Động vật và thực vật giống nhau ở điểm nào? So sánh động vật và thực vật

Động vật và thực vật giống nhau ở điểm nào? Động vật và thực vật cùng nhau tồn tại trong thế giới tự nhiên, nghe qua thì chẳng có điểm chung gì. Các bạn có biết điểm giống nhau giữa động vật và thực vật không? Cùng Allavida.org tìm hiểu nhé.

1. Động vật và thực vật giống nhau ở điểm nào?

1.1 Động vật là gì?

Động vật là một nhóm sinh vật đa bào, nhân chuẩn, được phân loại là giới Động vật (Animalia, đồng nghĩa: Metazoa) trong hệ thống phân loại 5 giới. Cơ thể của chúng lớn lên khi phát triển. Hầu hết động vật có khả năng di chuyển một cách tự nhiên và độc lập.

Động vật bao gồm:

  • Động vật trên cạn là các loài gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, bò sát, ong, tằm và một số loài động vật khác sống trên cạn;
  • Động vật thủy sản là các loài cá, giáp xác, động vật thân mềm, lưỡng cư, động vật có vú và một số loài động vật khác sống dưới nước.

1.2 Thực vật là gì?

Thực vật là những sinh vật có khả năng tạo cho mình chất dinh dưỡng từ những hợp chất vô cơ đơn giản và xây dựng thành những phần tử phức tạp nhờ quá trình quang hợp, diễn ra trong lục lạp của thực vật. Như vậy thực vật chủ yếu là các sinh vật tự dưỡng.

Xem thêm  Viết đoạn văn sử dụng thành ngữ thể hiện cảm nhận của em về lịch sử đất nước Đoạn văn thể hiện cảm nhận của em về lịch sử đất nước

1.3 Động vật và thực vật giống nhau như thế nào?

Tuy chúng được định nghĩa khác nhau nhưng động vật và thực vật vẫn tồn tại những điểm giống nhau sau:

  • Đều được cấu tạo từ tế bào.
  • Đều lớn lên và sinh sản.

2. Động vật và thực vật khác nhau ở điểm nào?

Bên cạnh những điểm giống nhau tại mục 1.3 bài viết này, động vật và thực vật được phân biệt nhờ những điểm sau:

Tiêu chí Thực vật Động vật
Thành xenlulozo Tế bào có thành xenlulozo Tế bào không có thành xenlulozo
Dinh dưỡng Tự dưỡng Dị dưỡng
Khả năng di chuyển Không có khả năng di chuyển Có khả năng di chuyển
Hệ thần kinh và giác quan Không có hệ thần kinh và giác quan Có hệ thần kinh và giác quan
Lục lạp và chất diệp lục Có lục lạp và chất diệp lục Không có lục lạp và chất diệp lục
Sinh sản Sinh sản từ hạt, bào tử, thân, rễ, lã… Sinh sản hữu tính (đẻ con hoặc đẻ trứng)
Khí CO2 và Oxy Thực vật tổng hợp khí cacbonic và thải ra Oxy Động vật sử dụng Oxy và thải ra Cacbonic

3. Mối quan hệ giữa động vật – thực vật

Động vật và thực vật có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau:

Thực vật thải ra khí Oxy giúp điều hòa khí hậu và là nguồn thức ăn cho động vật (Ví dụ: Hươu cao cổ ăn lá cây).

Động vật giúp kìm hãm sự phát triển của thực vật (Nếu không có động vật, thực vật sẽ phát triển quá nhanh, có thể dẫn đến sự mất cân bằng). Phân, xác chết của động vật là nguồn dinh dưỡng cho thực vật. Trong một số trường hợp, động vật còn là nguồn thức ăn của thực vật (Ví dụ: Cây nắp ấm ăn ruồi).

Xem thêm  MS tracking là gì? MS tracking thi online là gì?

AllAvida vừa chỉ ra cho bạn đọc điểm giống và khác nhau giữa động vật – thực vật.l

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org

Các bài viết liên quan:

  • Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào?

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời