Gợi ý đáp án môn Khoa học module 4 Tiểu học Đáp án tự luận Khoa học mô đun 4

Gợi ý đáp án môn Khoa học module 4 Tiểu học gồm những câu hỏi tự luận trong phần video khi tập huấn môn đun 4 cùng với 20 câu hỏi trắc nghiệm cuối khóa giáo viên phải hoàn thiện trong quá trình học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất và đạt kết quả cao, tiết kiệm thời gian.

Đáp án môn Khoa học module 4 Tiểu học: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học được Allavida.org chi sẻ miễn phí tới các thầy cô, các thầy cô chỉ nên lấy ý tưởng để hoàn thiện bài làm của mình sao cho đầy đủ nội dung, chứ không nên sao chép y nguyên.

1. Câu hỏi tương tác môn Khoa học module 4

Từ kinh nghiệm giảng dạy của mình, Thầy/ cô hãy chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học. Có thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều khối lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được không?

– Việc xây dựng kế hoạch dạy môn Khoa học có những ý nghĩa sau:

+ Giúp đảm bảo việc giảng dạy không bị bỏ sót bài giảng và có thể hoàn thành mục tiêu một cách tốt nhất vì khi lên kế hoạch chúng ta đã dự trù được các tình huống có thể xảy ra. Từ việc xây dựng kế hoạch các giáo viên có thể đưa ra những phương án tối ưu nhất thực hiện việc giảng dạy đã lên kế hoạch, giúp xác định tính khả thi và tìm ra những phương án đối phó với các trường hợp rủi ro sẽ gặp phải.

+ Xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học giúp cho các giáo viên định hướng được bài giảng, kế hoạch dạy từ đó đẩy mạnh tinh thần phấn đấu, thi đua đạt mục tiêu tốt nhất trong giảng dạy môn Khoa học với các điều kiện nhà trường đặt ra.

+ Xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học giúp cho giáo viên kiểm soát các bài giảng, phương pháp giảng dễ dàng hơn để từ đó đưa ra kế hoạch phối hợp các phương pháp giảng sao cho nhịp nhàng và có hiệu quả nhất.

– Không thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được vì số lượng kiến thức, bài giảng và loại kiến thức của các lớp là khác nhau. Mỗi năm tình hình xã hội lại có sự thay đổi dẫn đến việc giảng dạy môn Khoa học phải có những ví dụ phù hợp với cuộc sống thì học sinh có thể dễ dàng nhớ bài, ngoài ra mỗi giáo viên lại phù hợp với một phương pháp giảng dạy khác nhau và có cách truyền đạt khác nhau nên không thể sử dụng chung một kế hoạch giảng dạy được.

Thầy/ cô hãy lấy ví dụ minh họa về đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học

Ví dụ về nguyên tắc phù hợp với điều kiện khả thi trong xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học. Thì kế hoạch dạy học môn Khoa học cần phải:

– Phù hợp môi trường giáo dục; đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

– Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, đồng bộ, giữa Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên

– Tạo được sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng …

– Phù hợp với trình độ, đặc điểm học sinh.

Căn cứ vào các nội dung trên, Thầy/ cô hãy tự đánh giá về quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn khoa học ở đơn vị thầy cô đang công tác.

Xem thêm  Pick me girl là gì? Định nghĩa Pick me girl

Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn khoa học ở đơn vị:

– Đảm bảo việc chấp hành chương trình quốc gia

– Tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý GD cấp trên

– Nội dung chương trình phù hợp với quy định của pháp luật

– Đảm bảo tính chỉnh thể của chương trình, tính liên tục/liên kết

– Thể hiện được các quan điểm tích hợp, phân hóa

– Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

– Đáp ứng nhu cầu của học sinh

– Phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn, khả thi

– Thuận lợi, hỗ trợ cho các đối tượng sử dụng

2. Bài tập cuối khóa mô đun 4 Khoa học

Câu 1. Ý kiến nào sau đây là không phù hợp khi nói về yêu câu đối với xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo phù hợp với các bộ sách giáo khoa

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo các yêu cầu trong chương trình môn Khoa học (Chương trình quốc gia)

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn nhà trường

Câu 2. Đâu là căn cứ bắt buộc, quan trọng nhất để xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học nhà trường

Sách giáo viên

Sách giáo khoa

Chương trình giáo dục môn Khoa học (chương trình quốc gia)

Sách giáo khoa và giáo viên

Câu 3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học, những đặc điểm (nhu cầu, điều kiện thực hiện chương trình của nhà trường cần được quan tâm kho xây dựng những nội dung nào sau đây?

Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình

Lựa chọn các nội dung giáo dục cụ thể

Lựa chọn mục tiêu riêng (bên cạnh những mục tiêu chung)

Lựa chọn mục tiêu riêng (bên cạnh những mục tiêu chung), nội dung giáo dục cụ thể; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình

Câu 4. Trong các ý kiên dưới đây, ý kiến nào là nội dung không thuộc về vai trò của giáo viên trong xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Phê duyệt kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn cũng như Kế hoạch dạy học của các giáo viên

Thiết kế xây dựng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia, thiết kế, xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học để làm cơ sở điều chỉnh, phát triển kế hoạch giáo dục môn Khoa học giai đoạn mới.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không thuộc về vai trò của Cán bộ quản lí nhà trường trong xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức và tham gia vào giám sát, đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học trong quá trình triển khai

Xây dụng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học mon Khoa học

Phê duyệt Kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn những như Kế hoạch dạy học của các giáo viên

Câu 6. Trong các đối dượng sau, những đối tượng nào có thể tham gia vào lập Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

Xem thêm  Loại vitamin nào dự trữ rất ít trong cơ thể, cần cũng cấp mỗi ngày trong khẩu phần ăn? Loại vitamin cần cung cấp cho cơ thể mỗi ngày

Học sinh

Cha mẹ học sinh

Giáo viên

Giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh

Câu 7. Trong các hoạt động say, các hoạt động nào sau đây là về xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Điều chỉnh tài liệu dạy học sẵn có cho phù hợp thực tiễn

Lựa chọn nội dung dạy học cụ thể trong chủ đề, bài học

Tổ chức, sắp xếp lại một số nội dụng cụ thể trong chương trình môn khoa học

Tất cả các hoạt động trên

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đối với việc thiết kế Kế hoạch dạy học một bài/ chủ đề môn khoa học là phù hợp?

Một yêu cầu được nêu trong chương trình Khoa học có thể cần được thực hiện thông qua một số nhiệm vụ học tập

Việc thực hiện hoặc đánh giá thường xuyên các mục tiêu (yêu cầu) về thành phần nặng lực Nhận thức khoa học tự nhiên sẽ chỉ được thực hiện ở hoạt động xây dựng kiến thức mới.

Cần quan tâm bồi dưỡng các phẩm chất cho học sinh, do vậy trong mục tiêu của bài cần ghi đầy đủ các phẩm chất chủ yếu

Việc đánh gia sẽ chỉ được thực hiện sau khi HS đã học xong toàn bộ kiến thức mới của bài học.

Câu 9. Khi phân tích bài học để làm cơ sở cho việc dự kiến các hoạt động dạy học trong kế hoạch dạy học môn Khoa học, cần quan tâm tới những nội dung nào sau đây?

Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường

Phân tích về trình độ của HS liên quan tới thực hiện các yêu cầu trên

Phân tích các yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Khoa học để xác định xem yêu cầu cần đạt của bài học có mối liên hệ như thế nào với yêu cầu cần đạt của các bài học trước đó bài bài học sau đó

Tất cả các nội dung trên

Câu 10. Sau đây là yêu cầu cần đạt của mạch nội dung ” Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy” của chương trình khoa học lớp 5.

Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

– Sử dụng năng lượng mặt trời

– Sử dụng năng lượng gió

– Sử dụng năng lượng nước chảy

– Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

– Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên

Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học ở nhà trường, ý kiến nào sau đây phù hợp?

Tùy vào thực tiễn, có thể thiết kế các bài học cho phù hợp

Toàn bộ các yêu cầu trên phải thực hiện trong một bài học

Mỗi mục (gạch đầu dòng) về yêu cầu cần đạt nói trên cần thiết kế một bài học riêng

Mỗi loại năng lượng cần thiết kế một bài học riêng

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là không phù hợp?

Mỗi mục về yêu cần cần đạt trong chương trình có thể cần được thực hiện thông qua một số hoạt động dạy học

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường khác nhau, thời lượng phân bổ cùng một mạch nội dung

Việc thực hiện các mạch nội dung trong chương trình Khoa học là hoàn toàn độc lập với nhau.

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường khác nhau, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ứng với cùng một yêu cầu có thể là khác nhau.

Câu 12. Trong các hoạt động sau, việc đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học có thể thực hiện thông qua các hoạt động nào?

Xem thêm  Đất thương mại, dịch vụ là gì? Có được xây nhà, cấp sổ đỏ không? Những lưu ý khi mua đất thương mại, dịch vụ

Lấy ý kiến phản hổi từ HS, cha mẹ HS

Giáo viên tự đánh giá, rút kinh nghiệm về các kế hoạch bài dạy sau mỗi lần dạy

Dự giờ, quan sát việc dạy và học; xem xét, phân tích công việc của giáo viên, việc học tập của HS

Tất cả các hoạt động trên.

Câu 13. Sau đây là một số hoạt động trong các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường. Hãy sắp xếp các hoạt động này theo trình tự thời gian thực hiện từ trước đến sau

A. Các kế hoạch dạy học của giáo viên được phê duyệt bởi tổ trưởng và Ban giám hiệu nhà trường

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

C. Từng giáo viên cụ thể hóa kế hoạch dạy học môn Khoa học của tổ chuyên môn – xây dựng các Kế hoạch dạy học cụ thể của các bài cho phù hợp với thực tế lớp học.

C, A, B

B, C, A

A, B, C

A, C, B

Câu 14. Việc lập kế hoạch dạy học môn Khoa học cần quan tâm tới phần năng lực nào?

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh

Nhận thức khoa học tự nhiên

Cả 3 thành phần trên.

Câu 15. Các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên là gì?

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Tự học

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; năng lực làm việc nhóm

Nhận thức KHTN; Giao tiếp; Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học

Câu 16. Phát biểu nào sau đây về phát triển các thành phần năng lực khoa học tự nhiên khi thiết kế Kế hoạch dạy học là không phù hợp?

Có thể phát triển khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng

Thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên chỉ có thể được phát triển thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng

Phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh chủ yếu thông qua các hoạt động xây dựng kiến thức mới

Thông qua hoạt động thảo luận của học sinh, có thể rèn luyện kĩ năng giao tiếp của các em.

Câu 17. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: giúp học sinh thông qua quan sát, thí nghiệm, tìm và xử lí thông tin để rút ra kiến thức mới?

Thực hành

Khám phá

Khởi động và nêu vấn đề

Ứng dụng

Câu 18. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: hướng dẫn HS tiếp tục tìm hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng học từ bài học vào thực tiễn cuộc sống?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề

Ứng dụng

Câu 19. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: giúp học sinh huy động, nhớ lại nội dung các bài học hoặc kinh nghiệm thực tiễn có liên quan để chuẩn bị cho bài học mới?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề

Ứng dụng

Câu 20. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: vận dụng kiến thức, kĩ năng được học trong bài học?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề.

Hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời