Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ XVI Thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế - Allavida

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ XVI Thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huế 2021

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ XVI đã chính thức được phát động đến đông đảo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các thành phần khác trong xã hội đều có thể tham gia cuộc thi. Sau đây là chi tiết đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Đáp án cuộc thi an toàn giao thông Thái Nguyên 2021
 • Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2021

Cuộc thi được tiến hành hàng tuần bắt đầu từ 20/9 và kết thúc vào ngày 13/12 (12 tuần). Để tham gia, người dự thi truy cập vào địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (htpp://tinhuytthue.vn); http://hoithi.thuathienhue.gov.vn.

Đáp án Tìm hiểu nghị quyết Đảng bộ Huế và Nghị quyết đại hội Đảng XIII

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Cuộc thi Tuần 01

Ngày thi: 24/09/2021 – Số lượng: 9 câu hỏi

Câu hỏi 1:Phương châm của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là:

 1. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.
 2. Dân chủ – Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển.
 3. Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển.
Xem thêm  Đáp án thi Tìm hiểu truyền thống Hội chữ thập đỏ Việt Nam Truyền thống Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Câu hỏi 2: Định hướng phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2025 là:

 1. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.
 2. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương với đặc trưng sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.
 3. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Câu hỏi 3: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là?

 1. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững bền.
 2. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững chắc.
 3. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Câu hỏi 4: “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nằm trong quan điểm thứ mấy của Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng?

 1. Quan điểm 2.
 2. Quan điểm 3.
 3. Quan điểm 4.

Câu hỏi 5: Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là gì?

 1. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 2. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 3. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Câu hỏi 6: Đến năm 2020, quy mô nền kinh tế của tỉnh so với năm 2015 gấp bao nhiêu lần?

 1. 1,6 lần.
 2. 1,5 lần.
 3. 1,7 lần.
Xem thêm  Top 4 bài nghị luận về sống đẹp siêu hay Nghị luận ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn!

Câu hỏi 7: Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII khẳng định:

 1. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.
 2. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.
 3. Cả a và b.

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu mục tiêu cụ thể được đề ra để xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030?

 1. 5.
 2. 3.
 3. 4.

Câu hỏi 9: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra định hướng phát triển Đại học Huế là:

 1. Trở thành Đại học Vùng.
 2. Trở thành Đại học Quốc tế.
 3. Trở thành Đại học Quốc gia.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời