Đáp án thi Tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN” Vĩnh Phúc - Allavida

Đáp án thi Tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN” Vĩnh Phúc

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN” Vĩnh Phúc nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về ASEAN. Thời gian diễn ra cuộc thi từ 07h00 ngày 23/11/2021đến 16h00 ngày 30/11/2021; thời gian công bố kết quả: 03/12/2021; lễ trao giải dự kiến ngày 08/12/2021. Sau đây là đáp án tham khảo cuộc thi.

Đáp án thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN” Vĩnh Phúc

1. Giai đoạn 2011 – 2020, Vĩnh Phúc đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các địa phương của Lào trị giá:

A. Hơn 09 triệu USD
B. Hơn 11 triệu USD
C. Hơn 15 triệu USD

2. Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên mấy trụ cột?

A. 03
B. 04
C. 05

3. Vai trò Chủ tịch ASEAN sẽ được trao theo phương thức nào?

A. Luân phiên theo thứ tự tên chữ cái đầu tiếng Anh của các nước thành viên
B. Luân phiên theo thỏa thuận của các nước thành viên
C. Theo quyết định của nước Chủ tịch ASEAN năm trước

4. ASEAN tham gia vào Hiệp định thương mại tự do:

A. RCEP
B. CPTPP
C. EVFTA

5. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức vào thời gian nào và tại đâu?

Xem thêm  Thị thực là gì? Tìm hiểu về các loại thị thực

A. Tổ chức vào tháng 02/1976 tại Bali, Indonesia
B. Tổ chức vào tháng 8/1977 tại Kuala Lumpur, Malaysia
C. Tổ chức vào tháng 12/1987 tại Manila, Philippines

6. Hiện nay, dân số của ASEAN là khoảng:

A. 550 triệu người
B. 600 triệu người
C. 670 triệu người

7. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao là cơ quan thuộc:

A. Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN
B. Cộng đồng Kinh tế ASEAN
C. Cộng đồng Văn hóa – Xã hộ

8. Vĩnh Phúc chưa có hoạt động xuất khẩu vào thị trường nào trong khu vực ASEAN?

A. Brunei
B. Singapore
C. Myanmar

9. Người đứng đầu Đại diện Thường trực của các nước thành viên tại ASEAN mang hàm cấp:

A. Thứ trưởng
B. Vụ trưởng
C. Đại sứ

10. Theo thỏa thuận trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) có bao nhiêu lĩnh vực ngành nghề được tự do di chuyển?

A. 07
B. 08
C. 10

11. Ban Thư ký ASEAN có trụ sở tại:

A. Hà Nội, Việt Nam
B. Jakarta, Indonesia
C. Manila, Philippines

12. Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm:

A. 2009
B. 2010
C. 2013

13. Thành phố Vĩnh Yên đã thiết lập quan hệ với địa phương nào trong khu vực ASEAN:

A. Hủa Phăn (Lào)
B. Kidapawan (Philippines)
C. Phnom Penh (Campuchia)

14. Các doanh nghiệp của Vĩnh Phúc đã có hoạt động xuất khẩu đến bao nhiêu nước trong ASEAN?

A. 08
B. 09
C. 10

Xem thêm  Đáp án Cuộc thi tìm hiểu về Năm Chủ tịch ASEAN 2021 của Việt Nam Cuộc thi “Hanoi – ASEAN 2021: United we stand – Đoàn kết là sức mạnh”

15. Bài ca chính thức của ASEAN hiện nay là gì?

A. ASEAN Hymn
B. The ASEAN Way
C. ASEAN Dream

16. Cấp cao ASEAN không thực hiện nhiệm vụ:

A. Tiến hành những biện pháp thích hợp để xử lý các tình huống khẩn cấp tác động tới ASEAN
B. Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó Tổng thư ký ASEAN theo khuyến nghị của
Tổng thư ký
C. Xem xét, đưa ra các chỉ đạo về chính sách và quyết định các vấn đề then chốt liên quan đến
việc thực hiện các mục tiêu của ASEAN

17. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc có quan hệ hợp tác với một số địa phương của những quốc gia nào trong ASEAN?

A. Lào, Philippines
B. Lào, Campuchia, Philippines
C. Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines

18. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong các quốc gia ASEAN?

A. 25/7/1995, thành viên gia nhập thứ 6
B. 28/7/1995, thành viên gia nhập thứ 7
C. 27/8/1995, thành viên gia nhập thứ 8

19. Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào:

A. 31/12/2013
B. 31/12/2014
C. 31/12/2015

20. Cơ quan nào của Việt Nam làm đầu mối cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai?

A. Bộ Tài nguyên và Môi trường
B. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
C. Bộ Khoa học và Công nghệ

Trên đây là Đáp án thi Tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.

Xem thêm  Tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự 2021 Các chỉ tiêu sức khỏe của người tham gia nghĩa vụ quân sự mới nhất

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời