Đối tượng và thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn lẻ năm 2021 - Allavida

Đối tượng và thủ tục mua hóa đơn lẻ của cơ quan thuế Hướng dẫn thủ tục mua hóa đơn lẻ năm 2021

Tải về

Hóa đơn lẻ ngày càng phổ biến và quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người mơ hồ, chưa nắm được hồ sơ, thủ tục cần thiết để thực hiện các hoạt động mua hóa đơn lẻ. Bài viết này Allavida.org sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

1. Hóa đơn lẻ của cơ quan thuế là gì?

Hóa đơn lẻ là những chứng từ được doanh nghiệp sử dụng để trong trường hợp nếu xảy ra tranh chấp giữa 2 bên thì việc mà có hóa đơn bán lẻ thì cũng là có được một bằng chứng đáng giá. Mục đích chủ yếu của hóa đơn bán lẻ là để giúp thể hiện nội dung việc mua bán (số lượng, tên hàng hóa, thành tiền, ngày tháng,….)

2. Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ

 • Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
 • Hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp nhóm 4 và 5 mua hoá đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hoá đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hoá đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Chú ý: Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn.

Xem thêm  Lời chúc Tết 2022 cho khách hàng hay nhất Lời chúc Tết cho đối tác

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế tại nhóm 4 là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

 • Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.
 • Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.
 • Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
 • Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm quyết toán.
 • Doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định: Không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh; nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế và cơ quan thuế kiểm tra xác nhận doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai thuế; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới theo quy định.
 • Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế.

3. Hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ

Bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (theo mẫu, 01 bản chính);
 • CMND photo (01 bản) và bản chính để đối chiếu;
 • Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ hoặc giấy mua bán hàng hóa (02 bản trong đó có ít nhất 01 bản chính);
 • Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN (02 bản);
 • Tờ khai thuế TNDN (đối với tổ chức 03 bản);
 • Biên lai nộp thuế (02 bản photo)
Xem thêm  Lời bài hát Ước mơ của mẹ - Quân A.P Ước mơ của mẹ lyrics

Lưu ý: Cá nhân khác thay mặt người nộp thuế thực hiện ký hồ sơ kê khai thuế, nộp thuế, nhận hóa đơn lẻ thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự (điều 6, khoản 2, TT 156/2013/TT-BTC)

4. Thủ tục mua hóa đơn lẻ

Các thủ tục cần thiết để thực hiện mua hóa đơn lẻ theo tuần tự theo các bước:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ mua hóa đơn lẻ

Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo nội dung đã nêu trong phần hồ sơ mua hóa đơn lẻ tại chi cục thuế.

 • Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ mua hóa đơn lên Cục thuế/ Chi cục thuế

Nơi nộp: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp tại địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu/chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

 • Bước 3: Nhận hóa đơn

Khi đến mua hóa đơn, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên Liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.

5. Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

………, ngày…. tháng… năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………..

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

Xem thêm  Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 6 sách Kết nối tri thức

1. Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Số nhà: …………………………………….Ngõ (ngách, xóm):…………………………………………………..

Đường phố (thôn):…………………………………………………………………………………………………….

Phường (xã):…………………………………………………………………………………………………………….

Quận (huyện):……………………………………………Tỉnh (thành phố):……………………………………..

3. Số Quyết định thành lập tổ chức(nếu có):

Cấp ngày:……………………….Cơ quan cấp:……………………………………………………………………

4. Mã số thuế (nếu có):……………………………………………………………………………………………..

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):……………………………………………………………………………………………………

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn:…………………………………………………………………………..

Ngày cấp:……………………….Nơi cấp:…………………………………………………………………………….

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tên hàng hóa, dịch vụ:………………………………………………………………………………………………

Tên người mua hàng hóa, dịch vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ:………………………………………………………………………….

Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ:…………………………………………………………………….

Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có):………………………………………………..

Doanh thu phát sinh:………………………………………………………………………………………………….

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Chúng tôi xin cam kết:

 • Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.
 • Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ, Sổ quản lý cấp bán hóa đơn lẻ từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời