Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú 2021 Công dân bị xóa đăng ký tạm trú trong trường hợp nào? - Allavida

Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú 2021 Công dân bị xóa đăng ký tạm trú trong trường hợp nào?

Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú 2021. Khi muốn hủy bỏ đăng ký tạm trú tại địa chỉ hiện tại bạn phải thực hiện những bước nào?

1. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú

Công dân muốn xóa đăng ký tạm trú thì thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú được quy định tại điều 7 Nghị định 62/2021/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú thì người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú.

Hồ sơ xóa đăng ký tạm trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký tạm trú.

– Cơ quan, đơn vị quản lý người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn đóng quân xóa đăng ký tạm trú đối với người thuộc đơn vị mình quản lý.

Văn bản đề nghị cần nêu rõ họ, chữ đệm và tên khai sinh; số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của người cần xóa đăng ký tạm trú; lý do đề nghị xóa đăng ký tạm trú.

Xem thêm  Có nên tiêm mũi 3 sau 3 tháng? Thời gian tiêm nhắc lại Covid19

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú (Công an xã)

Bước 3: Cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Cơ quan đăng ký cư trú thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú đối với công dân khi phát hiện công dân đó thuộc một trong các trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú. Trước khi thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo về việc xóa đăng ký tạm trú tới công dân hoặc đại diện hộ gia đình để biết và thực hiện việc nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú

Trường hợp quá 07 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú thông báo mà người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình không nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú và thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân. Cơ quan đăng ký cư trú thông báo bằng văn bản cho công dân đó hoặc chủ hộ về việc xóa đăng ký tạm trú sau khi đã thực hiện.

2. Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú

Công dân bị xóa đăng ký tạm trú nếu thuộc một trong các trường hợp tại điều 29 Luật Cư trú 2020:

Xem thêm  Nữ anh hùng nào đã được Bác Hồ truy tặng 6 chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang”? Nữ anh hùng Sống anh dũng, chết vẻ vang

Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bmất tích hoặc đã chết;

Đã có quyết đnh hủy bỏ đăng ký tạm trú 

Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

Đã được đăng ký thưng trú tại chính nơi tạm trú;

Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mi đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;

Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết đnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây, Allavida.org đã gửi đến bạn đọc: Thủ tục xóa đăng ký tạm trú 2021. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Xem thêm  Top 6 mẫu cảm nhận khổ thơ cuối bài Vội vàng siêu hay Cảm nhận của em về khổ cuối bài Vội vàng

Các bài viết liên quan:

  • Cách đăng ký tạm trú online.
  • Chi phí khám và điều trị cho bệnh nhân mắc Covid 19 do ai chi trả?
  • Đáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong phòng chống dịch covid 19.
  • Nhập cảnh, xuất cảnh trái phép bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa là bao nhiêu?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời