Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích hình chữ nhật sẽ? Diện tích hình chữ nhật thay đổi thế nào? - Allavida

Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích hình chữ nhật sẽ? Diện tích hình chữ nhật thay đổi thế nào?

Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích hình chữ nhật sẽ? Các số đo chiều rộng, chiều dài thay đổi thì diện tích hình chữ nhật thay đổi thế nào? Cùng Allavida.org tìm hiểu nhé.

1. Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích hình chữ nhật sẽ?

Cách 1:

Diện tích hình chữ nhật được tính bằng công thức:

Diện tích = chiều dài x chiều rộng

  • Chiều dài hình chữ nhật tăng 4 lần => Diện tích hình chữ nhật tăng 4 lần (Bằng 4 lần diện tích hình chữ nhật cũ)
  • Chiều rộng hình chữ nhật giảm 2 lần => Diện tích hình chữ nhật mới sẽ giảm 2 lần (Tức 4 lần diện tích hình chữ nhật cũ giảm 2 lần)

=> Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích hình chữ nhật sẽ tăng 2 lần

Cách 2:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a, chiều dài là b

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là S = a x b

Chiều dài hình chữ nhật tăng 4 lần => Chiều dài mới của hình chữ nhật là: 4 x b

Chiều rộng hình chữ nhật giảm 2 lần => Chiều rộng mới của hình chữ nhật là

=> Diện tích hình chữ nhật mới là: 4 x b x = 2 x a x b

=>  Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích hình chữ nhật sẽ tăng 2 lần

2. Diện tích hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu?

Sau đây là bài toán tương tự để các bạn luyện tập:

Xem thêm  Tranh chấp đất đai là gì? Khái niệm, mục đích, đặc điểm của giải quyết tranh chấp đất đai Quy định về tranh chấp đất đai hiện nay

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

3. Toán diện tích

Dưới đây là một số bài toán nằm trong dạng toán tìm diện tích các hình, mời các bạn tham khảo:

Bài 1: Một hình tam giác có đáy 15 cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó?

Giải: Diện tích hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2

Bài 2: Tính diện tích hình thang có: Đáy lớn 8m; đáy bé 75dm; chiều cao 32dm.

Giải: Đổi 8m = 80dm

Diện tích hình thang là:

(80 + 75) x 32 : 2 = 2480 (dm2)

Đáp số: 2480 dm2

Bài 3: Một miếng bìa hình tròn có chu vi 37,68 cm. Tính diện tích miếng bìa đó :

Giải: Bán kính miếng bìa là :

37,68 : 3,14 : 2 = 6 (cm)

Diện tích miếng bìa là :

6x 6  x 3,14 = 113,04 cm2

Đáp số: 113,04 cm2

Một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh đáy và chiều cao là 28m, cạnh đáy hơn chiều cao 12m. Tính diện tích tấm bảng quảng cáo đó ?

Bài 4: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265 m2. Tính diện tích hình tam giác ABC đó?

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB là 27 cm, đáy lớn CD là 48 cm. Nếu kéo dài đáy nhỏ thêm 5 cm thì diện tích của hình tăng 40 cm2. Tính diện tích hình thang đã cho.

Bài 7: Hình tròn A có chu vi 219,8 cm, hình tròn B có diện tích 113,04 cm2. Hình tròn nào có bán kính lớn hơn?

Bài 8: Tìm diện tích hình vuông biết diện tích hình tròn là 50,24 cm2

Mời các bạn tham khảo thêm các bài toán hay khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

  • Người dân trong vùng 1, 2, 3 có được di chuyển sang vùng còn lại ?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời