Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 đầy đủ Đáp án mô đun 9 môn Mỹ thuật - Allavida

Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 đầy đủ Đáp án mô đun 9 môn Mỹ thuật

Tải về

Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án Mĩ thuật module 9 Tiểu học mà Allavida.org giới thiệu chứa các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 mà giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul/module 9 Tiểu học.

1. Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 – Câu hỏi đầu vào

1. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung môn Mĩ thuật phát triển bao nhiêu mạch kiến thức?

2

3

4

5

2. Chọn đáp án đúng nhất

…… là quá trình thu thập và giải thích các chứng cứ về việc học của từng học sinh (HS) nhằm mục đích xác định được HS đó đã biết những kiến thức, kĩ năng nào, tiếp theo cần phải học những kiến thức, kĩ. năng nào và cách nào tốt nhất để học những kiến thức, kĩ năng mới.

Đánh giá kết quả học tập (Assessment Of learning).

Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment FOR learning).

Đánh giá như là hoạt động học tập (Assessment AS learning).

Đánh giá là hoạt động tự đánh giá (Individual Assessment).

3. Chọn đáp án đúng nhất

Một số định hướng chủ đề trong chương trình Giáo dục Mĩ thuật bậc Tiểu học?

Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường, Xã hội, Đồ chơi, Đồ dùng học tập.

Thiên nhiên; Con người; Gia đình; Nhà trường, Xã hội, Mĩ thuật tạo hình và ngành nghề

Mĩ thuật tạo hình và ngành nghề, Con người; Gia đình; Nhà trường, Xã hội, Đồ chơi, Đồ dùng học tập

Nhà trường, xã hội, Đồ chơi, Đồ dùng học tập, Mĩ thuật Việt Nam và thế giới, Mĩ thuật tạo hình và ngành nghề

Xem thêm  Hướng dẫn cách viết đơn xin việc kế toán bằng tay Cách viết đơn xin việc

4. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình Giáo dục Mĩ thuật bậc Tiểu học, các thể loại gồm:

Hội hoạ, TK mĩ thuật sân khấu điện ảnh, Điêu khắc, Kiến trúc

Hội họa, Đồ họa, Thủ công, Điêu khắc, Lí luận và lịch sử Mĩ thuật

Lí luận và lịch sử Mĩ thuật, Hội họa, Đồ họa, TK Mĩ thuật đa phương tiện, Kiến trúc

Tất cả các thể loại trừ thủ công

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kĩ thuật dạy học mảnh ghép áp dụng trong dạy học Mĩ thuật nhằm

Giải quyết một nhiệm vụ đơn lẻ

Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp

Giải quyết khó khăn khi học sinh không có đủ dụng cụ học tập

Giải quyết khó khăn khi lớp học quá đông

6. Chọn đáp án đúng nhất

Để lấy thu thập thông tin của một người học để đánh giá năng lực qua một dự án cụ thể trong dạy học Mĩ thuật, công cụ nào sau đây là hiệu quả nhất?

Đề kiểm tra.

Hồ sơ học tập.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Bảng kiểm (Checklist).

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng với định hướng đổi mới về đánh giá kết quả giáo dục môn Mĩ thuật trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Chú trọng đánh giá khả năng vận dụng tri thức vào những tình huống cụ thể.

Đa dạng hóa các công cụ đánh giá, kết hợp việc đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá để tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Coi trọng kiến thức, kĩ năng, thái độ được quy định trong chương trình môn Mĩ thuật.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Xem thêm  Mẫu góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính ho.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Một giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá kết quả của sản phẩm Mĩ thuật của các nhóm bạn học khác (trong lớp). Giáo viên nên yêu cầu học sinh sử dụng công cụ đánh giá nào sau đây?

Bảng câu hỏi.

Bài tập.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Hồ sơ học tập.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Trước khi bắt đầu bài học, để ôn tập kiến thức cũ và chuẩn bị cho việc lĩnh hội kiến thức mới, Công cụ đánh giá nào có ưu thế và thường được sử dụng trong lớp học?

Đề kiểm tra.

Bảng câu hỏi (dạng câu hỏi trắc nghiệm).

Bài tập.

Phiếu khảo sát.

2. Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 – Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

“… có sự tích hợp toàn diện công nghệ, khả năng tiếp cận và kết nối mọi thứ qua Internet bất cứ lúc nào và ở đâu…” được gọi đúng nhất là:

Chuyển đổi số

Giáo dục thông minh

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

2. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống: “………. là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cũng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực (NL), phẩm chất (PC) cho người học.

Xem thêm  Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

Giáo dục thông minh

Chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

3. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị Công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính thực tiễn.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống: “Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với các thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng

mục tiêu giáo dục.

môi trường giáo dục.

mô hình giáo dục.

điều kiện giáo dục.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép | sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp và tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vi vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

3. Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 – Nội dung 2

Để xem đầy đủ nội dung Đáp án trắc nghiệm Mĩ thuật module 9 đầy đủ, mời các bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời