Lưu trữ Giới trẻ - Trang 3 trên 9 - Allavida

Giới trẻ

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Tải về Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn như sau: 1) Trình tự thực hiện: – Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã. – Khi kết hôn, 2 bên nam, nữ đến tại trụ sở Ủy ban nhân dân […]