Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Âm nhạc mô đun 2 - Allavida

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Âm nhạc 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Âm nhạc mô đun 2

Đáp án trắc nghiệm module 2 Âm nhạc bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, điền khuyết mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập module 2. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn modul 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.

Nội dung mô đun 2 là “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Đây là một trong 9 module giáo viên phải tập huấn và hoàn thiện.

Đáp án kiểm tra cuối khóa module 2 môn Âm nhạc

1. Chọn đáp án đúng nhất

Có 3 nhóm phương pháp dạy học âm nhạc phát triển phầm chất và năng lực cho HS tiểu học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

2. Chọn đáp án đúng nhất

Kĩ thuật khăn trải bàn là kĩ thuật tổ chức hoạt động mang tính hợp tác, kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, đúng hay sai?

Đúng

Sai

3. Chọn đáp án đúng nhất

Khai thác và tích hợp các nội dung giáo dục cho học sinh thông qua việc triển khai các hình thức luyện tập đa dạng, đúng hay sai?

Đúng

Sai

4. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học phát triển năng lực là giáo viên chủ động tổ chức các dạng hoạt động luyện tập theo tập thể cho HS tham gia, đúng hay sai?

Xem thêm  Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022 Đề kiểm tra Ngữ Văn lớp 6 học kì I sách Chân trời sáng tạo

Đúng

Sai

5. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học đa phương tiện lấy việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip… để mô tả, liên kết nội dung của bài học,… đúng hay sai?

Đúng

Sai

6. Chọn đáp án đúng nhất

Triển khai dạy học phân hóa, giáo viên cần thiết kế mức độ nội dung và yêu cầu dạy học khác nhau để đáp ứng sự khác biệt về khả năng âm nhạc giữa các học sinh, đúng hay sai?

Đúng

Sai

7. Chọn đáp án đúng nhất

Khi tổ chức hoạt động khám phá kiến thức mới của bài học, GV cần khai thác dựa trên vốn tri thức và kinh nghiệm đã có của HS, đúng hay sai?

Đúng

Sai

8. Chọn đáp án đúng nhất

GV thiết kế các câu hỏi/ nhiệm vụ để kiểm tra mức độ nắm bắt bài học của HS theo trình tự mức độ: Hiểu, biết, vận dụng- sáng tạo là đúng hay sai?

Đúng

Sai

9. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học qua hoạt động trải nghiệm là HĐ là việc kết nối kinh nghiệm đã có, đã học của học sinh với thực tiễn đời sống dần chuyển hóa thành năng lực. Đúng hay sai?

Đúng

Sai

10. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn phương pháp dạy học căn cứ vào nội dung và yêu cầu cần đạt của bài học, là đúng hay sai?

Đúng

Sai

11. Chọn đáp án đúng nhất

Xem thêm  Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng bị phạt tù bao nhiêu năm? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khi thực hiện phương pháp Làm mẫu trong dạy học âm nhạc, điều đầu tiên GV chú trọng đến hình thức biểu diễn để thu hút sự tập trung chú ý của HS, đúng hay sai?

Đúng

Sai

12. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học âm nhạc theo dự án học tập là việc GV định hướng HS tham gia tích cực vào quá trình thực hiện có sự hợp tác làm việc theo nhóm. Sản phẩm là những hoạt động thực tiễn/ thực hành/ chương trình/ sự kiện…Đúng hay sai?

Đúng

Sai

13. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn phương tiện, thiết bị và nhạc cụ trong dạy học âm nhạc cần căn cứ nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

14. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học phát triển năng lực coi trọng đánh giá thường xuyên, GV hướng dẫn và yêu cầu HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, đúng hay sai?

Đúng

Sai

15. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn PP dạy học căn cứ vào nội dung và yêu cầu cần đạt của bài học ? đúng hay sai?

Đúng

Sai

16. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học đa phương tiện là việc sử dụng và liên kết các văn bản, hình ảnh động, âm thanh, clip… để mô tả, liên kết nội dung của bài học,… đúng hay sai?

Đúng

Sai

17. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo dục tích hợp trong dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học qua việc triển khai các hình thức luyện tập đa dạng, đúng hay sai?

Xem thêm  Cách viết bản tường trình sự việc 2022 Hướng dẫn cách viết bản tường trình

Đúng

Sai

18. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên đưa ra các câu hỏi, câu lệnh và yêu cầu học sinh thực hiện là dạng đàm thoại tái hiện kiến thức. Đáp án đúng hay sai?

Đúng

Sai

19. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm nằm trong nhóm phương pháp dạy học tích cực, đúng hay sai?

Đúng

Sai

20. Chọn đáp án đúng nhất

Qui trình thiết kế một chủ đề/ bài học cần dựa trên vốn kiến thức và kinh nghiệm đã có của HS và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời