Đơn xin nghỉ coi thi 2022 Mẫu đơn xin không coi thi - Allavida

Đơn xin nghỉ coi thi 2022 Mẫu đơn xin không coi thi

Tải về

Đơn xin nghỉ coi thi được Allavida.org sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Đây là mẫu đơn của giáo viên được phân công nhiệm vụ coi thi nhưng có việc bận, ốm đau nên không thể tham gia trông thi được.

  • Đơn chuyển đổi cán bộ coi thi
  • Biên bản tổng kết hội đồng coi thi

1. Mẫu đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp là gì?

Mẫu đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp là mẫu được giáo viên, cán bộ đang công tác tại nhà trường lập ra để xin được miễn coi thi tốt nghiệp, lý do được người làm đơn nêu rõ trong mẫu đơn.

2. Đơn xin nghỉ coi thi số 1

Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ coi thi dành cho giáo viên gửi tới Sở giáo dục và Đào tạo, trường học nơi người đó đang công tác. Trong mẫu đơn nêu rõ thông tin như họ tên, ngày sinh, quê quán, phụ trách dạy môn gì, lý do xin nghỉ coi thi, chấm thi. Mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN XIN NGHỈ COI THI, CHẤM THI

Kính gửi:

– Sở Giáo dục và Đào tạo………………

– Trường………………………………………

Tên tôi là:………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………..

Quê quán:…………………………………..

Là giáo viên dạy môn:…………………………………………..

Lý do xin nghỉ coi, chấm thi:…………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Vậy tôi viết đơn này kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân được phép không tham gia coi thi, chấm thi THPTQG ……….

Xem thêm  Mẫu tổng hợp dự toán kinh phí cấp bù chế độ ưu đãi Tổng hợp dự toán kinh phí

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………., ngày … tháng … năm ……..

Người viết đơn

3. Đơn xin nghỉ coi thi số 2

Mẫu đơn xin nghỉ coi thi số 2 có cách trình bày khác so với mẫu 1 nhưng vẫn đề cập đầy đủ các mục thông tin cần điền của một mẫu đơn hành chính. Mời bạn đọc tham khảo nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN XIN NGHỈ COI THI

Kính gửi:

– Sở GD-ĐT ……………………………

– Ban giám hiệu Trường ………………

– Tổ: …………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………

Là giáo viên dạy ………….. tại trường …………………………………..

Lý do xin nghỉ coi thi: …………………………………………………

Vậy tôi viết đơn này kính mong Tổ ……….., BGH Trường …………. và Sở GD-ĐT ………….. tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân được nghỉ không tham gia coi thi và chấm thi tốt nghiệp năm học 20… – 20…

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày …/…/20…

Người viết đơn

4. Hướng dẫn soạn mẫu đơn miễn coi thi tốt nghiệp?

Đơn miễn coi thi tốt nghiệp là mẫu đơn hành chính nội bộ, để soạn thảo mẫu đơn đúng chuẩn và hợp lệ, người soạn thảo cần lưu ý mẫu đơn đảm bảo có đầy đủ các thông tin sau:

– Tên mẫu đơn: Đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp

– Thông tin cá nhân người xin miễn coi thi

Xem thêm  Lịch Công Giáo các ngày lễ lớn năm 2022 Các ngày lễ lớn lịch Công giáo 2022

– Họ tên, năm sinh, CMND/CCCD, địa chỉ

– Nêu lý do xin coi thi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục đào tạo trong mục Biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời