cửa sổ hiện ra

Click chọn người muốn chuyển Host lớp học trên Zoom

Bước 3: Thông báo hiện ra, bạn nhấn OK để chuyển Host lớp học trực tuyến Zoom

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời