Hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Các câu hỏi học tập và làm theo Bác có đáp án - Allavida

Hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Các câu hỏi học tập và làm theo Bác có đáp án

Câu hỏi tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có đáp án

Những nội dung và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là những bài học quý báu cho các thế hệ mai sau. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các thế hệ thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về phong cách đạo đức của Bác.

  • Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021 Bảng B
  • Đáp án Học và làm theo lời Bác 2021

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp đoàn viên thanh niên, Đảng viên hoàn thiện và phát triển bân thân một cách tốt nhất. Giá trị về những lời dạy của Bác luôn là kim chỉ nam để mỗi người dân noi theo. Sau đây là bộ câu hỏi đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay chọn lọc đã được Hoatieu tổng hợp, xin chia sẻ đến bạn đọc tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Câu hỏi 1. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là đồng chí nào?

Trả lời:

A. Lê Hồng Phong

B. Trần Phú

C. Nguyễn Đức Cảnh

D. Hoàng Quốc Việt

Câu hỏi 2. Người phụ nữ Việt Nam duy nhất là đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản là đồng chí nào?

Trả lời:

A. Nguyễn Thị Minh Khai

B. Lê Thị Xuyến

C. Hoàng Ngân

D. Nguyễn Thị Suốt

Câu hỏi 3. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Cộng sản Đảng Đông Dương vào thời gian nào?

Trả lời:

A. Tháng 2−1930

B. Tháng 9−1930

C. Tháng 10−1930

D. Tháng 11−1930

Câu hỏi 4. Phong trào cách mạng 1930−1931 phát triển lên đến đỉnh cao ở địa phương nào?

Trả lời:

A. Nghệ An – Hà Tĩnh

B. Nam Định

C. Hà Nội D. Sài Gòn

Câu hỏi 5. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930–1931?

Trả lời:

A. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin được truyền bá rộng rãi.

B. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929.

C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

D. Thực dân Pháp tăng cường chính sách đàn áp, khủng bố về mọi mặt.

Câu hỏi 6. Mục tiêu đấu tranh trong phong trào cách mạng từ tháng 2 đến tháng 4/1930 là gì?

Trả lời:

A. Giác ngộ về tinh thần cách mạng

B. Đòi quyền tự do dân chủ

C. Cải thiện đời sống của công nhân và nông dân

D. Đánh thắng kẻ thù (thực dân Pháp)

Câu hỏi 7. Chính quyền Xô Viết Nghệ − Tĩnh tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu?

Trả lời:

A. Từ 4 đến 5 tháng

B. Từ 2 đến 3 tháng

C. Từ 3 đến 4 tháng

D. Từ 5 đến 6 tháng

Câu hỏi 8. Khẩu hiệu nào được Đảng Cộng Sản Đông Dương đề ra trong phong trào cách mạng 1930−1931?

Trả lời:

A. Chống đế quốc và chống phát xít

B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng

C. Tự do, dân chủ và cơm áo hoà bình

D. Giảm tô, giảm thuế và người cày có ruộng

Câu hỏi 9. Khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”, “Đả đảo Nam Triều!” được xuất hiện trong cuộc biểu tình của nhân dân địa phương nào?

Trả lời:

A. Hưng Nguyên (Nghệ An)

B. Vinh (Nghệ An)

C. Vũ Thư (Thái Bình)

D. Can Lộc (Hà Tĩnh)

Câu hỏi 10. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động vào thời gian nào?

Trả lời:

A. Ngày 1−5−1929

B. Ngày 1−5−1931

C. Ngày 1−5−1932

D. Ngày 1−5−1930

Câu hỏi 11. Đảng Cộng sản Đông Dương được Quốc tế Cộng sản công nhận vào thời gian nào?

Trả lời:

A. Tháng 4−1931

B. Tháng10−1931

C. Tháng 4−930

D. Tháng 10−1930

Câu hỏi 12. Đồng chí nào dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản?

Trả lời:

A. Phạm Văn Đồng

B. Nguyễn Ái Quốc

C. Lê Hồng Phong

D. Nguyễn Văn Cừ

Câu hỏi 13. Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

Xem thêm  Chế độ bầu cử là gì? Chế độ bầu cử ở Việt Nam

Trả lời:

A. Phong trào 1930–1931

B. Phong trào 1931–1935

C. Phong trào 1936–1939

D. Phong trào 1939–1945

Câu hỏi 14. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng cộng sản Đông Dương họp vào tháng 3−1935 ở đâu?

Trả lời:

A. Hương Cảng – Trung Quốc

B. Ma Cao – Trung Quốc

C. Xiêm – Thái Lan

D. Cao Bằng – Việt Nam

Câu hỏi 15. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3−1935) đã bầu đồng chí nào làm Tổng Bí thư?

Trả lời:

A. Trần Phú

B. Lê Hồng Phong

C. Nguyễn Ái Quốc

D. Hà Huy Tập

Câu hỏi 16. Luận cương chính trị của Đảng ra đời vào tháng 10−1930 có hạn chế nào dưới đây?

Trả lời:

A. Chưa nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh.

B. Chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương thuộc địa.

C. Chưa xác định được đúng tính chất và đường lối chiến lược của cách mạng.

D. Chưa thấy rõ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu hỏi 17. Sự kiện lịch sử nào vào năm 1930 chứng tỏ “thời kì đấu tranh kịch liệt” đã đến?

Trả lời:

A. Cuộc biểu tình của nông dân ở Hưng Nguyên

B. Cuộc đấu tranh của nông dân ở Thanh Chương

C. Cuộc bãi công của công nhân Vinh – Bến Thuỷ

D. Cuộc biểu tình của nông dân Nam Đàn

Câu hỏi 18. Điều gì chứng tỏ rằng: Từ tháng 9–1930 trở đi phong trào cách mạng 1930–1931 phát triển đạt tới đỉnh cao?

Trả lời:

A. Thực hiện liên minh công nông bền vững.

B. Phong trào diễn ra khắp cả nước.

C. Giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết.

Câu hỏi 19. Trong thời kì 1931–1935, Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động dưới hình thức nào?

Trả lời:

A. Đảng hoạt động bí mật

B. Đảng hoạt động mạnh mẽ

C. Đảng hoạt động công khai

D. Đảng hoạt động nửa công khai, nửa bí mật

Câu hỏi 20. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII (7–1935) đã xác định kẻ thù trước mắt của nhân dân thế giới là gì?

Trả lời:

A. Chủ nghĩa thực dân cũ

B. Chủ nghĩa đế quốc

C. Chủ nghĩa phát xít

D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu hỏi 21. Ngày 1−5−1930 diễn ra sự kiện gì?

Trả lời:

A. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại.

B. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động.

C. Mít tinh lớn (2,5 vạn người) tại Quảng trường Đấu Xảo (Hà Nội).

D. Lần đầu tiên cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm xuất hiện trong các cuộc đấu tranh của giai cấp công nông Việt Nam.

Câu hỏi 22. Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm của phong trào cách mạng nước ta diễn ra ở đâu?

Trả lời:

A. Nghệ An – Hà Tĩnh

B. Hải Phòng – Hà Nội

C. Hải Phòng – Quảng Ninh

D. Sài Gòn – Chợ Lớn

Câu hỏi 23. Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930–1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh dựa theo mô hình nào?

Trả lời:

A. Chính quyền Xô Viết

B. Chính quyền công – nông – binh

C. Chính quyền dân chủ tư sản

D. Chính quyền của dân, do dân và vì dân

Câu hỏi 24. Chính quyền Xô Viết Nghệ – Tĩnh đã thực hiện chính sách gì trên lĩnh vực văn hoá – giáo dục?

Trả lời:

A. Mở lớp dạy chữ Hán cho nhân dân

B. Mở lớp dạy tiếng Pháp cho nhân dân

C. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp cho nhân dân

D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ cho nhân dân

Câu hỏi 25. Trong thời kì cách mạng 1930–1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?

Trả lời:

A. Hương Cảng (Trung Quốc)

B. Hoả Lò (Hà Nội)

C. Côn Sơn

D. Cô Đảo

Câu hỏi 26. Đảng Cộng sản Đông Dương được Quốc tế Cộng sản công nhận vào thời gian nào?

Trả lời:

A. Tháng 10−1931

B. Tháng 4−1931

C. Tháng 4−1930

D. Tháng 10−1930

Xem thêm  Lỗi Play Together không tìm thấy máy chủ

Câu hỏi 27. Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản họp ở Liên Xô, đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự do ai dẫn đầu?

Trả lời:

A. Lê Hồng Phong

B. Phạm Văn Đồng

C. Nguyễn Văn Cừ

D. Nguyễn Ái Quốc

Câu hỏi 28. Phong trào đấu tranh của nông dân ở Nghệ – Tĩnh có điểm gì khác so với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930?

Trả lời:

A. Đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.

B. Biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.

C. Đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.

D. Đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

Câu hỏi 29. Lực lượng vũ trang được thành lập trong phong trào Xô Viết Nghệ – Tĩnh có tên gọi là gì?

Trả lời:

A. Hồng vệ binh

B. Hồng quân

C. Tự vệ Đỏ

D. Cận vệ đỏ

Câu hỏi 30. Vì sao Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng trong thời kì 1936–1939?

Trả lời:

A. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi

B. Tình hình thực tiễn của Việt Nam

C. Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản

D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh

Câu hỏi 31. Cuộc mít tinh lớn nhất của nhân dân ta trong cuộc vân động dân chủ giai đoạn 1936 –1939 diễn ra vào thời gian nào và ở đâu?

Trả lời:

A. Vào ngày 1−5−1938, tại Bến Thuỷ

B. Vào ngày 1−5−1939, tại Hà Nội

C. Vào ngày 1−5−1938, tại nhà Đấu xảo – Hà Nội

D. Vào ngày 1−8−1939, tại Quảng trường Ba Đình − Hà Nội

Câu hỏi 32. Nhiệm vụ cách mạng “chống phản động thuộc địa, phát xít, đòi tự do, dân chủ, dân sinh” trong giai đoạn 1936–1939 được xác định có vị trí như thế nào?

Trả lời:

A. Nhiệm vụ trực tiếp và trước mắt

B. Nhiệm vụ chiến lược

C. Nhiệm vụ lâu dài

D. Nhiệm vụ gián tiếp

Câu hỏi 33. Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trực tiếp và trước mắt của Cách mạng Việt Nam trong cuộc vận động dân chủ 1936–1939 là gì?

Trả lời:

A. Đánh đổ Đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc.

B. Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày nghèo.

C. Tập trung mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù chính là phát xít Nhật.

D. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai.

Câu hỏi 34. Lực lượng tham gia các hoạt động đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936– 1939 là chủ yếu?

Trả lời:

A. Công nhân, nông dân

B. Các lực lượng yêu nước

C. Tư sản, tiểu tư sản và nông dân

D. Liên minh tư sản và địa chủ

Câu hỏi 35. Hình thức đấu tranh của nhân dân ta trong phong trào dân chủ 1936– 1939 là gì?

Trả lời:

A. Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp, bán hợp pháp

B. Đấu tranh vũ trang là chủ yếu

C. Biểu tình có vũ trang tự vệ

D. Bạo động vũ trang

Câu hỏi 36. Đồng chí nào chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11–1939 tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định?

Trả lời:

A. Châu Văn Liêm

B. Lê Hồng Phong

C. Nguyễn Văn Cừ

D. Hà Huy Tập

Câu hỏi 37. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936–1939 là gì?

Trả lời:

A. “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”

B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”

C. “Đánh đổ đế quốc Pháp – Đông Dương hoàn toàn độc lập”

D. “Chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hoà bình”

Câu hỏi 38. Ngay từ đầu năm 1936, Đảng đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với tên gọi là gì?

Trả lời:

A. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Việt Minh

Câu hỏi 39. Nhận định nào dưới đây lí giải đúng nhất về nguyên nhân phong trào 1936–1939 được coi là cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem thêm  Ngày thành lập đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày mấy? Tìm hiểu 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

Trả lời:

A. Phong trào đã xác định đúng kẻ thù của cách mạng.

B. Phong trào đã để lại bài học về xây dựng mặt trận hiệu quả.

C. Phong trào đã sử dụng phương pháp đấu tranh hiệu quả.

D. Phong trào đã kết nối cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới.

Câu hỏi 40. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7 năm 1936) đã cử ai làm Tổng Bí thư?

Trả lời:

A. Lê Hồng Phong

B. Nguyễn Văn Cừ

C. Phạm Văn Đồng

D. Hà Huy Tập

Câu hỏi 41. Sự kiện quốc tế nào tác động trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 7 năm 1936?

Trả lời:

A. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7−1935).

B. Chính phủ mặt trận nhân dân Pháp được thành lập (6−1936).

C. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít (những năm 30 của thế kỉ XX).

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9−1939).

Câu hỏi 42. Tại Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5−1941, Nguyễn Ái Quốc đã xác định nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Việt Nam là gì?

Trả lời:

A. Thành lập mặt trận Việt Minh

B. Cách mạng ruộng đất

C. Giải phóng dân tộc

D. Phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Câu hỏi 43. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 năm 1939 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941 có điểm gì giống nhau?

Trả lời:

A. Đặt nhiệm vụ dân chủ lên hàng đầu

B. Đặt nhiệm vụ ruộng đất lên hàng đầu

C. Đặt nhiệm vụ chống phát xít và chống chiến tranh đế quốc lên hàng đầu

D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

Câu hỏi 44. Hệ thống tổ chức Đảng trong nước nói chung đã được phục hồi trong thời gian nào?

Trả lời:

A. Đầu năm 1932 B. Cuối năm 1935

C. Đầu năm 1933 D. Cuối năm 1934

Câu hỏi 45. Hình thức đấu tranh nào mới xuất hiện trong thời kì 1932–1935?

Trả lời:

A. Vận động bầu cử và bút chiến trên lĩnh vực báo chí.

B. Biểu tình có vũ trang tự vệ.

C. Tổng bãi công chính trị của công nhân phối hợp với sự nổi dậy của nông dân.

D. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân.

Câu hỏi 46. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (7−1937) xác định nhiệm vụ nào dưới đây là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng?

Trả lời:

A. Nhiệm vụ phản đế.

B. Nhiệm vụ phản phong.

C. Nhiệm vụ phản để, phản phong.

D. Nhiệm vụ chống chế độ phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít.

Câu hỏi 47. Nguyên nhân nổ ra của ba cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9−1940), Nam Kỳ (11−1940) và Binh Biến Đô Lương (1−1941) là gì?

Trả lời:

A. Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dân ta.

B. Sự đầu hàng của Pháp đối với Nhật.

C. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc với phát xít Nhật và thực dân Pháp.

D. Binh lính người Việt bị Pháp bắt sang Lào để đánh nhau với quân Thái Lan.

Câu hỏi 48. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào? Trả lời:

A. Khởi nghĩa Bắc Sơn

B. Khởi nghĩa Nam Kỳ

C. Khởi nghĩa Yên Bái

D. Xô Viết Nghệ Tĩnh

Câu hỏi 49. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vào thời gian nào?

Trả lời:

A. Ngày 10–5–1942

B. Ngày 12–3–1941

C. Ngày 26–3–1942

D. Ngày 15–5–1941

Câu hỏi 50. Nguyễn Ái Quốc đã sống và làm việc ở đâu sau khi về nước vào năm 1941 để lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

Trả lời:

A. Chiêm Hoá

B. Hà Nội

C. Pác Bó

D. Thái Nguyên

…………………………..

Để xem đầy đủ chi tiết câu hỏi trắc nghiệm về học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, mời các bạn sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời