Đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9 Công văn đề nghị cấp giấy đi đường - Allavida

Đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9 Công văn đề nghị cấp giấy đi đường

5/5 - (1 bình chọn)

Đơn đề nghị cấp giấy đi đường là một phần không thể thiếu trong Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đi đường từ 6/9 cho 6 đối tượng.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy đi đường mới nhất

1. Đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9 đúng quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— o0o ——

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
V/v: Cấp giấy đi đường mẫu mới

Kính gửi: Công an Phường ………………

2. Mẫu Công văn đề nghị cấp giấy đi đường công ty, doanh nghiệp từ 6/9

CÔNG TY…………

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— o0o ——

Số: ……/CV-……… Hà Nội, ngày … tháng 09 năm 2021.

CÔNG VĂN 
ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Kính gửi: Công an Phường ………………

Tên doanh nghiệp: Công ty …………………………………

Website: ………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………

Công ty ……………….. là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ……. với hơn …… năm kinh nghiệm và uy tín tại thị trường Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm thiết yếu và sản phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19. Công ty đã được Sở Công thương công bố thuộc danh sách công ty kinh doanh mặt hàng thiết yếu trên website của Sở Công thương: http://congthuong.hanoi.gov.vn/

Xem thêm  Văn bản hành chính là gì? Khái niệm văn bản hành chính

Với mong muốn được chung tay cùng Thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng tôi kính đề nghị Công an Phường …………….. xem xét cho đơn vị được cấp giấy đi đường để công ty chúng tôi có đủ điều kiện duy trì hoạt động một cách an toàn, nhằm cung cấp những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sức khỏe cho người dân trong thời gian giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Quý cơ quan vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Họ và tên: ……………………..

Điện thoại: ………………………

Email: …………………………….

Chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Đóng dấu, ký và ghi rõ)

Quy trình tiếp nhận, xét duyệt và cấp giấy đi đường ở Hà Nội từ 6/9

Theo hướng dẫn của Công an TP Hà Nội:

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp

Để được cấp giấy đi đường có nhận diện, các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký thông tin qua Cảnh sát khu vực; cán bộ xã/phường/thị trấn tiếp nhận thông tin được thẩm định từ Cảnh sát khu vực và nhập đăng ký của tổ chức/doanh nghiệp. Hệ thống gửi email xác nhận trả về tổ chức/doanh nghiệp. Tổ chức/doanh nghiệp gửi email danh sách cán bộ/công nhân viên và đính kèm tài liệu liên quan theo quy định.

Cán bộ xã/phường/thị trấn duyệt hoặc từ chối duyệt danh sách (trường hợp không được duyệt hệ thống sẽ gửi email thông báo lại cho tổ chức/doanh nghiệp). Sau đó, cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho Công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận.

Xem thêm  Cách học trực tuyến Zoom trên Tivi Hướng dẫn học Zoom qua Tivi

Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức/doanh nghiệp cấp, phát cho cán bộ/công nhân viên.

Đối với các cá nhân

Để được cấp giấy đi đường, người dân đăng ký với Cảnh sát khu vực của xã/phường/thị trấn nơi cư trú. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, thẩm định lại thông tin và gửi danh sách cho cán bộ xã/phường/thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt. Cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại giấy đi đường được duyệt cho Công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Sau đó, Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho cá nhân theo địa bàn quản lý.

Đối với các hộ gia đình cấp thẻ đi chợ/siêu thị

Cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã/phường/thị trấn quản lý; gửi danh sách cho cán bộ xã/phường/thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt. Cán bộ xã/phường/thị trấn gửi lại thẻ đi chợ siêu thị được duyệt cho Công an xã/phường/thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại thẻ đi chợ/siêu thị đã được duyệt, đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý.

Nguồn: https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2848032/thong-tin-bao-chi-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tren-ia-ban-thanh-pho-ha-noi.html

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời