Đáp án trắc nghiệm module 1 Tiếng Anh Tiểu học Bài tập cuối khóa mô đun 1 Tiếng Anh - Allavida

Đáp án trắc nghiệm module 1 Tiếng Anh Tiểu học Bài tập cuối khóa mô đun 1 Tiếng Anh

Đáp án trắc nghiệm module 1 Tiếng Anh Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập modul 1 môn Tiếng Anh. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 1 tốt nhất.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu để hoàn thiện chương trình tập huấn của mình một cách có hiệu quả.

Đáp án module 1 Tiếng Anh

1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Đặc điểm của học sinh lứa tuổi sáu, bảy là phát triển ngôn ngữ thông qua trải nghiệm thế giới. Học sinh có thiên hướng lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên và cũng đang trong giai đoạn học đọc và viết tiếng mẹ đẻ.

Trong chương trình, năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là một trong các phương tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp. Ở hai lớp đầu cấp Tiểu học này, việc dạy học cần nhấn mạnh đến kĩ năng nghe hiểu . Kĩ năng nói đơn giản có thể được phát triển tuỳ theo mức độ sẵn sàng của học sinh.

 Câu 2: Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 là chương trình tự chọn. 

Câu trả lời : Đúng

Câu 3. Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 chú trọng phát triển kỹ năng nào sau đây:

Đáp án: Kỹ năng nghe

Xem thêm  Phiếu đại cử tri là gì?

Câu 4: Câu nào sau đây KHÔNG đúng với quan điểm xây dựng chương trình

Đáp án: Chương trình chú trọng chính vào phát triển kiến thức ngôn ngữ

Câu 5: Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1, 2 được thiết kế cho bao nhiêu tiết học?

Đáp án: 140 tiết trong 4 học kỳ

Câu 6: Ở giai đoạn 6-7 tuổi, học sinh có thiên hướng phát triển ngôn ngữ như thế nào?

Đáp án: Học qua các bài học ngữ pháp và kiểm traLĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên (Đáp án)

Câu 7: Ghép câu

1. Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2: nhằm giúp học sinh bước đầu có nhận thức đơn giản nhất về tiếng Anh.

2. Học sinh được chú trọng phát triển: kỹ năng nghe.

3. Nghe hiểu được các từ và cụm từ: gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh.

4. Một ví dụ của hoạt động có hồi đáp phi ngôn ngữ là: hoạt động nghe và chỉ tay vào tranh.

5. Ví dụ về các câu lệnh đơn giản là dùng trong lớp học là: Give me… Point to… Stand up…

Câu 8: Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 có mục tiêu giúp trẻ nghe và nhận biết được tất cả các âm trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Đáp án: Sai

Câu 9: Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Hoàn thành chương trình, học sinh có thể nghe hiểu được một số các từ, cụm từ gần gũi với hoạt động của học sinh trong ngữ cảnh.

Đáp án: Đúng

Xem thêm  Tội làm nhục người khác là gì? Làm nhục người khác bị xử lý thế nào?

Câu 10: Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Hoàn thành câu sau

Hoàn thành chương trình, học sinh có thể trả lời các câu hỏi đơn giản quen thuộc gắn liền với trải nghiệm của học sinh, có thể ở cấp độ hoặc câu đơn giản.

Câu 11: Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Học sinh học hết lớp 1 có thể bước đầu đọc được các cụm từ, câu đơn giản, bài vè, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm lí lứa tuổi lớp 1.

Câu 12: Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu nào sau đây KHÔNG thuộc yêu cầu cần đạt của chương trình

Đáp án: Nghe hiểu và trả lời bằng câu hoàn chỉnh trong các tình huống đơn giản.

Câu 13:

Phản hồi được bằng tiếng Anh một cách đơn giản trong các tình huống hỏi đáp rất đơn giản, gắn liền với trải nghiệm của học sinh lớp 1.

Nhắc lại được các cụm từ, câu đơn giản, bài vè, bài hát phù hợp với năng lực tư duy, cảm xúc và tâm sinh lí lứa tuổi lớp 2.

Nhận biết và gọi tên được các từ vựng cụ thể, đơn giản theo chủ đề đã học trong ngữ cảnh giao tiếp.Ở lớp 1, học sinh nhận biết được các số từ 1 đến 10 và dùng các số đếm này để đếm hoặc trả lời một số câu hỏi về số lượng đơn giản, còn ở lớp 2, bộ số đếm được mở rộng từ 1-20Ở lớp 2, bộ từ vựng được ôn tập, mở rộng theo các chủ đề và ngữ cảnh giao tiếp cụ thể giúp học sinh nhận biết được và gọi tên các danh từ cụ thể, các động từ theo chủ đề đã học trong ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.

Xem thêm  Top 5 bài phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát siêu hay Phân tích bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Câu 14: Hoạt động yêu cầu học sinh nhìn tranh, có từ đi kèm, và đọc các từ đó thành tiếng giúp hình thành yêu cầu cần đạt nào sau đây:

Đáp án: Nhận biết và đọc thành lời các từ và một số cụm từ quen thuộc, đơn giản và cụ thể.

Câu 15: Hoạt động yêu cầu học sinh nghe và đánh dấu tick vào tranh tương ứng giúp hình thành yêu cầu cần đạt nào sau đây:

Đáp án: Nghe hiểu và thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản trong lớp học bằng tiếng Anh.

Câu 16: Hoạt động yêu cầu học sinh nghe bài hát và vỗ tay khi nghe thấy từ về các con vật trong bài giúp hình thành yêu cầu cần đạt nào sau đây:

Đáp án: Nghe hiểu được các từ và cụm từ gần gũi, thân quen trong ngữ cảnh.

Câu 17: Một trong những yêu cầu cần đạt cho học sinh lớp 1 là học sinh phải đọc trôi chảy bài thơ hoặc bài hát trong chương trình.

Đáp án: Sai

Câu 18: Học sinh lớp 1 cần đưa ra được các câu lệnh đơn giản bằng tiếng Anh khi tham gia các hoạt động trò chơi tập thể.

Đáp án: Sai

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời