Đáp án trắc nghiệm module 1 Tiếng Anh THCS Bài tập cuối khóa module 1 Tiếng Anh THCS - Allavida

Đáp án trắc nghiệm module 1 Tiếng Anh THCS Bài tập cuối khóa module 1 Tiếng Anh THCS

Đáp án trắc nghiệm module 1 Tiếng Anh THCS gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 1 môn Tiếng Anh. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 1 tốt nhất.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu để hoàn thiện chương trình tập huấn của mình một cách có hiệu quả.

Đáp án module 1 Tiếng Anh

Chọn đáp án đúng nhất

1. Chương trình mônTiếng Anh cấp THCS được dạy học theo hình thức nào?

Là môn học bắt buộc, có tiếp nối với Chương trinh Tiếng Anh cấp tiểu học.

Chọn đáp án đúng nhất

2. Môn Tiếng Anh cấp THCS được dạy học với thời lượng là:

3 tiết/tuần

Chọn đáp án đúng nhẩt

3. Ở giai đoạn đầu, chương trình môn Tiếng Anh cấp THCS chú trọng phát triển những kỹ năng nào dưới đây

Nghe và nói

Chọn đáp án đúng nhất

4. Kết thúc cấp THCS, học sình phải đạt được trinh độ bậc nào của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt ham?

Bậc 2

Chọn đáp án đúng nhất

5. Câu nào dưới đây KHÔNG phù hợp với quan điểm xây dựng Chương trình môn Tiếng Anh?

Chương trình chú trọng phát triển các kiến thức ngữ âm, tư vựng, ngữ pháp cho học sinh.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Xem thêm  Đáp án thi hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang Cuộc thi Hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn trong CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang

Chương trinh không quy định chi tiết, bắt buộc về hệ thống chủ điểm, chủ đé, năng lực giao tiếp, kiến thức ngôn ngữ ở từng cấp lớp.

Chọn đáp án đúng nhất

7. Chương trình mộn Tiếng Anh có mục tiêu hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất gì?

Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu cụ thế của Chương trình mòn Tiếng Anh cấp THCS (lớp 6-9) là:

Giúp học sinh giao tlép cơ bản vá trực tiếp bằng tiếng Anh trong tinh huống thường nhật, trang bị kiến thức cơ bản vế tiếng Anh, giáo dục tình cảm, thái độ tích cực, bước đầu sử dụng tiếng Anh trong học tập.

Chọn đáp án đúng nhát

9. Năng lực đặc thù của môn Tiếng Anh là năng lực nào?

Năng lực giao tiếp ngôn ngữ

10. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dạy học trong Chương trình món Tiếng Anh bao gồm:

Hệ thống chủ điếm, chù đế; Năng lực giao tiếp; Kiến thức ngôn ngữ

11. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Tiếng Anh quy đinh sổ lượng từ vựng HS cấn nắm được sau khi két thúc cấp THCS (không bao gồm các từ đã học ở cấp tiểu học) là:

800-1000 từ

12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu nào dưới dây KHÔNG phù hợp với đương hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp?

Giáo viên chú trọng đến phân tích vá luyện tập các cấu trúc ngữ pháp của bài học

13. Chọn đáp án đúng nhất

Xem thêm  Giải đáp về bổ nhiệm, xếp hạng, xếp lương giáo viên

Câu nào dưới đây KHÔNG phù hợp với yêu cầu Bậc 2 trong Khung năng lực ngoại ngừ ó bậc dùng cho Việt Nam

Học sinh có thể giao tiếp một cách tự tin, độc lập với người đối thoại về các chủ đề quen thuộc.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Tiếng Anh cấp THCS xác định mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là:

Cung cấp thông tin chinh xác, kịp thời, có giá trị về năng lực giao tiếp bằng tiéng Anh của học sinh thông qua mửc độ đáp ứng yêu cẩu cẩn đạt của chương trinh vã sự tién bộ của học sinh.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục môn Tiếng Anh bao gồm:

Đánh giá đổng đằng; đánh giá cùa cha mẹ học sinh vá cộng đồng; đánh giá của giáo viên.

Tự đánh giá; đánh giáđồng đằng; đánh giá của giáo viên.

16. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá năng lực là đánh giá khả năng của học sinh trong việc

Vận dụng kiến thức, Kỹ năng vã Thái độ

Chọn các đáp án đúng

17. Đánh giá năng lực cần chú ý tới những nội dung quan trọng nào?

Mục tiêu đánh giá rõ ràng và phù hợp

Mục đich đánh giá đa dạng

Phương pháp đánh giá đa dạng

18. Chọn đáp án đúng nhất

Phương pháp đánh giá nào dưới dây thường được cho là tốt hơn trong đo lường mức độ thực hiện cao cho một nội dung đánhh giá?

Hồ sơ học tập

19. Chọn đáp án đúng nhất

Xem thêm  Biểu mẫu Thông tư 88 2021 BTC về kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh Trọn bộ biểu mẫu Thông tư 88 BTC

Mục tiêu đánh giá dưới đây hướng tới mức dộ nhận thức nào

“Học sinh có thể xác định ý chính của đoạn văn dài 250 từ về chủ đề quen thuộc”

Thông hiểu

20. Chọn đáp án đúng nhất

Khi mục tiêu đánh giá là “học sinh trình bày được những nhược điểm cùa việc học thuộc lòng các cấu trúc ngữ pháp và giải thích VỚI bằng chứng cụ thê từ kinh nghiệm cá nhân”, mục tiêu này chủ yếu hướng tới mức độ nhận thức nào sau dây:

Tất cả các trả lời trên

21. Chọn đáp án đúng nhắt

Một mục tiêu đánh giá cần gồm có

Tất cả các cảu trả lời trên

22. Chọn các đáp án đúng

Mục tiêu đánh giá dưới đây không đáp ứng tiêu chí nào để ĐƯỢC coi là một mục tiêu tốt?

Tiêu chí thực hành

23. Chọn đáp án đúng nhắt

Đâu là công thức tốt nhất để viết mục tiêu học tập và mục tiêu đánh giá

Học sinh có thể + mức độ thực hiện 4 nội dung trọng âm 4 điều kiện vá hoàn cảnh thực hiện

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời