Đơn xin mượn phòng học Mẫu đơn xin mượn lớp học - Allavida

Đơn xin mượn phòng học Mẫu đơn xin mượn lớp học

Tải về

Tờ trình xin mượn phòng học

Đơn xin mượn phòng học dành cho học sinh, sinh viên gửi lên ban chấp hành nhà trường xin mượn phòng học phục vụ cho nhu cầu học tập và sinh hoạt. Mời các bạn tham khảo đơn xin mượn phòng học tại đây.

Đơn xin mượn vốn hỗ trợ sinh viên

Mẫu đơn xin mượn học bạ

Mẫu đơn xin mượn địa điểm

Nội dung của Đơn xin mượn phòng học

ĐOÀN TRƯỜNG………………………….

BCH ĐOÀN KHOA. . . . . . . . . . . . . . . . . .

BCH CHI ĐOÀN . . . . . . . . . . . . . ………

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

….…………, ngày tháng năm 20

GIẤY MƯỢN PHÒNG

Kính gửi:

  • Phòng Đào tạo
  • Phòng Quản trị
  • Đoàn Trường……………………..

Em tên là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh viên lớp: . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Em làm đơn này kính xin phòng Đào tạo, phòng Quản trị, Đoàn Thanh niên cho em mượn:

TT

PHÒNG

SĨ SỐ

THỨ

NGÀY

CA

LÝ DO MƯỢN PHÒNG

Em xin đảm bảo sẽ thực hiện đúng nội quy sử dụng phòng, sử dụng các thiết bị, dụng cụ trong phòng và các quy định khác.

Rất mong sự hỗ trợ của phòng Đào tạo, phòng Quản trị, Đoàn Thanh niên.

Em xin chân thành cảm ơn.

Ý KIẾN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG

TM. BCH CHI ĐOÀN . . . . . . . . .

BÍ THƯ

Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO

Ý KIẾN PHÒNG QUẢN TRỊ

Đơn xin mượn phòng học

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Cách làm lễ tạ Thần tài cuối năm 2022 Cúng tạ lễ Thần Tài thổ địa

Trả lời