Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm đáp án) Đề kiểm tra Toán lớp 1 bộ Kết nối tri thức - Allavida

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm đáp án) Đề kiểm tra Toán lớp 1 bộ Kết nối tri thức

Tải về

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Kèm đáp án) năm học 2021-2022, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì I. Mời các em tham khảo.

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 1 CUỐI KỲ I NĂM HỌC ………

(Thực hiện theo thông tư 27)

Số câu số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

sỐ HỌC

Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; Nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phần tử của tập hợp không quá 10; Thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 10.

Số câu

2

1

3

2

1

2

6

5

Câu số

1,2

1

3,5, 6

3,4

4

2,5

Số điểm

1

2

1,5

2

0.5

2

3

6

Hình hỌc:Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

Số câu

1

1

2

Câu số

7. (a)

7.

(b)

Số điểm

0,5

0,5

1

TỔNG

Số câu

3

1

4

2

1

2

8

5

Số điểm

1,5

2

2

2

0,5

2

4

6

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức

UBND HUYỆN …….

Trường TH ………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I- NĂM HỌC ………

Môn : TOÁN – Lớp 1

(Đề thi gồm có 2 trang)

Thời gian làm bài: 40 phút( Không kể thời gian giao đề)

Ngày 07 tháng 01 năm 2021

Họ và tên học sinh:…………………………………………….Lớp : ……………Số phách……

——————————————————————————————————-

Xem thêm  Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp? Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điểm

Giám khảo

(Kí và ghi rõ họ tên)

Số phách

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:(0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 6, 9, 5, 8 là:

A. 6

B. 9

C. 5

D.8

Câu 2: (0,5 điểm) Trong các số 9, 2, 8, 3 số lớn hơn 8 là:

A. 9

B. 2

C. 8

D.3

Câu 3: (0,5 điểm) So sánh?

A. bằng

B. nhiều hơn

C. ít hơn

Câu 4: (0,5 điểm)Các số 9, 0, 7, 4 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến

A. 9,0, 4,7

B .0, 4, 7, 9

C. 9, 7, 4, 0

Câu 5:(0,5 điểm ) Kết quả phép tính 8 – 5 =

A. 3

B. 5

C. 8

Câu 6:(0,5 điểm ) Kết quả dãy tính 9 – 5 + 3 =

A. 4

B. 7

C. 4

Câu 7: (0,5 điểm)

a. Hình nào là khối lập phương?

b. Tìm hình thích hợp điền vào dấu?

  1. TỰ LUẬN : ( 6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

5 + 2 = …….

6 + 4 = …….

5 + 5 = …….

7 + 0 + 2 = ……

6 – 2 = …….

10 – 4 = …….

7 – 7 = …….

10 – 7 – 3 = ……

Câu 2: (1điểm) Số?

8 + = = 8

9 – = 0

+ 4 < 10

– 1 > 6

Câu 3: (1 điểm) <, >, = ?

3 + 6

7

10 – 3

8 + 2

6 – 5

3

5 + 3

9 – 1

Câu 4: (1điểm) Điền số để được phép tính thích hợp

Câu 5: (1 điểm) Số?

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức

I. TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) C

Câu 2: (0,5 điểm) A

Câu 3: (0,5 điểm) B

Câu 4: (0,5 điểm) C

Câu 5:(0,5 điểm ) A

Câu 6: (0,5 điểm ) B

Câu 7: (1điểm)

a. C

Xem thêm  Thuế nhà thầu là gì? Quy định 2021 về thuế nhà thầu

b. B

II. TỰ LUẬN : ( 6 điểm)

Câu 1. Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

Câu 2: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

Câu 3: Điền đúng mỗi dấu được 0,25 điểm

Câu 4: Viết đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm

Câu 5: Điền mỗi số đúng được 0,25 điểm

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời