Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều (Kèm đáp án) Đề kiểm tra Toán lớp 2 bộ Cánh Diều - Allavida

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều (Kèm đáp án) Đề kiểm tra Toán lớp 2 bộ Cánh Diều

Tải về

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều (Kèm đáp án) năm học 2021-2022, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì I. Mời các em tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Chủ đề

Số câu và số điểm

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Tổng

Chung

TNg

TL

TNg

TL

TNg

TL

TNg

TL

1. Số học

Số tự nhiên

Số câu

03

01

04

4

Số điểm

1,5

0,5

2

Câu số

1, 2, 3

7

Các phép tính với STN

Số câu

01

01

01

01

01

03

4

Số điểm

0,5

2

1,5

2

0,5

5,5

Câu số

6

9

10

11

2. Hình học và đo lường

Hình học trực quan

Số câu

01

01

01

01

2

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu số

8

12

Đo lường

Số câu

02

02

2

Số điểm

1

1

Câu số

5,4

Tổng số câu

Số câu

06

01

02

02

01

08

04

12

Tổng số điểm

3

2

1

2

2

4

6

10

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – Năm học 2021 – 2022

Môn Toán – Lớp 2 (Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ và tên: …………………………………………………………………………Lớp 2 ………….…

Trường: Tiểu học ………………………………………

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………………..…….

Xem thêm  6 mẫu tóm tắt Lặng lẽ Sapa ngắn gọn xúc tích Tóm tắt truyện Lặng lẽ Sa Pa

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu dưới đây:

Câu 1 . Số 67 gồm:(M1- 0,5đ)

A. 6 và 7                           B. 6 chục và 7 đơn vị

C. 7 chục và 6 đơn vị        D. 60 chục và 7 đơn vị

Câu 2 . Số liền sau của số 99 là: (M1- 0,5đ)

A. 97            B. 98           C. 100            D. 96

Câu 3 . Các số 28; 46; 37; 52 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: (M1-0,5đ)

A. 46; 37; 52; 28               B. 52; 46; 37; 28

C. 28; 37; 46; 52               D. 52; 37; 46; 28

Câu 4 . Trong phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là: (M1-0,5 đ)

A. Số hạng              B. Hiệu

C. Số trừ                 D. Số bị trừ

Câu 5. Người ta dùng đơn vị đo nào chỉ mức độ nặng hay nhẹ của các vật? (M1-0,5đ)

A. Lít                              B. Xăng-ti-mét

C. Ki-lô-gam                  D. Không có

Câu 6 . Nối phép tính với kết quả của phép tính đó. (M1-0,5 đ)

Câu 7. Chiều dài của cái giường em nằm ước chừng là: (M2- 0,5đ)

Xem thêm  Khoan thư sức dân nghĩa là gì? Tìm hiểu khái niệm Khoan thư sức dân

A. 50 cm

B. 2 m

C. 2 cm

D. 10 dm

Câu 8 . Hình vẽ bên có ba điểm nào thẳng hàng? (M2-0,5đ) A

A. Ba điểm B, D, C

B. Ba điểm A, B, D

C. Ba điểm A, B, C

D. Ba điểm A, D, C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Đặt tính rồi tính: (M1-2đ)

a, 35 + 26 b, 47 + 38 c, 73 – 24 d, 100 – 36

…………… …………. …………… ………….

…………… …………. …………… ………….

…………… ………….. …………… ………….

Câu 10. Buổi sáng cửa hàng bán được 45 quả bóng, buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 7 quả. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng? (M2-1,5đ)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Bạn Nga có 31 quả cam và có nhiều hơn bạn Hoa 8 quả cam. Hỏi bạn Hoa có bao nhiêu quả cam?(M3-2đ)

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6 cm. (M2-0,5đ)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

I . TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1

0,5đ

Câu 2

0,5đ

Câu 3

0,5đ

Câu 4

0,5đ

Câu 5

0,5đ

Câu 6

0,5đ

Câu 7

0,5đ

Câu 8

0,5đ

B

C

B

D

C

Nối

B

A

III. TỰ LUẬN : (6 điểm)

Câu 9. (2đ) Mỗi bài đặt tính đúng được 0,25 đ, tính đúng kết quả được 0,25 đ. Điểm toàn bài 2 điểm.

Câu 10. (1,5đ) Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là:

45 + 7 = 52(quả bóng)

Đáp số: 52 quả bóng

Câu 11.(2đ)

Bài giải

Số quả cam của bạn Hoa là: (0,5 điểm)

Xem thêm  Viết lời tự giới thiệu bản thân lớp 2 Đoạn văn giới thiệu về bản thân em lớp 2

31 – 8 = 23 ( quả ) (1 điểm)

Đáp số: 23 quả cam (0,5 điểm).

Câu 12 .(0,5đ) HS vẽ được đoạn thẳng có độ dài 6 cm. Viết tên 2 điểm, nêu độ dài đoạn thẳng đó.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời