Giáo viên tiểu học hạng 3 là gì? Nhiệm vụ, tiêu chuẩn, mã ngạch, hệ số lương giáo viên tiểu học hạng 3 - Allavida

Giáo viên tiểu học hạng 3 là gì? Nhiệm vụ, tiêu chuẩn, mã ngạch, hệ số lương giáo viên tiểu học hạng 3

Tải về Bản in

Giáo viên tiểu học hạng III là gì? Các quy định về tiêu chuẩn, trình độ của giáo viên tiểu học hạng III được quy định như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.

  • Giáo viên tiểu học hạng 2 là gì?
  • Giáo viên tiểu học hạng 4 là gì?

1. Mã số giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng III có mã số là: Mã số V.07.03.29

2. Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III

Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học;

b) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường;

c) Thực hiện các phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học;

d) Hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; tham gia phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, giáo dục hòa nhập;

Xem thêm  Thừa phát lại là gì? Điều kiện trở thành thừa phát lại

đ) Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong giáo dục học sinh, thực hiện công tác tư vấn học sinh tiểu học;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng III

a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

4. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng III

a) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện giảng dạy, giáo dục bảo đảm chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục của nhà trường;

Xem thêm  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là gì? Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

c) Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh;

d) Có khả năng áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;

đ) Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh;

e) Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để phát triển năng lực chuyên môn bản thân; biết áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục; hướng dẫn học sinh tự làm được đồ dùng dạy học;

g) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

5. Hệ số lương giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Trên đây là một số chia sẻ của Allavida.org về quy định tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III. Mời các bạn tham khảo thêm:

  • Quy định về xét thăng hạng viên chức giáo dục
  • Điều kiện thi thăng hạng giáo viên tiểu học
  • Quy định về xếp lương giáo viên sau thăng hạng
Xem thêm  Dẫn độ là gì? Ví dụ về dẫn độ tội phạm? Quy định về dẫn độ tội phạmVượt biên trái phép làm lây lan dịch bệnh xử lý thế nào?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời