Đáp án Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội 2021 Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”

Cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử công chức viên chức Hà Nội

Hà Nội tiếp tục tổ chức cuộc thi trực tuyến tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đáp án Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội 2021. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  • Đáp án hội thi Ánh sáng soi đường 2021

Lưu ý: Hoatieu sẽ cập nhật nhanh nhất chi tiết đáp án thi quy tắc ứng xử công chức viên chức Hà Nội ngay khi cuộc thi chính thức bắt đầu.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Sở đang xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021. Cuộc thi dự kiến khởi động vào đầu tháng 7-2021.

Cuộc thi gồm 2 phần, thi trắc nghiệm và tự luận, được tiến hành với hình thức trực tuyến. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 25-1-2017. Phần thi tự luận gồm 2 câu hỏi trả lời theo hình thức tự luận, tập trung đề xuất ý tưởng, giải pháp thực hiện hệ thống quy tắc ứng xử.

Xem thêm  Ca dao, tục ngữ nói về lòng tự trọng Biểu hiện của tự trọng

Các thí sinh tham gia dự thi, hoàn thành bài thi trước 17h ngày 31-7-2021. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 10-2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời