Hồ sơ xin giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trình tự giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo - Allavida

Hồ sơ xin giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trình tự giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

Hồ sơ xin giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là một thủ tục phổ biến hiện nay. Cá nhân hay tổ chức gửi hồ sơ yêu cầu lên ủy ban nhân dân sau đó xem xét giải quyết. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

1. Trình tự, thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra.

Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ và giáo viên. Quyết định giải thể phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Cách thức thực hiện giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc qua bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ giải thể

Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Xem thêm  Làm căn cước công dân khác tỉnh được không? Có được làm CCCD tại nơi không phải nơi thường trú?

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn, đối tượng thực hiện

+ Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể

+ Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

+ Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

5. Kết quả thực hiện TTHC giải thể nhóm trẻ:

Quyết định thu hồi giấy phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và Quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Lệ phí: Không

6. Căn cứ pháp lý của TTHC giải thể nhóm trẻ:

– Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

– Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non (là văn bản hợp nhất các văn bản sau: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008, Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Mời các bạn tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Thủ tục hành chính về giáo dục nghề nghiệp
  • Thủ tục hành chính lĩnh vực cấp quản lý thẻ Căn cước công dân
  • Thủ tục tách sổ hộ khẩu

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời