Đơn xin nghỉ phép kết hôn Mẫu đơn xin nghỉ phép làm đám cưới

Tải về

Mẫu đơn xin nghỉ phép tổ chức đám cưới

Đơn xin nghỉ phép kết hôn là mẫu dành cho những nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu nghỉ phép ít ngày để tổ chức đám cưới. Đơn cũng trình bày rõ những thông tin cá nhân như tên, vị trí công tác, phòng ban, nêu rõ lý do xin nghỉ, thời gian xin nghỉ…. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

Nội dung Đơn xin nghỉ phép kết hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KẾT HÔN

Kính gửi:

Ban giám đốc Công ty……………………………………………………………………

Trưởng phòng……………………………………………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại…………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ khi cần:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………… Chức vụ:………………….

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

  • Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm ……
  • Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm …….
  • Lý do: ……..Tổ chức cưới………………………………………………..
  • Nơi nghỉ phép: ………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): ……………………..là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

Xem thêm  Mẫu xác nhận tài sản riêng trước thời kỳ hôn nhân Bản cam kết tài sản riêng trước hôn nhân

………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

Phòng

Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

Ý kiến của

Trưởng đơn vị

(Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép tổ chức đám cưới

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời