Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp Mẫu đơn xin cấp bản sao, đính chính bằng tốt nghiệp - Allavida

Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp Mẫu đơn xin cấp bản sao, đính chính bằng tốt nghiệp

Tải về

Allavida.org xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp mà chúng tôi sưu tầm được. Mẫu được sử dụng đối với học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp bị mất hoặc hỏng văn bằng tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

……………………………………………………….. (*)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo…………..

Tôi tên là: (Viết chữ in hoa) ………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………/……./……………. Giới tính: ……………. Dân tộc:………………….

Nơi sinh: (huyện, tỉnh) ………………………………………………………………………………

Học sinh trường: (đúng tên trường trước đây theo học) …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm: ……………………………………………………………..

Lý do xin cấp lại: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Sở GD&ĐT cấp lại cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp để sử dụng trong công việc.

Số lượng bản sao xin cấp lại: ………………… bản.

Ngày ………. tháng ……… năm 20……

Người làm đơn

2. Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Kính gửi: Sở GD&ĐT ……………...

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………tháng………năm…………….. Nam (Nữ)…………….Dân tộc:……………….

Nơi sinh:…………Xã:………………Huyện:…………………Tỉnh…………………………………………

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………….

Nơi công tác (học tập):……………………………………………………………………………………..

Xem thêm  Viết đoạn văn sử dụng thành ngữ thể hiện cảm nhận của em về lịch sử đất nước Đoạn văn thể hiện cảm nhận của em về lịch sử đất nước

Tôi là học sinh cũ của trường THPT:…………………………………………………………………..

Đã tham dự kì thi tốt nghiệp THPT khóa ngày…………..tháng……………..năm…………….

Tại Hội đồng thi ………………………………………………….Xếp loại tốt nghiệp:……………….

Lý do xin cấp bản sao:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy tôi viết đơn này kính xin Sở Giáo dục và Đào tạo……….. cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp THPT.

Tôi xin nộp các giấy tờ sau để làm cơ sở cấp lại bản sao bằng:

  • Đơn xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp (có dán ảnh đóng dấu giáp lai).
  • Chứng minh thư nhân dân (xuất trình).
  • Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
  • 02 ảnh cỡ (3×4) kiểu CMTND

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………. Điện thoại:…………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) hoặc của Nhà trường nơi học cũ

Người viết đơn

3. Thủ tục xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp

Trình tự thủ tục cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 34 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT như sau:

Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 33 của Quy chế này thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

Xem thêm  Lịch chiếu phim Nhất kiến khuynh tâm Lịch phát sóng phim Nhất Kiến Khuynh Tâm

Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.

Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ

Căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, cơ sở giáo dục có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu. Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan, cơ sở giáo dục phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

  • Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
  • Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Xem thêm  Hoá vàng ngày mùng 2 Tết có được không? Ngày đẹp hóa vàng 2022

phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.

Lệ phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên
  • Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS
  • Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời