Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS Cách nhập minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên - Allavida

Gợi ý minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS Cách nhập minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Tải về Bản in

Hướng dẫn minh chứng đánh giá giáo viên trên TEMIS

Hiện nay minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT được quy định cụ thể tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT. Để hoàn thành việc đánh giá theo chuẩn, giáo viên cần phải hoàn thành việc tải các minh chứng lên hệ thống TEMIS. Dưới đây là một số gợi ý cách nhập minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Kế hoạch 4340/KH-SGDĐT TP.Hà Nội 2021 công tác Thi đua – Khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2022

Lưu ý: đây là mẫu hướng dẫn, các giáo viên có thể tham khảo và điều chỉnh sao cho sát với tình hình thực tế.

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: phần chữ trong ngoặc là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chí Đạo đức nhà giáo

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý).

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Xếp loại viên chức được đánh

giá:… (điền Xuất sắc/hoặc tốt/hoặc Hoàn thành nhiệm vụ);

– Có phẩm chất đạo đức tốt (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các

nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

– Xếp loại viên chức được đánh giá: …. (điền Xuất sắc/hoặc tốt);

– Có phẩm chất đạo đức mẫu mực (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức);

– Hoàn thành tốt các nhiệm vụ rèn

luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức (cụ thể trong Phiếu đánh giá viên chức), ví dụ như:… (điền tên các nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu không có thì xóa ví dụ đi)

– Vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học:… (điền ví dụ)

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

1. Tải Phiếu đánh giá viên chức năm học 2020 – 2021 (kiểm tra đúng năm 2020 – 2021, có dấu của cơ quan quản lý);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Xem thêm  7k phòng chống Covid là gì?

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

– Kết quả học tập của học sinh: Loại giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của…. (điền trường hoặc huyện, không cần điền tên trường,

tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021)

– Hoàn thành các hoạt động rèn

luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

– Kết quả học tập của học sinh: Loại

giỏi: …%; Loại khá:….%; thuộc nhóm cao của …. (điền trường hoặc huyện không cần điền tên trường, tên huyện; Hoặc tải Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm năm học 2020 – 2021)

– Có giấy khen về:… (điền tên giấy khen, nếu có, tải hình chụp giấy khen nếu có)

– Hoàn thành tốt các hoạt động rèn luyện phong cách nhà giáo:… (điền hoạt động)

– Chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phong cách nhà giáo trong sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, trường: … (khuyến khích điền cụ thể)

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

1. Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; chứng chỉ hoàn thành các mô đun BDTX (năm 2020), các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);

2. Ghi vào Mục “Mô tả minh chứng” trên hệ thống TEMIS (copy và dán):

Xem thêm  Đáp án module 4 môn Hóa học THPT (30 câu) Đáp án trắc nghiệm mô đun 4 môn Hóa học Trung học phổ thông

Tiêu chí

Gợi ý minh chứng/mô tả bổ sung

(*Chú ý: Chữ đỏ là hướng dẫn, khi copy và dán thì xóa phần chữ đỏ)

Phần nào tải minh chứng thì phải upload file lên hệ thống, phần nào mô tả thì ghi cụ thể hoạt động của cá nhân vào mục Mô tả trên hệ thống

Đạt

Khá

Tốt

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể cho lớp???, năm học…)

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng: … (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên cho lớp ???, năm học…);

– Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

– Đã tham dự khóa tập huấn/bồi dưỡng:

… (ghi tên, thời gian), (không cần có chứng chỉ/chứng nhận);

– Đã hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học cho lớp… (điền thông tin cụ thể tên lớp ???, năm học…);

– Đã có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học cho lớp…. Ví dụ:… (Điền cụ

thể lớp, ví dụ điền tên sáng kiến đổi mới);

– Đã hoàn thành thao giảng hoặc dự giờ dạy giỏi… (điền thông tin cụ thể về buổi thao giảng, dự giờ và kết quả đánh giá)

Trên đây là một phần nội dung gợi ý minh chứng đánh giáo giáo viên trên TEMIS, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết.

Xem thêm  Đáp án tự luận Vật lý module 4 THPT Câu hỏi tương tác mô đun 4 Vậy lý THPT

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời