Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 3 môn Tự nhiên và xã hội Chân trời sáng tạo Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 3 - Allavida

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 3 môn Tự nhiên và xã hội Chân trời sáng tạo Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 3

Tải về Bản in

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 3 môn Tự nhiên và Xã hội Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 3 môn Tự nhiên và xã hội Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này sẽ là tài liệu tham khảo giúp các thầy cô hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023 của Nhà xuất bản Giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 3 môn Tự nhiên và xã hội bộ Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 3 môn Toán Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn TNXH lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 1

SGK Tự nhiên và Xã hội 3 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được viết dựa trên những nguyên tắc cơ bản nào?

A. Đảm bảo tính khoa học, tính đồng tâm, tính tích hợp tính thực tiễn và phát triển năng lực.

B. Đảm bảo tính khoa học và xã hội hoá.

C. Đảm bảo tập trung phát triển năng lực khoa học.

D. Đảm bảo tính khoa học và phù hợp với học sinh ở một khu vực vùng miền nhất định.

Câu 2

Cấu trúc bài học SGK Tự nhiên và Xã hội 3 (bộ sách Chân trời sáng tạo) có điểm gì khác so với sách Tự nhiên và Xã hội 1,2?

Xem thêm  Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT - TNDN - TNCN 2022 Mức phạt chậm nộp tiền thuế

A. Xuất hiện dạng bài ôn tập cuối mỗi chủ đề.

B. Xuất hiện bài đọc thêm và tăng cường các dạng bài thực hành, trải nghiệm.

C. Xuất hiện Bảng tra cứu thuật ngữ cuối cuốn sách.

D. Xuất hiện thông tin bổ sung, mở rộng

Câu 3. C

Câu 4.B

Câu 5.D

Câu 6. D

Câu 7.B

Câu 8. C

Câu 9. B

Câu 10. B

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời