Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang 2021 - Allavida

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang 2021

Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2021 Hậu Giang

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 đã chính thức được phát động dành cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Sau đây là chi tiết gợi ý đáp án thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2021, mời các bạn cùng theo dõi.

Để tham gia dự thi các bạn truy cập vào website https://pbpl.haugiang.gov.vn/, sau đó nhấn vào banner của cuộc thi để tham gia làm bài. Thời gian dự thi bắt đầu từ 11/11 đến 11/12/2021.

Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng Hậu Giang

Câu 01. Hành vi nào sau đây được xác định là hành vi tham nhũng?

A. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi

D. Cả 3 phương án trên

Câu 02. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?

A. Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực

B. Từ đủ 03 năm đến 06 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực

C. Từ đủ 02 năm đến 04 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực

D. Từ đủ 04 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực

Câu 03. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm gì?

A. Gương mẫu, liêm khiết

B. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

C. Chấp hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh

D. Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh

Câu 04. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch những nội dung nào sau đây?

A. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân

B. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang

C. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; chiến sĩ trong lực lượng vũ trang

D. Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động

Xem thêm  Khó khăn có thể gặp phải khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường? Gợi ý đáp án mô đun 4.0

Câu 05. Các hình thức kỷ luật nào đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng?

A. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức

B. Khiển trách, giáng chức, buộc thôi việc

C. Khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc

D. Cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc

Câu 06. Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua 20 tháng 11 năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

A. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020

B. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

C. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

D. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Câu 07. Công dân có quyền gì trong phòng, chống tham nhũng?

A. Công dân chỉ có quyền phát hiện và báo tin về hành vi tham nhũng

B. Công dân chỉ có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

C. Công dân chỉ có quyền phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

D. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Câu 08. Tài sản, thu nhập nào phải kê khai?

A. Tài sản, tài khoản ở trong nước và nước ngoài

B. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản

C. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng

D. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá trị và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài

Câu 09. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được từ chối yêu cầu giải trình trong trường hợp nào?

A. Không đủ điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình theo quy định của pháp luật

B. Người yêu cầu giải trình đang trong tình trạng không làm chủ được hành vi do dùng chất kích thích

C. Người được ủy quyền, người đại diện không có giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật

D. Cả 3 phương án trên

Câu 10. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì?

A. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

B. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền

C. Báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

D. Xử lý nội bộ

Câu 11. Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức nào sau đây?

Xem thêm  Top 8 mẫu phân tích bài thơ Tự tình siêu hay Phân tích Tự tình 2

A. Phê bình, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm

B. Kiểm điểm, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm

C. Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm

D. Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm

Câu 12. Người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng chịu trách nhiệm gì?

A. Gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo

B. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của nội dung phản ánh, báo cáo; chịu trách nhiệm về việc tố cáo của mình theo quy định của Luật Tố cáo

C. Phải nộp lệ phí cho cơ quan thụ lý đơn tố cáo

D. Cả 3 phương án trên

Câu 13. Việc xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ nào sau đây?

A. Có biến động tăng về tài sản, thu nhập đến 200.000.000 đồng so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó

B. Có dấu hiệu và tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 14. Những trường hợp nào chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác?

A. Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử

B. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái

C. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

D. Cả 3 phương án trên

Câu 15. Việc tặng quà của cơ quan, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được quy định như thế nào?

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật

B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng

C. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng

Xem thêm  Lễ hội Kỳ Yên là gì? Nguồn gốc lễ hội Kỳ Yên Lễ Kỳ Yên

D. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài sản công, tài chính công tặng quà dưới mọi hình thức

Câu 16 Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng thì bị xử lý như thế nào?

A. Truy cứu trách nhiệm hình sự

B. Bồi thường thiệt hại

C. Bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật

D. Bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật

Câu 17. Khi phát hiện có hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo ai?

A. Báo cáo ngay cho cơ quan thanh tra cùng cấp

B. Báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; trường hợp người đứng đầu có liên quan đến hành vi tham nhũng thì báo cáo với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ

C. Báo cáo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp

D. Báo cáo ngay cho cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra cùng cấp

Câu 18 Người nào có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập?

A. Cán bộ, viên chức

B. Cán bộ, công chức, viên chức

C. Cán bộ, công chức; sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

D. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Câu 19. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí người nào giữ chức vụ kế toán?

A. Vợ hoặc chồng, bố vợ hoặc bố chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; con, anh, chị, em ruột của mình

B. Vợ hoặc chồng; bố, mẹ, con ruột của mình; anh, chị, em vợ hoặc anh, chị, em chồng

C. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình

D. Bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con ruột của mình; anh, chị, em vợ hoặc anh, chị, em chồng

Câu 20. Việc xử lý tài sản tham nhũng được quy định như thế nào?

A. Phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật

B. Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được khắc phục; người có hành

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời