Lưu trữ Giới trẻ - Trang 2 trên 9 - Allavida

Giới trẻ

Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài

Tải về Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài: Mục đích: Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài. Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Việt Nam. Hồ sơ bao gồm: – Tờ khai đăng ký nhận cha, […]

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Tải về Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch như sau: 1. Trình tự thực hiện – Cá nhân có yêu cầu cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn). – Cán bộ phòng Tư pháp sau […]

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố n­ước ngoài

Tải về Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố n­ước ngoài: Mục đích: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố n­ước ngoài. Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây thường trú tại Việt Nam, người nước ngoài. Hồ sơ […]