Em hiểu thế nào là hệ thống Vécxai Oasinhtơn - Allavida

Em hiểu thế nào là hệ thống Vécxai Oasinhtơn

Hội nghị Vécxai Oasinhtơn hợp nhằm mục đích gì

Em hiểu thế nào là hệ thống Vécxai Oasinhtơn? Đây là câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11 thuộc bài 11 Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939). Vậy thực chất của hệ thống Vecxai – Oasinhtơn là gì? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.

  • Top 7 bài kể về một kỉ niệm đáng nhớ ngắn gọn lớp 8

Hội nghị hòa bình ở Vec-xai (1919 – 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 – 1922) đã được tổ chức để thiết ra một trật tự thế giới mới.

Hệ thống Vécxai-Oasinhtơn được dùng để chỉ

A. Thiết lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm phân chua quyền lợi.

B. Xác lập mối quan hệ kinh tế và chính trị giữa các nước đế quốc và thuộc địa.

C. Xác lập mối quan hệ giữa các nước đế quốc với nhau.

D. Xác lập mối quan hệ giữa các nước đế quốc với thuộc địa.

Đáp án A.

Hệ thống Vécxai Oasinhtơn được thiết lập phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản. Các nước thắng trận, trước hết là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản giành được nhiều quyền lợi về kinh tế và xác lập sự áp đặt, nô dịch đối với các nước bại trận, đặc biệt là các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. => Bản chất của hệ thống Vecxai – Oasinhtơn là xác lập sự áp đặt nô dịch của các nước đế quốc thắng trận với các nước bại trận.

Xem thêm  Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng trong hôn nhân? Quyền sở hữu tài sản riêng của vợ chồng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời