Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế 2022 Tuần 6 Cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế - Allavida

Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế 2022 Tuần 6 Cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế

Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế 2022. Cuộc thi được phát động nhằm mục đích tuyên truyền về kiến thức Biển đảo Việt Nam và tầm quan trọng biển đảo, đầm phá Thừa Thiên Huế trong tình hình hiện nay. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 6 tuần từ ngày 24/10 đến đầu tháng 12 và sẽ có buổi tổng kết vào tháng 12.

1. Thể lệ cuộc thi Cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi nhưng ngoại trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Đề thi.

Cách thức tham gia:

  • Cách 1: Truy cập địa chỉ: https://tinhuytthue.vn/; vào hình ảnh của Cuộc thi để đăng ký và đăng nhập tham gia cuộc thi.
  • Cách 2: Truy cập vào trang web của cuộc thi trên Hue-S để đăng ký và đăng nhập tham gia cuộc thi.
  • Cách 3: Truy cập vào trang web của Cuộc thi tại địa chỉ: https://thibiendao.thuathienhue.gov.vn/
  • Cách 4: Truy cập thông qua các banner về cuộc thi được đăng trên giao diện trang chủ của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương để đăng ký và đăng nhập tham gia cuộc thi.

Thời gian thi diễn ra trong vòng 6 tuần tính từ 10h thứ hai tuần này và kết thúc vào 9h thứ hai tuần kế tiếp.

Các tuần thi diễn ra như sau:

  • Tuần 1: Từ 09:40 24/10/2022 đến 09:00 31/10/2022
  • Tuần 2: Từ 10:00 31/10/2022 đến 09:00 07/11/2022
  • Tuần 3: Từ 10:00 07/11/2022 đến 09:00 14/11/2022
  • Tuần 4: Từ 10:00 14/11/2022 đến 09:00 21/11/2022
  • Tuần 5: Từ 10:00 21/11/2022 đến 09:00 28/11/2022
  • Tuần 6: Từ 10:00 28/11/2022 đến 09:00 05/12/2022

2. Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế 2022 Tuần 2

Câu 1. Luật Biên Phòng Việt Nam năm 2020 có bao nhiêu điều? Hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?

A. Có 36 điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày01/01/2020.

B. Có 37 điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

C. Có 35 điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

D. Có 36 điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Câu 2. UNCLOS là cụm từ viết tắt Tiếng Anh của?

A. Quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

B. Tên quốc tế của Luật biển Việt Nam.

C. Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

D. Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Câu 3. Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện tiếp giáp với biển?

A. 6 đơn vị (Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà).

B. 4 đơn vị (Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền).

C. 3 đơn vị (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền).

D. 5 đơn vị (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế).

Câu 4. Theo Luật Thủy sản năm 2017, khu bảo tồn biển bao gồm?

A. Vườn quốc gia, khu bảo tồn loài – sinh cảnh.

B. Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên.

C. Khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan.

D. Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan.

Câu 5. Hãy cho biết vị trí địa lý của Quần đảo Hoàng Sa?

A. Có tọa độ từ 15o45′ đến 17o15′ vĩ Bắc, từ 115o đến 118o kinh Đông.

B. Có tọa độ từ 12o45′ đến 17o15′ vĩ Bắc, từ 111o đến 113o kinh Đông.

C. Có tọa độ từ 13o45′ đến 15o15′ vĩ Bắc, từ 111o đến 113o kinh Đông.

D. Có tọa độ từ 15o45′ đến 17o15′ vĩ Bắc, từ 111o đến 113o kinh Đông.

Câu 6. Kế hoạch 109-KH/TU, ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu?

A. 8 giải pháp.

B. 5 giải pháp.

C. 7 giải pháp.

D. 6 giải pháp.

Câu 7. Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa các nước trong ASEAN và Trung Quốc được ký ở đâu?

A. Vienchan (Lào).

B. Bắc Kinh (Trung Quốc).

C. Hà Nội (Việt Nam).

D. Phnompenh (Campuchia).

Câu 8. Thời các vua nhà Nguyễn (đời vua Minh Mạng), Quần đảo Trường Sa có tên gọi là gì?

A. Vạn lý Trường Sa.

B. Thiên Lý Sa Hoàng.

C. Đại Trường Sa đảo.

D. Bãi cát vàng.

Câu 9. Đảo nào ở Thừa Thiên Huế có vai trò quan trọng trong bảo vệ quốc phòng – an ninh?

A. Sơn Trà.

B. Cồn Cỏ.

C. Lý Sơn.

D. Sơn Chà.

Câu 10. Vào nửa đầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn tổ chức hai đội quân nào ra Hoàng Sa và Trường Sa?

A. Cát Vàng và Bắc Hải.

B. Hoàng Sa và Bắc Hải.

C. Cảnh Dương và Bình Sơn.

D. Hoàng Sa và Cát Vàng.

Câu 11. Có bao nhiêu tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông?

A. 5 tuyến.

B. 3 tuyến.

C. 7 tuyến.

D. 10 tuyến.

Câu 12. Bức mật lệnh có nội dung: “Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện gấp rút, nhằm thời cơ thuận lợi nhanh nhất, đánh chiếm các đảo do quân Ngụy miền Nam chiếm đóng thuộc quần đảo Trường Sa” là của ai?

A. Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

B. Đại tướng Văn Tiến Dũng.

C. Đại tướng Lê Đức Anh.

D. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Câu 13. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, vùng biển Việt Nam bao gồm mấy vùng thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán?

A. 05 vùng.

B. 07 vùng.

C. 04 vùng.

D. 06 vùng.

Câu 14. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các quốc gia khác có được đặt dây cáp và ống dẫn ngầm không?

A. Không được phép.

B. Chỉ một số nước.

C. Được phép.

D. Phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Câu 15. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, về kinh tế biển, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng bao nhiêu % trong GDP cả nước?

A. 20 %.

B. 10 %.

C. 5 %.

D. 15 %.

3. Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế 2022 Tuần 3

Câu 1. Luật Biển Việt Nam năm 2012 có bao nhiêu chương, điều? Hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?

A. Có 7 chương, 55 điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

B. Có 7 chương, 55 điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

C. Có 7 chương, 52 điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

D. Có 8 chương, 56 điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Câu 2. Đảo Sơn Chà ở Thừa Thiên Huế có diện tích khoảng bao nhiêu?

A. 120 ha.

B. 160 ha.

C. 100 ha.

D. 200 ha.

Câu 3. Việt Nam ban hành “Tuyên bố của Chính phủ về các vùng biển Việt Nam” vào năm nào?

A. Năm 1978.

B. Năm 1980.

C. Năm 1979.

D. Năm 1977.

Câu 4. Luật Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2018 có bao nhiêu chương, điều? Hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?

A. Có 8 chương, 42 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

B. Có 8 chương, 45 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

C. Có 8 chương, 41 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

D. Có 8 chương, 41 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Câu 5. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, vùng đặc quyền về kinh tế không được mở rộng ra quá bao nhiêu hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải?

A. 250 hải lý.

B. 100 hải lý.

C. 200 hải lý.

D. 150 hải lý.

Câu 6. Hãy điền từ còn thiếu vào câu khẩu hiệu của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam: “…. là nhà, …. là quê hương”?

A. Đất, biển.

B. Biển cả, đảo.

C. Đảo, biển cả.

D. Đất, đảo.

Câu 7. Đội Hoàng Sa là tổ chức dân binh được triều đình phong kiến Nhà Nguyễn của Việt Nam thành lập để thực thi nhiệm vụ tại Quần đảo Hoàng Sa vào khoảng thời gian nào?

A. Cuối thế kỷ XVII.

B. Nửa đầu thế kỷ XVIII.

C. Cuối thế kỷ XVIII.

Xem thêm  4 kịch bản TP HCM chống dịch trong 'bình thường mới'

D. Nửa đầu thế kỷ XVII.

Câu 8. Theo “Phủ biên tạp lục” của Nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn năm 1776, Hoàng Sa thuộc địa phương nào của nước ta?

A. Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Bình Định.

B. Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Nam.

C. Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Thừa Thiên.

D. Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Nghĩa.

Câu 9. Theo Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến năm 2030, phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên nào sau đây?

A. (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

B. (1) Kinh tế hàng hải; (2) Du lịch và dịch vụ biển; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

C. (1) Công nghiệp ven biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Du lịch và dịch vụ biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

D. (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Kinh tế hàng hải; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

Câu 10. Luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định khu vực biên giới trên biển như thế nào?

A. Tính từ biên giới quốc gia trên biển.

B. Tính từ biên giới quốc gia trên biển đến địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển.

C. Tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn.

D. Tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo.

Câu 11. Biển Đông là nơi giao thoa của các nền văn hóa, văn minh nào của thế giới?

A. Văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa, văn minh Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.

B. Văn minh Trung Hoa, văn minh Đông Nam Á lục địa.

C. Văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa, văn minh Đông Nam Á hải đảo.

D. Văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa.

Câu 12. Hãy sắp xếp các vùng biển Việt Nam theo thứ tự tính từ bờ ra phía biển?

A. Nội thủy, Lãnh hải, Vùng tiếp giáp lãnh hải, Thềm lục địa, Vùng đặc quyền kinh tế.

B. Nội thủy, Lãnh hải, Vùng tiếp giáp lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế, Thềm lục địa.

C. Lãnh hải, Vùng tiếp giáp lãnh hải, Nội thủy, Vùng đặc quyền kinh tế, Thềm lục địa.

D. Nội thủy, Vùng tiếp giáp lãnh hải, Lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế, Thềm lục địa.

Câu 13. Thừa Thiên Huế có bao nhiêu cảng biển là cảng quốc gia?

A. Không có cảng nào.

B. 03 cảng.

C. 01 cảng.

D. 02 cảng.

Câu 14. Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng bao nhiêu km2?

A. Khoảng 4 triệu km2.

B. Khoảng 1 triệu km2.

C. Khoảng 2 triệu km2.

D. Khoảng 3 triệu km2.

Câu 15. Theo Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến năm 2030, ở các tỉnh, thành phố ven biển, sẽ có bao nhiêu % chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường?

A. 70%.

B. 90%.

C. 100%.

D. 80%.

4. Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế 2022 Tuần 4

Câu 1. Việt Nam có khoảng bao nhiêu quần đảo, đảo lớn, nhỏ?

A. Dưới 2.500

B. Hơn 3.500.

C. Hơn 4.000.

D. Hơn 3.000.

Câu 2. Từ năm 1816, nhà Nguyễn đã cử lực lượng nào phụ trách liên tục kiểm soát, bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?

A. Đội Bắc Hải.

B. Đội Hoàng Sa.

C. Thủy quân.

D. Lực lượng dân binh.

Câu 3. Hãy kể tên những cảng biển là cảng quốc gia ở Thừa Thiên Huế?

A. Cảng Chân Mây.

B. Cảng Thuận An và Cảng Chân Mây.

C. Không có cảng nào.

D. Cảng Thuận An.

Câu 4. Hành động nào sau đây trái với quy định của Luật biển Việt Nam năm 2012 về gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển?

A. Tổ chức, cá nhân hoạt động trên các vùng biển Việt Nam có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản đóng góp về bảo vệ môi trường biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

B. Khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức, cá nhân phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan đến việc gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

C. Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, chịu sự giám sát của phía Việt Nam, bảo đảm cho các nhà khoa học Việt Nam được tham gia và phải cung cấp cho phía Việt Nam các tài liệu, mẫu vật gốc và các kết quả nghiên cứu liên quan.

D. Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân được phép thải, nhận chìm hay chôn lấp các loại chất thải công nghiệp, chất thải hạt nhân hoặc các loại chất thải độc hại khác trong vùng biển Việt Nam.

Câu 5. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, chiều rộng lãnh hải không được vượt quá bao nhiêu hải lý kể từ đường cơ sở?

A. 12 hải lý.

B. 10 hải lý.

C. 20 hải lý.

D. 15 hải lý.

Câu 6. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 có bao nhiêu chương, điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào?

A. 10 Chương, 85 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

B. 10 Chương, 84 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

C. 10 Chương, 82 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

D. 10 Chương, 81 điều, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Câu 7. Vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới?

A. Vịnh Thái Lan (Kiên Giang).

B. Vịnh Bắc Bộ.

C. Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

D. Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Câu 8. Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc đã ký kết bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 02/11/2002.

B. Ngày 04/11/2002.

C. Ngày 05/11/2002.

D. Ngày 03/11/2002.

Câu 9. Trạm khí tượng do chính quyền bảo hộ Pháp và nhà Nguyễn xây dựng trên Quần đảo Hoàng Sa được Tổ chức Khí tượng thế giới (WVO) công nhận và đặt số hiệu là gì trong mạng lưới khí tượng quốc tế?

A. 48890

B. 48860

C. 48800

D. 48000

Câu 10. Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng Chân Mây trở thành đô thị loại III vào năm?

A. 2023

B. 2026

C. 2030

D. 2025

Câu 11. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tối thiểu bao nhiêu % diện tích vùng biển Việt Nam được điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển ở tỉ lệ bản đồ 1: 500.000 và điều tra tỉ lệ lớn ở một số vùng trọng điểm?

A. 70 – 75%.

B. 60 – 65%.

C. 50 – 60%.

D. 65 – 70%.

Câu 12. Theo Luật biển Việt Nam năm 2012, nội thủy là gì?

A. Là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và không phải là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.

B. Là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.

C. Là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía ngoài lãnh hải và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.

Xem thêm  Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự 2022 Độ tuổi gọi nhập ngũ NVQS

D. Là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía ngoài đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.

Câu 13. Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 quy định Cảnh sát biển Việt Nam có bao nhiêu quyền hạn?

A. 10

B. 9

C. 12

D. 11

Câu 14. Theo Quyết định số 1774/QĐ-TTg, ngày 19/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch tại Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế sẽ đạt bao nhiêu?

A. 6.000 tỷ đồng.

B. 7.000 tỷ đồng.

C. 5.000 tỷ đồng.

D. 3.400 tỷ đồng.

Câu 15. Trong các cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, có bao nhiêu cuộc chiến tranh mà kẻ thù tiến công từ hướng biển?

A. 14

B. 10

C. 15.

D. 12

5. Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế 2022 Tuần 5

Câu 1. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) có biển?

A. 25 tỉnh, thành phố.

B. 20 tỉnh, thành phố.

C. 30 tỉnh, thành phố.

D. 28 tỉnh, thành phố.

Câu 2. Theo Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, vùng biển và ven biển Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ tập trung phát triển:

A. Phát triển các cảng biển nước sâu trung chuyển quốc tế, cảng biển chuyên dụng gắn với các khu liên hợp công nghiệp, dầu khí, điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch; phát triển các trung tâm du lịch lớn; nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần và hạ tầng nghề cá.

B. Phát triển các khu liên hợp công nghiệp, dầu khí, điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch.

C. Phát triển cảng biển container.

D. Phát triển dịch vụ hậu cần cảng biển, dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

Câu 3. Trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa các nước trong ASEAN và Trung Quốc, các bên đã có khẳng định cam kết điều nào sau đây?

A. Không tôn trọng tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Ðông.

B. Buôn bán ma túy, cướp biển, cướp có vũ trang trên biển và buôn lậu vũ khí.

C. Giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp về quyền tài phán bằng các biện pháp chiến tranh, có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

D. Tôn trọng tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Ðông; Giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp về quyền tài phán bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thông qua trao đổi ý kiến và thương lượng hữu nghị giữa các quốc gia có chủ quyền liên quan phù hợp với các nguyên tắc phổ cập của pháp luật quốc tế. Kiềm chế không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định; Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau để tìm kiếm các phương cách xây dựng lòng tin. Tìm kiếm và tiến hành các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, an toàn và an ninh hàng hải, tìm kiếm, cứu nạn trên biển, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia (buôn bán ma túy, cướp biển, cướp có vũ trang trên biển và buôn lậu vũ khí).

Câu 4. Theo Bộ Luật Hàng hải năm 2015, cảng biển đặc biệt là?

A. Cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng.

B. Cảng biển có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế.

C. Cảng biển có quy mô vừa phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

D. Cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Câu 5. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nhà nước không ưu tiên tập trung phát triển ngành kinh tế biển nào sau đây?

A. Xuất khẩu, nhập khẩu hải sản.

B. Khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản.

C. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực biển.

D. Du lịch biển và kinh tế đảo.

Câu 6. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, khi thực hiện quyền tự do hàng hải, tự do hàng không trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, tổ chức, cá nhân không được tiến hành các hoạt động nào sau đây?

A. Đe dọa chủ quyền, quốc phòng, an ninh của Việt Nam; khai thác trái phép tài nguyên sinh vật, đánh bắt hải sản trái phép; khai thác trái phép dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật khác.

B. Tàu thuyền của tất cả các quốc gia được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam.

C. Tàu quân sự nước ngoài khi thực hiện quyền đi qua trong lãnh hải Việt Nam, thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

D. Xây dựng, lắp đặt, sử dụng các thiết bị, công trình nhân tạo; khoan, đào; tiến hành nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Câu 7. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, một trong những nhiệm vụ phát triển thủy sản theo hướng đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, tiếp cận kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là?

A. Phát triển nông sản theo hướng bền vững, chú trọng các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.

B. Phát triển các ngành nghề chế biến nông sản truyền thống có thương hiệu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

C. Phát triển thủy sản theo hướng bền vững, chú trọng các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao; Hình thành các khu nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu; Phát triển các ngành nghề chế biến thủy sản truyền thống có thương hiệu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển mạnh dịch vụ hỗ trợ đánh bắt xa bờ.

D. Hình thành các khu trồng rừng tập trung ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu.

Câu 8. Theo Quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, “Hoạt động đánh bắt không báo cáo” có nghĩa là:

A. Không được báo cáo hay chưa được báo cáo cho cơ quan thẩm quyền có liên quan của quốc gia, trái với luật pháp và quy định của quốc gia; Được thực hiện trong khu vực thuộc thẩm quyền của một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan, không được báo cáo hay báo cáo không đầy đủ, trái với quy trình thủ tục báo cáo của tổ chức đó.

B. Không được báo cáo hay chưa được báo cáo cho các nước trong đất liền.

C. Được báo cáo theo quy trình thủ tục báo cáo của tổ chức đó.

D. Được báo cáo cho cơ quan thẩm quyền có liên quan của quốc gia, trái với luật pháp và quy định của quốc gia; Được thực hiện trong khu vực thuộc thẩm quyền của một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan

Câu 9. Thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa được Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ra quyết định thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 5/2007.

B. Tháng 3/2007.

C. Tháng 4/2007.

D. Tháng 2/2007.

Câu 10. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 quy định các hoạt động nào sau đây không bị nghiêm cấm trong hành lang bảo vệ bờ biển?

A. Lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ bờ biển.

B. Hoạt động làm sạt lở bờ biển, suy thoái hệ sinh thái vùng bờ, suy giảm giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.

C. Xây dựng mới nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải.

D. Cải tạo công trình đã xây dựng; Thăm dò khoáng sản, dầu khí.

Câu 11. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt bao nhiêu ha?

A. Trên 7.000 ha.

Xem thêm  Quy trình bí mật bắn tốc độ của cảnh sát giao thông Cảnh sát giao thông có được hóa trang bắn tốc độ không?

B. Trên 8.000 ha.

C. Trên 6.000 ha.

D. Trên 5.000 ha.

Câu 12. Theo quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức định kỳ một năm một lần vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm.

B. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 4 hàng năm.

C. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 5 hàng năm.

D. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 7 hàng năm.

Câu 13. Theo Quyết định số 1774/QĐ-TTg, ngày 19/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế được quy hoạch với diện tích như thế nào?

A. 9.490 ha.

B. 9.450 ha.

C. 9.400 ha

D. 9.500 ha.

Câu 14. Châu bản triều Nguyễn được hình thành trong quá trình quản lý Nhà nước của triều Nguyễn, trong đó còn lưu giữ nhiều nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Châu bản triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào thời gian nào?

A. Năm 2015.

B. Năm 2014.

C. Năm 2013.

D. Năm 2012.

Câu 15. Hiện nay, huyện đảo Trường Sa thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh/thành phố nào của Việt Nam?

A. Phú Yên.

B. Khánh Hòa.

C. Quảng Nam.

D. Đà Nẵng.

6. Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế 2022 Tuần 6

Câu 1. Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam được chuẩn y vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 12/10/1982.

B. Ngày 12/12/1982.

C. Ngày 12/9/1982.

D. Ngày 12/11/1982.

Câu 2. Bãi biển nào vào top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh được bình chọn trên tạp chí Forbes vào tháng 7/2013?

A. Cửa Đại, Hội An

B. Quan Lạn, Quảng Ninh

C. Cù Lao Chàm, Quảng Nam

D. Mỹ Khê, Đà Nẵng

Câu 3. Theo Nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về Biển Đông, các nước giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở ?

A. Luật pháp của tòa án quốc tế.

B. Các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

C. Luật pháp của mỗi nước.

D. Luật pháp của Liên hợp quốc.

Câu 4. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan nào để phối hợp xử lý?

A. Bộ Công an.

B. Bộ Quốc phòng.

C. UBND cấp tỉnh.

D. Bộ Ngoại giao.

Câu 5. Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra bao nhiêu giải pháp chủ yếu để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra?

A. 7 giải pháp.

B. 5 giải pháp.

C. 6 giải pháp.

D. 8 giải pháp.

Câu 6. Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI Thừa Thiên Huế, tổng sản lượng thủy sản đạt bao nhiêu nghìn tấn/năm?

A. Hơn 65 nghìn tấn/năm.

B. Hơn 60 nghìn tấn/năm.

C. Hơn 50 nghìn tấn/năm.

D. Hơn 55 nghìn tấn/năm.

Câu 7. Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng bao nhiêu hải lý tính từ đường cơ sở?

A. 200 hải lý.

B. 150 hải lý.

C. 250 hải lý.

D. 100 hải lý.

Câu 8. Theo Quyết định số 1774/QĐ-TTg, ngày 19/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, có bao nhiêu giải pháp được đề ra để thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Lăng Cô – Cảnh Dương, Thừa Thiên Huế?

A. 10 giải pháp.

B. 11 giải pháp.

C. 9 giải pháp.

D. 8 giải pháp.

Câu 9. Quần đảo Trường Sa có diện tích khoảng bao nhiêu km2?

A. Khoảng 180 km2.

B. Khoảng 200 km2.

C. Khoảng 100 km2.

D. Khoảng 150 km2.

Câu 10. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 quy định Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ phải được công bố trong thời hạn bao lâu kể từ ngày được phê duyệt?

A. 40 ngày.

B. 20 ngày.

C. 10 ngày.

D. 30 ngày.

Câu 11. Việt Nam và Malaysia đã ký kết và trao đổi công hàm phê duyệt bản thỏa thuận về “Hợp tác khai thác chung” trong khu vực thềm lục địa chồng lấn giữa hai nước vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 04/6/1992.

B. Ngày 06/6/1992.

C. Ngày 05/6/1992.

D. Ngày 03/6/1992.

Câu 12. Theo Quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, “Đánh bắt thủy sản bất hợp pháp” có nghĩa là hoạt động đánh bắt thủy sản?

A. Được thực hiện bởi các tàu đánh bắt tuân thủ đúng luật quốc gia hay các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả luật và nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia hợp tác với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan.

B. Được thực hiện bởi các tàu đánh bắt trong và ngoài nước trong vùng biển thuộc quyền tài phán của một quốc gia mà không được phép hoặc trái với luật pháp, quy định của quốc gia đó; bởi các tàu đánh bắt treo cờ của quốc gia đã ký thỏa ước với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực nhưng hoạt động trái với các biện pháp bảo tồn và quản lý của tổ chức có tính chất ràng buộc đối với quốc gia tàu treo cờ, hoặc trái với các điều khoản trong luật quốc tế được áp dụng; bởi các tàu đánh bắt vi phạm luật quốc gia hay các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả luật và nghĩa vụ quốc tế của các quốc gia hợp tác với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực liên quan.

C. Được thực hiện bởi các tàu đánh bắt treo cờ của quốc gia đã ký thỏa ước với một tổ chức quản lý nghề cá khu vực và hoạt động đúng với các biện pháp bảo tồn và quản lý của tổ chức có tính chất ràng buộc đối với quốc gia tàu treo cờ, với các điều khoản trong luật quốc tế được áp dụng.

D. Được thực hiện bởi các tàu đánh bắt trong và ngoài nước trong vùng biển thuộc quyền tài phán của một quốc gia mà đã được phép hoặc đúng với luật pháp, quy định của quốc gia đó.

Câu 13. Ngày Đại dương thế giới (World Ocean Day) là sáng kiến đầu tiên được chính phủ nước nào đề xuất, vào thời gian nào và tại hội nghị nào?

A. Chính phủ Ấn Độ đề xuất vào năm 1999 tại Hội nghị Cấp cao Đông Á.

B. Chính phủ Nhật Bản đề xuất vào năm 1997 tại Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Cửa sông & Bờ biển.

C. Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất.

D. Chính phủ Mỹ đề xuất vào năm 1995 tại Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Câu 14. Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 đã đề ra chỉ tiêu sẽ thu ngân sách nhà nước tăng bình quân bao nhiêu %/năm giai đoạn 2021 – 2025?

A. 10%.

B. 25%.

C. 15%.

D. 20%.

Câu 15. Theo Bộ Luật Hàng hải năm 2015, căn cứ để Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển là?

A. Nhiệm vụ ngành công nghiệp.

B. Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ.

C. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thành.

D. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ và xu thế phát triển hàng hải thế giới.

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Bài thu hoạch, dự thi liên quan.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời