Giáo án Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục kỳ 2 Kế hoạch bài dạy môn Toán sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục kỳ II - Allavida

Giáo án Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục kỳ 2 Kế hoạch bài dạy môn Toán sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục kỳ II

Tải về

Giáo án Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục kỳ 2 theo chương trình GDPT mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án môn Toán lớp 1 theo chương trình mới

Bài 54: Các số trong phạm vi 20

I. MỤC TIÊU:

– Bước đầu đọc, viết, đếm được các số trong phạm vi 20.

– Sử dụng được các số trong phạm vi 20 vào cuộc sống.

– Bước đầu hình thành năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL quan sát; NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

– SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; que tính trong bộ ĐDHT.

– Bảng phụ có nội dung BT 3.

– Máy chiếu (nếu có).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Khởi động

* Mục tiêu:

– Tạo niềm tin hứng thú học tập cho học sinh, các số từ 1-10.

– Giới thiệu vấn đề cần học.

* Cách tiến hành:

Cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” về đếm các số từ 1 đến 10 và từ 10 đến 1.

– Nhận xét, tuyên dương

– Giới thiệu bài.

Hoạt động 2: Khám phá kiến thức mới

* Mục tiêu:

Đọc, viết và nhận biết cấu tạo số trong phạm vi 20

* Cách tiến hành:

+ Tìm hiểu nội dung của video

– GV chiếu video clip phần bài mới trong

SGK lên màn hình hoặc cho HS quan sát trong SGK, để HS hiểu 10 chục = 10.

– GV tay trái cầm bó 1 chục que tính, tay phải cầm 1 que tính, cho HS nhận xét: Tay trái cô có mấy que tính, tay phải cô có mấy que tính, cả hai tay cô có bao nhiêu que tính? Viết là 11, đọc là mười một, số này có 1 chục 1 đơn vị, GV chỉ lần lượt vào các ô ở dòng thứ nhất trong bảng.

– GV cho HS thao tác: tay trái HS cầm bó 1 chục que tính, tay phải cầm 2 que tính và nhận xét lần lượt như trên để chốt lại cách đọc, viết và cấu tạo số 12.

– Thực hiện tương tự với các số còn lại trong bảng.

– Cho HS nhắc lại củng cố cách đọc, viết và cấu tạo các số trong phạm vi 20.

– GV mở rộng, nhận xét về cách viết cách đọc các số đó

Hoạt động 3: Thực hành luyện tập

* Mục tiêu:

– Củng cố cách đọc, viết, đếm được các số trong phạm vi 20.

* Cách tiến hành:

Bài 1. HS thảo luận nhóm đôi rồi làm vào Vở bài tập Toán, sau đó sử dụng máy chiếu vật thể (nếu có) hoặc gắn bài lên bảng và chữa cho HS.

Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài vào Vở bài tập Toán.

GV chiếu bài làm của một số HS hoặc cho HS nêu cách làm để chữa bài. HS đổi vở kiểm tra chéo.

Bài 3. GV treo bảng phụ và chọn hai đội chơi trò chơi “Tiếp sức” với nội dung của bài 3, sau đó GV nhận xét và HS ghi bài.

Hoạt động 4: Vận dụng

* Mục tiêu:

– Sử dụng các số vào cuộc sống.

* Cách tiến hành

Bài 4. HS nêu yêu cầu của bài. GV cho HS quan sát rồi trả lời.

– GV nhận xét, tuyên dương HS.

Hoạt động 5: Hoạt động tiếp nối

GV củng cố nội dung bài.

Nhận xét tiết học, dặn dò HS.

– Hiểu mục tiêu của hoạt động 1.

– HS chơi trò chơi

– Lắng nghe

– Hiểu mục tiêu của hoạt động 2.

– HS quan sát và thảo luận

– HS quan sát, trả lời.

– HS thực hiện hình thành bảng về các số trong phạm vi 20.

– Hiểu mục tiêu của hoạt động 3.

– HS thực hiện.

– HS thực hiện

– Lắng nghe

– HS tham gia trò chơi

– Hiểu mục tiêu của hoạt động 4.

– HS lắng nghe

Xem thêm  Hướng dẫn về giá thu gom rác thải theo khối lượng/thể tích

Bài 55: Luyện tập

I. MỤC TIÊU:

– Đọc, viết và đếm được các số đến 20.

– Sử dụng được các số đã học trong cuộc sống.

– Bước đầu hình thành năng lực: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL quan sát; NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

– SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1; bảng phụ có nội dung BT 2, 5.

– Tranh vẽ phóng to như SGK.

– Máy chiếu (nếu có).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Khởi động

* Mục tiêu:

– Tạo niềm tin hứng thú học tập cho học sinh, củng cố các số tự 10-20 .

– Giới thiệu vấn đề cần học.

* Cách tiến hành:

– Khởi động: Cho HS chơi trò chơi“Tiếp

sức” với nội dung đếm lần lượt các số từ

10 đến 20 và ngược lại.

– Nhận xét, tuyên dương

– Giới thiệu bài.

Hoạt động 3: Thực hành luyện tập

* Mục tiêu:

– Củng cố cách đọc, viết, đếm được các số trong phạm vi 20.

* Cách tiến hành:

Bài 1. GV chiếu BT 1 hoặc cho HS quan sát SGK rồi nêu yêu cầu của bài. Sau đó HS làm bài vào Vở bài tập Toán. GV chiếu bài làm của một số HS hoặc cho HS nêu kết quả và nhận xét. HS đổi vở kiểm tra chéo.

Bài 2. HS nêu yêu cầu của bài. GV cho 1 HS làm vào bảng phụ trên bảng. Cả lớp làm vào Vở bài tập Toán. HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng rồi chữa bài của mình.

Bài 3. HS nêu yêu cầu của bài. Lần lượt gọi HS nêu số thích hợp thay cho các dấu ?.

Bài 4. GV chiếu bài 4 hoặc cho HS quan sát trong SGK rồi trả lời.

Bài 5. HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp làm vào Vở bài tập Toán. GV chiếu một số bài của HS để các bạn nhận xét và chữa. Sau đó đổi vở kiểm tra chéo.

Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối

– Củng cố bài bằng trò chơi “Truyền điện”:

– Đếm từ 10 đến 20.

– Đếm tiếp các số: 2, 4, 6, …, 16, 18, 20.

Nhận xét tiết học, dặn dò HS.

– Hiểu mục tiêu của hoạt động 1.

– HS chơi trò chơi

– Lắng nghe

– Hiểu mục tiêu của hoạt động 3.

– HS thực hiện.

– HS thực hiện

– Lắng nghe

– HS tham gia trò chơi.

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút Tải về để xem đầy đủ Giáo án Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục kỳ 2 nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời