Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng - Allavida

Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Tải về

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Đơn xin cam kết tài sản riêng được gửi tới Ủy ban nhân dân nơi bạn đang sinh sống. Trong đơn cần nêu rõ thông tin cá nhân như là ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ. Ở phần nội dung chính sẽ nêu rõ tài sản gì, thuộc quyền sở hữu của ai. Mẫu đơn này nhằm xác định rõ chủ sở hữu cá nhân của một tài sản nào đó, và sau này sẽ không xảy ra tranh chấp về tài sản đó nữa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng tại đây.

Giấy cam kết

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Những trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Kính gủi: UBND……………………………………….

Tôi tên là :………………………………………………… sinh ngày…………………………………..

CMND số :…………………………………….. ngày cấp………………….. nơi cấp……………….

Hộ khẩu thường trú tại :…………………………………………………………………………………

Xem thêm  Mẫu đơn xin ly hôn viết tay 2021 Mẫu đơn xin ly hôn

Nay tôi làm đơn nay xác nhận căn hộ số………………………….. là tài sản riêng của (chồng hoặc vợ) tôi

là……………………………………………… sinh ngày………………………………………………….

CMND số……………………………………….. ngày cấp…………………. nơi cấp………………..

Hộ khẩu thường trú tại :………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết sẽ không tranh chấp hay khiếu nại gì liên quan đến căn hộ sau này.

Những gì tôi trình bày trên là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Rất mong được sự giúp đỡ của Quý cơ quan để (chồng hoặc vợ) tôi là…………………………….. bổ túc hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở & Tài Sản Khác gắn liền với đất cho căn hộ trên theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……., ngày…..tháng….năm….
Người làm cam kết

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời